2023. május 4-én kerül megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.


7:45 Zsűritájékoztató (Kari tárgyaló – A/204)

8:00 Tagozati ülések (A/4, A/203A és A/204)

14:00 Eredményhirdetés (Kari tárgyaló – A/204)


 Vállalkozások és regionalitás tagozat ( A/4-es terem)

Bizottság:

 • Kozma Dorottya Edina – Elnök
 • Tobak Júlia
 • László Veronika
 • Rózsás Bertalan – Titkár

8:00 Simon Emese Kata: Generációk közti különbségek a Dél-Dunántúli régióban lévő mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó családi vállalkozások fejlesztési forrásaiban (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

8:25 Porkoláb Patrícia Fanni: KKV szektor modernizációja a posztszocialista országokban (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

8:50 Grózner Júlia: A fiatalok vállalkozásindítási motivációja demográfiai és regionális szempontok alapján (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

9:15 Szultos Boglárka: Hazai klaszterek sikerességi kritériumainak vizsgálata a Nyugat-dunántúli régió példáján (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

9:40 Tajti Kitti: Közepes vállalkozások ESG szemlélete (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

10:05 Derbák Bernadett: Nyugat-Dunántúl és Dél-Alföld gazdasági összehasonlítása (Témavezető: Dr. Molnár Tamás)


Szervezeti és egyéni magatartás tagozat ( A/203A terem)

Bizottság:

 • Papp Zsófia Márta – Elnök
 • Fekete-Berzsenyi Hajnalka
 • Németh Eszter Júlia
 • Hubert Nikolett – Titkár

8:00 Kerekes Rózsa: Hogyan alakultak a kiskereskedelmi kínálati készletek az ellátási bizonytalanságok miatt?  (Témavezető: Dr. Dániel Zoltán András)

8:25 Tóth Laura Evelin: Lemaradástól való félelem vagy a távolmaradás öröme – ki mit választ? (a Fear of Missing Out és a Joy of Missing Out jelenségek személyiségfüggő vizsgálata) (Témavezető: Sasné Dr. Grósz Annamária)

8:50 Nyíri Lívia Márta: A bizonytalan gazdasági helyzet és az öngyilkossági ráta kapcsolata Magyarországon, különös tekintettel a nők helyzetére (Témavezető: Dr. Molnárné Dr. Barna Katalin)

9:15 Lukito Audrey Meivina: Community-Based Tourism: The Future of Cultural Heritage Preservation – A Case Study of Sumba Island, Indonesia  (Témavezető: Dr. Lőrincz Katalin)

9:40 Schmutz Eszter Mária: Környezettudatos fogyasztói magatartás és a wellness szállodák fenntartható megoldásainak kapcsolata  (Témavezető: Dr. Strack Flórián)

10:05 Szabó Ádám: A társadalmi lábnyom mérése a Pannon Egyetem Turisztikai hallgatói körében (Témavezető: Dr. Gyurácz-Németh Petra)


Technológiai és humán folyamatok ( A/204 terem)

Bizottság:

 • Kovács Zoltán – Elnök
 • Hargitai Dávid Máté
 • Szigetvári Zsolt
 • Nagy Viktória – Titkár

8:00 Varga Mátyás Szilveszter: Mentori rendszer vizsgálata a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán  (Témavezető: Dr. Darida Zsuzsa)

8:25 Németh Fanni Judit: Szellemi-munkaerő kiválasztásának, a modern technológiához kötődő aspektusai Magyarországon (Témavezető: Éles Barna Attila)

8:50 Király Tünde: Sokkok, válságok azonosítása, előrejelzése kereskedelmi hálózatok idősoros hálózati elemzésével (Témavezető: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor)

9:15 Barabás Bianka: Eloszlás független szabályozó kártyák használata kötött struktúrájú üzleti folyamatok kontrollálása esetén (Témavezetők: Dr. Kosztyán Zsolt Tibor, Dr. Hegedűs Csaba és Dr. Katona Attila Imre)

9:40 Fehér Patrícia: Lemorzsolódás vizsgálat a Pannon Egyetem Emberi Erőforrások alapszakján (Témavezetők: Dr. Darida Zsuzsa és Dr. Kosztyán Zsolt Tibor)