education-money-400x280A 2012 szeptemberében induló képzésekkel kezdve újfajta finanszírozási rendszert vezetnek be a felsőoktatásban. Ennek elemei az ösztöndíjjal vagy részösztöndíjjal támogatott, az önköltséges képzések, valamint a hallgatói szerződés.

Állami ösztöndíj

Ebben a képzési formában a hallgató tanulmányainak teljes költségét az állam vállalja át. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a hallgatói szerződés, amelyet a hallgató a beiratkozáskor ír alá. Ezzel vállalja, hogy a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi diplomáját (hat féléves alapszak esetében tehát legfeljebb 9 félév alatt), valamint az oklevél megszerzését követő 20 éven belül az állami ösztöndíjjal támogatott időszak kétszereséig hazai munkaviszonyt (hivatalosan: magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszony) vállal. Ha valaki tehát három évig tanul állami ösztöndíjasként, annak hat évet kell itthon dolgoznia.

Állami ösztöndíjat bármely képzésen igénybe lehet venni, ahol a meghirdetések között szerepel ösztöndíjas hely. Ezt a képzési formánál az „A” betűjel mutatja.

Amennyiben valaki nem tesz eleget a feltételeknek, vagyis nem a megszabott időn belül szerzi meg a diplomáját, vagy nem dolgozik itthon elég ideig, annak a képzési költséget a kamatokkal együtt vissza kell fizetnie az államnak

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán államilag finanszírozott szakok a következők: alkalmazott közgazdaságtan, műszaki menedzser, nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakok, az összes mesterszak, valamint az összes felsőfokú szakképzés.


Állami részösztöndíj

A részösztöndíjjal támogatott képzések esetén az állam a tanulmányi költségek 50 százalékát vállalja át, míg a másik 50 százalékot a hallgatónak kell kifizetnie. A további szabályozás megegyezik a teljes ösztöndíjas képzések szabályaival. Vagyis itt is a beiratkozás feltétele a hallgatói szerződés, az oklevelet a képzési idő másfélszeresén belül meg kell szerezni és a támogatott évek számának a dupláját kell magyarországi állásban eltölteni.

A jelentkezéskor a „K”, azaz a költségtérítéses finanszírozási formát kell választani, majd a felvételi eljárás lezárulta után a legjobban teljesítő (legmagasabb pontszámmal rendelkező) felvételizők kaphatják meg a részösztöndíjas támogatást. Nem lehet tehát külön megjelölni a részösztöndíjas finanszírozási formát, azt a képzési helyek birtokában a magas pontszámmal érkező jelentkezőknek ajánlják majd fel. Ők eldönthetik, hogy vállalják-e a hallgatói szerződésben leírt feltételeket, vagy maradnak az önköltséges képzési formánál.

Fontos, hogy az állami részösztöndíjat csak az ALÁBBI ALAPKÉPZÉSEKEN lehet igénybe venni:

 • a természettudomány, műszaki és informatikai képzési terület minden szakán;
 • a földmérő és földrendező mérnök, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szakokon.

Állami részösztöndíjas képzés a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán műszaki menedzser alapképzésén indul.


Önköltség

Az önköltséges képzések esetében a tanulmányi költségeket teljes egészében a hallgatónak kell fizetnie. Ebben az esetben a hallgatónak nem kell hallgatói szerződést kötnie, tehát nincs meghatározott idejű kötelező hazai munkaviszony.

Mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben és doktori képzésekben a finanszírozás forma kizárólag állami ösztöndíjas vagy önköltséges lehet.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán az önköltségi díj az állam által meghatározott minimum: 150.000,-/félév, mely összeg tartalmazza a szakmai idegen nyelvű, valamint a szakmai idegen nyelvű tantárgyak képzését is.


A jelentkezés módja

 • Állami ösztöndíjas képzés, valamint közszolgálati ösztöndíjas képzés:
  a jelentkezéskor az „A” finanszírozási formát kell választani – amennyiben ilyen képzési forma az adott szak esetén létezik.
 • Állami részösztöndíjas képzés:
  a jelentkezéskor – amennyiben ilyen képzési forma az adott szak esetén létezik (lásd feljebb) – a „K” finanszírozási formát kell választani.
  A legjobban teljesítő „K” finanszírozási formát megjelölő jelentkezőknek ajánlják majd fel a részösztöndíjas lehetőséget.
 • Önköltséges képzés:
  a jelentkezéskor a „K” finanszírozási formát kell választani.


A jelentkezési lapon a finanszírozási forma megadásánál az „A” és „K” jelöléseken kívül más nem használható!