lépcsőn ülő_állókép2014. szeptember 1-én 13.00 órától a nappali tagozatos elsős hallgatók részére GTK Információs Napot tartunk az A épület A/1 előadótermében, ahol központi tájékoztatók hangzanak el a Kar és az egyetem működéséről, a hallgatói ügyintézés menetéről, a Kar kínálta lehetőségekről, külföldi ösztöndíjakról, nyelvoktatásról, tehetségmenedzsmentről.

Program:

13.00-13.25 Dr. Szabó Lajos, dékán úr tájékoztató előadása

13.30-13.50 Dr. Balogh Ágnes, oktatási dékánhelyettes asszony tájékoztató előadása

13.55-14.15 Dr. Nagyné Dr. Stribl Tünde, oktatási igazgató asszony tájékoztató előadása

14.20-14.40 Vincze Péter, GTK HÖK elnök tájékoztató előadása

14.45-15.05 Tóth Gábor, főigazgató úr tájékoztatója az Egyetemi Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokról

15.15-17.00 Szakvezetői tájékoztatók

Az Információs Napon a központi előadásokat követően szakvezetői tájékoztatók is lesznek, amelyeken az adott szakkal kapcsolatban hangzanak el hasznos tudnivalók.

A szaktájékoztatók helyszíne:

  • Emberi erőforrások BA, Emberi erőforrások FOKSZ , Vezetés és szervezés MA, MBA: A épület A/3 terem
  • Gazdálkodási és menedzsment BA, Gazdálkodási és menedzsment FOKSZ: A épület A/4 terem
  • Műszaki menedzser BsC, Műszaki menedzser MsC: A épület A/1 terem
  • Logisztikai menedzser MA: A épület A/5 terem
  • Pénzügy és számvitel BA, Számvitel MA, Pénzügy és számvitel FOKSZ: A épület A/6 terem
  • Nemzetközi gazdálkodás BA, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás MA, Nemzetközi gazdálkodás FOKSZ: A épület A/7 terem
  • Turizmus-vendéglátás BA, BA in Tourism and Catering, Turizmus-vendéglátás FOKSZ: A épület A/8 terem

Az Információs Napon történő részvétel rendkívül fontos ahhoz, hogy az elsős hallgatók könnyebben boldoguljanak tanulmányaik során, ezért megjelenésükre számítunk!