Photo by CC.2.0- raymondgilford.com

Photo by CC.2.0- raymondgilford.com

Kettő az egyben – szakmai- és nyelvtudás egy képzésben

A változó igényekre reagálva új idegen nyelvű alapszakot indít a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi kara szeptembertől. Így a Gazdálkodási és menedzsment alapszakot mostantól angol nyelven is végezhetik a hallgatók (Business Administration and Management BA néven). Az új szak így egyszerre nyújtja a magyar nyelvű „nagytestvértől” kapott szakmai tudást és az angol nyelv fejlesztését a mindennapos használaton keresztül.

A hallgatók minden tárgyat angolul teljesítenek a szakon, ami természetesen jelenti az angol nyelv használatát az órai kommunikációban, a házi feladatok-, csapatmunkák megoldásában, a szakirodalom feldolgozásában és a vizsgák teljesítésében is. Ez járul hozzá, hogy elsajátítsák a magabiztos nyelvtudáson kívül a szakmai nyelvet is.

A Business Administration and Management szak sajátossága kívül, hogy olyan általános gazdasági képzettséget nyújt a hallgatóknak, amely jól hasznosítható az üzleti élet számos területén, megalapozza a további szakosodás lehetőségét a későbbi munkahelyen vagy mesterszakokon. A képzés segíti az egyes vállalati tevékenységek, a vállalatok hatékony működtetéséhez szükséges kutatási-elemzési munkák, valamint a szervezési-irányítási feladatok megismerését. A hallgatók mélyebb betekintést nyernek az információs társadalom gazdasági és üzleti vonatkozásaiba is. Ezen sajátosságok mind segítenek abban, hogy az alapszak elvégzése után a diplomások az elhelyezkedési lehetőségek széles köréből válogathassanak.

És, hogy mi garantálja, hogy ne csábuljanak a hallgatók a könnyebb útra, vagyis arra, hogy a képzés alatt magyarul beszéljenek? A nem magyar anyanyelű szaktársaik! A Gazdaságtudományi Kar büszkén jelenti, hogy a Karon tanulók között folyamatosan nő a nemzetközi hallgatók száma, az immár négy, angol nyelven kínált alap- és mesterszaknak köszönhetően.

Angol nyelvű képzések a Gazdaságtudományi Karon:

  • Business Administration and Management BA
  • Tourism and Catering BA
  • Economic Analysis MA
  • Tourism Management MA
  • Project Management posztgraduális képzés (Nagykanizsa)

Írta: Huják Janka