CaptureHabár beszerzéssel kapcsolatos elméletek, eszközök, módszerek és technikák tárháza áll a menedzserek rendelkezésére, a gyakorlatban ezek nem mindig hasznosulnak. Max Boodie, PhD hallgató és Prof. Dirk-Jan Kamann bemutatják kutatásuk első eredményeit, mely során megvizsgálták az elmélet és a gyakorlati alkalmazás közötti különbséget, a Deal! című holland folyóiratban, melyet több mint 6000 gyakorló beszerzési szakember olvas. A cikk feltárta, hogy a megkérdezett beszerzési menedzserek 30%-a ismeri az összes elméleti koncepciót, de nem alkalmazza azokat. A cikk kitér ennek okaira és javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a tudás és a gyakorlat közötti rést csökkenetni. A szerzők javasolják, többek között, a beszerzési menedzserek és a belső ügyfelek humán erőforrás ösztönzőinek kiigazítását, valamint a belső ügyfelek ötleteinek jobb megismerését.

A cikk szeptember 25-én jelent meg.

Írta: Prof. Dirk-Jan Kamann, Fordította: Huják Janka