Minőségfejlesztési szakirányú továbbképzés

A következő képzés kezdete, jelentkezés időszak
Kezdés: 2019. február. Jelentkezési időszak: 2018. november 1 – 2019. január 18.
A képzés célja

A minőségfejlesztési képzés célja felsőfokú végzettségű szakemberek kiegészítő szakképzése, melynek során széleskörű jártasságra tesznek szert

 • a gyártás és szolgáltatás minőségszabályozása,
 • a vállalati minőségmenedzsment rendszerek létrehozása, működtetése és fejlesztése,
 • az IT alapú támogatottság területén.

Így képesek lesznek a vállalat, a vállalkozás minőségügyi rendszerének létrehozására, fejlesztésére és a működés felügyeletére a vállalatvezetés és a minőségügyi szakember szemszögéből. A minőségügyi kérdésekben képesek kommunikálni a minőségügyi szakértőkkel és a vállalat minden dolgozójával.

Kiket várunk?
Felvételre jelentkezhet minden felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember.
Jelentkezés módja, feltétele
Felvételi vizsga nincs.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely letölthető itt.
Képzési idő
A képzés ideje 2 félév.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.
Oktatók
A Pannon Egyetem oktatói, minőségüggyel foglalkozó, tapasztalt szakemberek.
A képzés költségei
A képzésben való részvétel önköltséges.
A részvételi díj egy félévre 180.000 Ft.
Tanterv

1. félév: Rendszerelmélet, szabályozáselmélet; Társadalmi, gazdasági ismeretek; Emberközpontúság; Vállalatvezetés; Termelés (gyártás és szolgáltatás) menedzsment; Minőség és minőségügy; Megfelelőség megállapítás és tanúsítás; Szakszeminárium. 2. félév: Minőség állami szintű szabályozási rendszere; Vállalati minőségmenedzsment rendszerek; Információs technológiák a minőségügyben; Gyártás minőségszabályozás; Szolgáltatás minőségszabályozás; Vállalati minőségmenedzsment rendszerek hatékonysága; Szakdolgozat

Szakdolgozat
A szakdolgozat eredményében írásosan is megjelenő, alkotó jellegű, gyakorlatorientált szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a hazai és nemzetközi szakirodalom tanulmányozásával, témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
Végzettség
Az oklevél megnevezése függ az előképzettség szakterületétől (mérnök, közgazdász, egyéb) és szintjétől (alap, illetve főiskolai vagy mester, illetve egyetemi)
Ennek megfelelően a megszerezhető végzettségek:

 • Minőségfejlesztési szakmérnök
 • Mester szintű minőségfejlesztési szakmérnök
 • Minőségfejlesztési szakközgazdász
 • Mester szintű minőségfejlesztési szakközgazdász
 • Minőségfejlesztési szakmenedzser
 • Mester szintű minőségfejlesztési szakmenedzser
Miért érdemes a mi képzésünket választania?
A vállalatok sikerességének egyik alapja a minőségügyi innovációk hatékony megvalósítása. A minőségügyi ismeretek dzsungelében nehéz a tájékozódás. A képzés során a hallgatók elsajátítják mindazokat az alapvető ismereteket, amelyek alkalmassá teszik őket a minőségügy területén való tájékozódásra, a vállalati minőségügyi problémák megoldására, továbbá a minőségügyi innováció hatékony alkalmazásával a vállalat versenyképességének növelésére.
A Gazdaságtudományi Kar már több évtizedes tapasztalatot szerzett a minőségügyi szakirányú továbbképzés területén. A minőségfejlesztési szakirányú továbbképzésen a jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkező egyetemi kollégák mellett elismert minőségügyi szakemberek szerepelnek a kurzusok oktatói között.
Garancia a minőségre
 1. A kar a Felsőoktatási Minőségi Díj 2008. évi díjazottja.
 2. A kar az AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business tagja.
 3. A kar Közép-Európában elsőként érdemelte ki az elismerő IPSERA Egyetemi Kiválósági Központ (Academic Centre of Excellence) címet.

A jelentkezési lap letölthető itt!>>>

További információ:403px-SzVT2011_Csabane.Molnar.Andrea

Csabáné Molnár Andrea ügyintéző
Tel: (88) 624-215
email: molnar.andrea@gtk.uni-pannon.hu