Mykl Roventine CC

Mykl Roventine CC

A pontszámítás alapját a középiskolai eredmények és az érettségi teljesítmény adják, amelyek például emelt szintű érettségiért, nyelvtudásért, sportteljesítményért, tanulmányi versenyekért járó többletpontokkal egészíthetők ki. Először talán kicsit bonyolultnak tűnik a 480 pontos rendszer, pedig semmi ördöngösség nincs benne.

A könnyebb megértés kedvéért találjunk ki egy felvételizőt, aki villamosmérnök alapszakra szeretne jelentkezni, legyen a neve – ez adja magát – Vili. Az alábbiakban Vili példáján keresztül mutatjuk meg, hogyan számolhatod ki a felvételi pontjaidat.

A tanulmányi pontok
A tanulmányi pontszám a maximálisan elérhető 480-ból legfeljebb 200 lehet. Ez két részből tevődik össze. Először is, öt meghatározott tantárgy (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott tárgy) utolsó két tanult évének év végi jegyét kell összeadni, majd megszorozni kettővel. A magyarnál a két eredményt a jelentkezéskor külön sorban kell feltüntetni, de a pontszámításnál évenként a két osztályzat átlagát kell kiszámolni kerekítés nélkül.

Ha mind az öt tárgyból 5-ösöd volt, akkor ez tárgyanként 5+5 = 10, ez öt tárgy esetében 50, majd ezt kell kettővel szorozni, így jön ki a középiskolai eredményekből a maximum 100 pont.

Vili középiskolai év végi eredményei:

Magyar irodalom Magyar nyelv Történelem
Matematika
Német
Választható tárgy*
Utolsó előtti év
4
3
4
5
3
5
Utolsó év
4
4
4
5
4
5

* A középiskolai eredményekhez és az érettségihez választott tárgynak nem kell ugyanannak lennie! Előbbinél a választott tantárgy bármely, a középiskolában legalább két évig tanult tárgy lehet – akár az ének-zene is.

Vili tanulmányi pontjainak első fele tehát: (3,5+4+5+3+5) + (4+4+5+4+5) = 42,5 x 2 = 85

A tanulmányi pontok másik felét az érettségi eredményeid adják. Ezt úgy kapod meg, hogy a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kerekíted, ez szintén maximum 100 pont lehet. Tehát, ha mind az öt tárgyból 100 százalékot teljesítettél, akkor a számítás a következő: (100×5)/5 = 100, így van meg a maximum 100 pontod.

Vili érettségi eredményei (a kötelező érettségi vizsgatárgyak mellé a fizikát választotta):

Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Német Fizika
41 % (3)
79 % (4)
68 % (4)
82 % (5)
95 % (5)

Vili tanulmányi pontjainak másik fele: 41+79+68+82+95 = 365/5 = 73

Tehát Vili tanulmányi pontjai összesen: 85+73 = 158

Az érettségi pontok
Az érettségi pontjaidat két vizsgatárgy százalékos eredményei alapján kell kiszámolnod. A pontszámod egyenlő az érettségin elért százalékos eredményeddel. Értelemszerűen az érettségi pont maximálisan kétszer 100, azaz 200 pont lehet.

Az érettségi pontokat a szakhoz tartozóan követelményként meghatározott vizsgatárgyak közül kettőnek a százalékos eredménye adja. Amennyiben követelményként több érettségi tárgy választható módon van előírva (vagyis a vizsgatárgyak között „vagy” szerepel), akkor a jelentkező számára legkedvezőbb két tárgy eredményéből kell számolni az érettségi pontokat.

Vili érettségi tárgyai közül a matematika kötelező, emellett választható a biológia, fizika, informatika, kémia, illetve valamilyen szakmai előkészítő tárgy. Vili ezek közül fizikából érettségizett, így a számításkor ezt és a matematika eredményét veszik figyelembe. A pontszáma megegyezik az elért százalékkal (79+95 = 174), vagyis az érettségi pontjainak száma 174.

Többletpontok
A tanulmányi és érettségi pontokon kívül (200+200) különböző jogcímeken további maximum 80 többletpontot szedhetsz még össze. Ezeket két csoportra lehet osztani:

  • jogszabály alapján minden képzési területen járó többletpontok (ilyenek az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért, illetve az előnyben részesítésért adható pontok)
  • képzési területenként adható többletpontok (például tanulmányi és művészeti versenyeredményekért, szakképesítés vagy sporteredmény alapján járó pontok).


A felvételi összpontszám

Alapképzési szak, illetve egységes, osztatlan képzések esetén kétféleképpen számolhatják a pontjaidat:

  • tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok
  • (érettségi pontok x 2) + többletpontok

Vili esetében, mivel 158 tanulmányi és 174 érettségi pontja van, így neki az érettségi pontok kétszerezése a kedvezőbb: 174×2 = 348, tehát Vilinek 348 pontja van. Ehhez adódhatnak hozzá a különböző többletpontok, összesen maximum 80, még akkor is, ha a különböző jogcímen megszerezhető többletpontjainak összege ennél több lenne. Emelt szintű érettségiért például tárgyanként plusz 40, B2 komplex (korábban középfokú C) nyelvvizsgáért plusz 28, C1 komplexért (korábban felsőfokú C) pedig plusz 40 pont jár neki. A 80 pontos maximum mellett további megkötések lehetnek, például nyelvvizsgáért legfeljebb 40 többletpont adható, függetlenül attól, hány van belőle.

Reméljük, példánk segített kiigazodni a pontszámítás útvesztőiben. Mielőtt nekilátna számolgatni, azért alaposan tanulmányozza át a pontszámítási módszereket a Tájékoztatóban vagy a felvi.hu-n! (Forrás: felvi.hu)