KitüntetésKarunk Diplomaátadó ünnepsége 2016. február 5-én került megrendezésre Veszprémben, az egyetem Aulájában.

Az ünnepség keretében kitüntetéseket, elismeréseket adtak át:

  • Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetésben részesült Dr. Gaál Zoltán, aki a Pannon Egyetem korábbi rektoraként elévülhetetlen érdemeket szerzett vezetői kvalitásai, stratégiai szemlélete és szervező munkássága révén az ötkarú egyetem megalapításában, és folyamatos fejlesztésében.
  • A Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetést vette át Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a hazai oktatás elkötelezett támogatója, aktívan közreműködik a szakképzés gyakorlati részének megszervezésében és korszerűsítésében, a duális képzés hazai beindításában.
  • Pannonia Award díjat vett át Dr. Horst Laubscher, a Menedzsment Intézet vendégoktatója, aki rendszeres meghívott oktatója a karnak, kurzusai hozzájárulnak a hallgatók nemzetközi szinten is jelentős eredményeihez.
  • Gasparetz András, a Magicom Kft. ügyvezető igazgatója Pannónia Felsőoktatásáért díjban részesült. Gasparetz András, címzetes egyetemi docens mint az egyetem öregdiákja, közel három évtizede támogatja az intézményt eszközökkel, tudással, pénzügyi források megteremtésével.
  • A Pannon Egyetem Szenátusa és rektora az egyetemen kifejtett iskolateremtő, magas szintű tevékenységéért a Professor Emeritus címet adományozta Dr. Gaál Zoltán nyugalmazott egyetemi tanárnak, az egyetem korábbi rektorának.
  • Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Rektori Dicséretben részesült Hock Lászlóné ügyintéző, az Oktatási Igazgatóság munkatársa.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!