Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet az „Út a felsőoktatásba – Esélyteremtő Ösztöndíj- és Önköltségtámogatási program” címen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú tanulmányaik megkezdésének támogatása.

A támogatás első formáját (ösztöndíj támogatási komponens) finanszírozási formától függetlenül, bármely hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, idén felvételt nyert nappali tagozatos hallgató igényelheti. A juttatás összegét (havi 20 000 Ft) két félévre lehet elnyerni.

Az önköltség-támogatási komponenst azok az önköltséges vagy állami részösztöndíjas hallgatók igényelhetik, akik nappali, levelező vagy esti tagozaton kezdték meg tanulmányaikat, és halmozottan hátrányos helyzetűek, vagy utógondozásban részesülnek. A támogatás mértéke az önköltség 60-90 %-át fedezi.

„A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens
Havonta 20.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2012/2013-as tanulmányi félévekre vonatkozóan, 2012. szeptember 1. és 2013. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj támogatás kifizetése havonta, utalással történik.

„B” komponens: Önköltség- támogatási komponens
A önköltség-támogatási komponens keretében az önköltséges hallgató maximum 300.000 Ft/ félév, magyar állami részösztöndíjas hallgató pedig legfeljebb 150.000 Ft/félév önköltség- támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem haladhatja meg képzési önköltség mértékének 90%-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési önköltség 60%-a. A hallgató önköltségének mértékétől függően a pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb támogatást kapja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. október 17. 24:00

További információk: Pályázati kiírás,

Pályázati útmutató,

ÖRO ajánlás