A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara (továbbiakban: Kar) pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 – „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében hallgatói kutatói ösztöndíj elnyerésére.

Pályázatot a Kar PhD, MA és BA szakos, nappali illetve levelező tagozatos hallgatói az alábbi kutatási témára (alprojektre) nyújthatnak be:

  • Egyetemi dolgozók és hallgatók sport és testmozgás iránti attitűdjének vizsgálata (témavezető: Dr. Hargitai Dávid Máté)

A pályázati megvalósítás időtartama: 2022. április 15 – június 30.

A pályázható összeg: 30.000 Ft / hó

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2022. április 6. 12:00 óráig.

Moodle felület: https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=4861#section-1

A pályázattal kapcsolatban további információkért a projekt kijelölt kari szakmai koordinátoraihoz, Dr. Fehér Helgához, illetve ’Sigmond Eszterhez lehet fordulni a feher.helga@gtk.uni-pannon.hu, illetve a sigmond.eszter@gtk.uni-pannon.hu email-címen.

A pályázati felhívás megtekinthető itt. >>>