A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 – „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében hallgatói kutatói ösztöndíj elnyerésére.

Pályázatot a Kar PhD, MA és BA szakos, nappali illetve levelező tagozatos hallgatói az alábbi kutatási témára (alprojektre) nyújthatnak be:

– Gasztronómiai hagyományok kutatása a Balaton régióban (témavezető: Raffai Csilla)

A cél a Balaton régióban hagyományos, őshonos, ill. jellemző, minőségi konyhai alapanyagok, továbbá az egykori rendezvények (esküvők, összejövetelek stb.) speciális, kedvelt/gyakori fogásainak, gasztronómiai szokásainak, ill. konyhatechnológiai eljárásainak a felkutatása, a 19-20. század fordulójáig vagy még régebbi időkig visszamenőleg. A kutatási eredmény alapot nyújthat pl. egy balatoni rendezvénysorozat tematizálásához, fejlesztéséhez. A projekttéma jelentőségét és hasznosságát a Veszprém–Balaton 2023 EKF-program aktualitása is erősíti.

A pályázati megvalósítás időtartama: 2022. március 15. – június 15.

A pályázható összeg: 30.000 Ft / hó

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2022. március 8. 12:00 óráig.

Moodle felület: https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=4861#section-1

A pályázattal kapcsolatban további információkért a projekt kijelölt kari szakmai koordinátoraihoz, Dr. Fehér Helgához, illetve ’Sigmond Eszterhez lehet fordulni a feher.helga@gtk.uni-pannon.hu, illetve a sigmond.eszter@gtk.uni-pannon.hu email-címen.

A pályázati felhívás megtekinthető itt. >>>