Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50 %-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a pályázati felhívásban foglalt feltételek valamelyikének megfelel.

Továbbá az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75 %-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a pályázati felhívásban foglalt feltételek valamelyikének megfelel.

A részletes pályázati kiírás elérhető itt.

A pályázathoz szükséges adatlap elérhető a https://szoc.hok.vein.hu oldalon.

A nyilatkozatot, a kért igazolásokkal együtt, legkésőbb 2014. március 5-ig kell ajánlott levélben, B5-ös (közepes formátumú) borítékban postára adni.