A Gazdaságtudományi Karon hangsúlyos szerepet tölt be a tehetségmenedzsment. Amennyiben a hallgatók többet szeretnének teljesíteni a kötelezően előírtaknál, törekvéseiket a Kar különböző eszközökkel támogatja. A különböző tehetséggondozó szervezeteket a Tehetség Akadémia fogja össze.

Miért kapcsolódj be a tehetséggondozó programokba? Mert…

  • egyetemi éveid alatt tapasztalatot gyűjtesz,
  • bővíted a gyakorlati, szakmai ismereteidet,
  • kapcsolatokat építesz, cégekkel, vállalati szakemberekkel ismerkedsz meg.

Mindez a későbbiekben MEGKÖNNYÍTI AZ ELHELYEZKEDÉSEDET, NÖVELI VERSENYELŐNYÖDET A MUNKAERŐPIACON!

Tudományos Diákköri Kutatómunka a Karon

Tudományos Diákköri Kutatómunka a Karon

Tudományos Diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson az egyetem hallgatóinak a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában. Ezt a tevékenységet a hallgatók egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében önállóan végzik, az oktatók és kutatók szakmai útmutatásával, az egyetem oktatási egységeinek segítségével. A hallgatók egyéni vagy csoportos munkájuk eredményeit TDK dolgozatban, tudományos publikációkban, szakmai konferenciákon foglalják össze, mutatják be.

A tehetséges hallgatók tudományos tevékenységét érdemes a kezdetektől nyomon követni, hiszen néhány év múlva közülük kerülnek ki a gazdasági élet meghatározó szereplői, ahogy napjaink gazdasági szakemberei közül szintén sokan kezdték pályafutásukat a tudományos diákköri konferenciákon. Tovább a Tudományos Diákkör honlapjára!>>>

Esettanulmányi Verseny és Klub

Esettanulmányi Verseny és Klub
A Gazdaságtudományi Karon minden évben megrendezésre kerül a Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny, melyet a Kar fiatalon elhunyt kollégája emlékének ápolására és tiszteletére hozta létre, aki a veszprémi menedzserképzés megszervezésében, beindításában úttörő szerepet vállalt. A több napos versenyen hallgatói csapatok mérik össze tudásukat egy izgalmas, valós vállalati eset megoldásában, majd zsűri előtt ismertetik eredményeiket. A zsűri a Pannon Egyetem oktatóiból, korábban eredményesen versenyző, végzett hallgatókból és vállalatok képviselőiből áll.

A verseny célja a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar tehetségmenedzsment programjához illeszkedően az esettanulmány módszer terjesztése és népszerűsítése, melynek köszönhetően a hallgatók elméleti tudásukat a gyakorlatban is próbára tehetik. A versenyen választják ki azokat a csapatokat, amelyek képviselni fogják a Pannon Egyetemet más oktatási intézmények által meghirdetett esettanulmányi versenyeken. A Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny kiváló lehetőséget biztosít a résztvevő hallgatóknak ismereteik bővítésére, tapasztalatszerzésre és szakmai kapcsolatépítésre.

Az esettanulmányi versenyekre történő felkészítésben az Esettanulmány Klub fontos szerepet játszik. A Klub célja a hallgatók számára lehetőséget biztosítani arra, hogy közelebb kerüljenek vállalatokhoz, s konkrét esetek tanulmányozása révén, hatékony problémamegoldó módszereket ismerjenek meg.

Pannon Pentor Program

Pannon Pentor Program

A Gazdaságtudományi Kar az országban egyedülálló mentor programot működtet Pentor Program néven. Célja, hogy a hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassa. Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy mentora, aki végigkíséri tanulmányi előrehaladását és segíti személyes fejlődésében. A személyes konzultációkon kívül hasznos műhelyfoglalkozásokon és érdekes programokon is részt vesznek a mentoráltak. Tovább a Pentor Program oldalára!>>>