Az üzleti élet fontosabb területein megbízható, versenyképes tudást szeretne? Kulcsot szeretne a főnöki irodához? Saját kezébe venné karrierje menedzselését? Válassza az MBA mesterszakot!

MBA mesterszak a PE-GTK-n

(Részletes információért kattintson a nyilakra!)

Kiknek ajánljuk az MBA mesterszakot?

Az MBA mesterszakot azoknak ajánljuk, akik…

 • az üzleti élet minden fontosabb területén megbízható, versenyképes tudást szeretnének szerezni a legkorszerűbb tudásmegosztási módszerekkel;
 • számára fontos a magas szintű ismeretek elsajátítása a vállalkozások, szervezetek változtatását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakításához;
 • versenyképes szintre szeretnék fejleszteni szervezői, irányítási és döntési képességeiket;
 • saját kezükbe akarják venni a karrierjük menedzselését;
 • kulcsot szeretnének a főnöki irodához;
 • érdeklődnek az innovációs stratégiák kidolgozása, a gazdasági döntések előkészítése iránt;
 • a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítását tartják szem előtt.
Hol helyezkedhet el a szakon szerzett diplomával?
 • profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelővállalat, a kis- és közepes vállalkozásoktól a multinacionális cégekig;
 • szolgáltató szervezetek;
 • közszférában működő szervezetek.

A szerzett ismeretek alkalmassá tesznek saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve önálló szakértői tevékenység folytatására.

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni az MBA mesterszakra?

Az MBA szakra történő bejutás feltétele:

 • Főiskolai végzettség esetén 3 év igazolt munkaviszony az oklevél kiállításának dátumától számítva
 • Egyetemi végzettség esetén 2 év igazolt munkaviszony az oklevél kiállításának dátumától számítva

Előfeltétel nélkül:

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik a következő alapszakon szereztek diplomát:

 • gazdálkodási és menedzsment
 • pénzügy és számvitel
 • nemzetközi gazdálkodás
 • kereskedelem és marketing
 • műszaki menedzser
 • vidékfejlesztési agrármérnök
 • gazdaságinformatikus
 • egészségügyi szervező

Előfeltétellel:

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont a kreditelismerési táblázatban (letölthető alább) felsorolt bontásban.  Nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Felvételi pontszám kialakítása

A felvételi elbeszélgetés (max. 45 pont) és a leckekönyvi tanulmányi átlag (max. 45 pont) összege (max. 90 pont), vagy

A felvételi elbeszélgetés duplázása (max. 90 pont).

Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (fogyatékosság: 4 pont; gyermekgondozás: 4 pont; hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pont

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj.
Képzési idő
Tanterv szerint a mesterszak 4 félévet (120 kredit) tartalmaz.
Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles közgazdász, MBA szakon
(Master of Business Administration)
Végzettségi szint
Mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tanterv
Önköltségi díj
Kreditelismertetési kérvény beküldési határideje
2021. május 31.
Felvételi beszélgetés időpontja
2021.06.23-24. (A pontos időpontról a jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást.)

 

Az előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges dokumentumok letölthetők itt.>>>


Innovatív együttműködés a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara és a FranklinCovey között

A Gazdaságtudományi Kar a 2021/22-es tanévben az MBA, a vezetés és szervezés mesterszakon, továbbá a kutatási és innovációs menedzser/szakközgazdász posztgraduális képzésen bevezeti a FranklinCovey All Access Pass rendszert, melyen keresztül a hallgatók számára világszínvonalú, a személyes, vezetői és szervezeti eredményesség fejlesztését szolgáló tartalmak érhetők el.

Az innovatív, naprakész és nemzetközi színvonalú vezetőfejlesztési képzési anyagok jól kapcsolódnak az egyetemi tananyaghoz, valamint egyedülálló muníciót adnak a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatóinak ahhoz, hogy az üzleti világban vezetőként a legjobbak közé tartozzanak.

A hallgatók ezáltal olyan nemzetközi sikerprogramokat ismerhetnek majd meg a képzéseikbe építve, mint pl. „A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása”, „5 Döntés a kivételes teljesítményért” vagy „A Bizalom sebessége” és „A vezetők 4 kulcsszerepe”. Mindezt a FranklinCovey All Access Pass portálon, egy olyan rugalmas és élvezetes online környezetben, amit speciálisan a tanult szemléletmódok és eszköztárak készségszintű elmélyítésére és a tartós, mérhető eredményesség-növelésre fejlesztettek ki – legyen szó egyénekről, vagy több ezer fős szervezetekről.

További információ az együttműködésről. >>>


MBA mesterszak – További információ

PE-GTK

Dr. Fehérvölgyi Beáta szakvezetőDr. Fehérvölgyi Beáta
szakvezető

Pannon Egyetem – Turizmus Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: fehervolgyi.beata@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-891


Kovács Edit
mesterképzések koordinátora

Pannon Egyetem – Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-334

 


Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is! >>>

Kövessen minket Instagramon! >>>