A Gazdaságtudományi Kar Kollarik Amália-díjat alapított azon hallgatói számára, akik a tanulmányi kötelezettségeken túlmutató kimagasló tudományos tevékenységükkel hozzájárulnak a Kar jó hírének növeléséhez, illetve kiemelkedő tevékenységük segíti a Karon folyó oktató és tudományos munkát.

A 2012/2013-as tanév eredményei alapján a Gazdaságtudományi Kar Kari Tanácsa a díjat Hargitai Dávid Máténak, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola hallgatójának és Katona Attila Imre műszaki menedzser mesterszakos hallgatónak ítélte oda.

Hargitai Dávid Máté több éven át tagja, majd vezetője volt a Karunkat tanulmányi versenyeken sikeresen képviselő csapatnak. Eredményeik közül kiemelkedik a Budapesti Corvinus Egyetemen elért I. helyezésük, melyet 70 induló csapat elől szereztek meg. Kimagasló versenyzői tevékenységét befejezve ma már – doktorandusz hallgatóként – aktívan részt vesz a Tímár László Tanulmányi Emlékverseny zsűrijében; versenytapasztalatait pedig a hallgatói csapatok felkészítésében hasznosítja. Munkájának eredményességét jelzi, hogy támogatásával Karunk csapata a Dr. Susánszky János Esettanulmányi Emlékversenyen első helyet, a Budapesti Corvinus Egyetem országos versenyén pedig harmadik helyet szerzett.

Katona Attila Imre kutatása eredményeként az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián, és a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián két tagozatban is első helyezést ért el, valamint a Jedlik Ányos Szakmai Napok I. díját is elnyerte. Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon is előadta, a Logisztikai Híradóban már önálló cikke is megjelent.

Hallgatóinknak ezúton is gratulálunk!