Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50 %-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgatóra a felsorolt pontokban foglalt feltételek valamelyike megfelel.

Továbbá az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 75 %-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a felsorolt pontokban foglalt feltételek valamelyikének megfelel.

A pályázatot – a kért igazolásokkal együtt – legkésőbb 2011. szeptember 15-ig kell ajánlott levélben, B5-ös (közepes formátumú) borítékban postára adni a Hallgatói Önkormányzat címére.

Cím: PE Hallgatói Önkormányzat, 8201 Veszprém Pf. 158. A borítékra kérjük ráírni: ALAPTÁMOGATÁS

A részletek itt olvashatók.

A pályázati kiírás megtekinthető itt.

A pályázathoz szükséges adatlap letölthető itt.