A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara pályázatot hirdet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 – „A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében” című projekt keretében hallgatói kutatói ösztöndíj elnyerésére.

Pályázatot a Kar PhD, MA és BA szakos, nappali illetve levelező tagozatos hallgatói az alábbi kutatási témára (alprojektre) nyújthatnak be:

  • Társadalmi szövetségek (témavezető: Dr. Fehérvölgyi Beáta)

A társadalmi szövetségek olyan hosszú távú kölcsönös előnyökön nyugvó vállalat- és szervezetközi együttműködések, melyek a felek stratégiai önállósága megőrzése mellett hosszabb távra, stratégiai célok megvalósítására irányulnak, a partnerek a szövetség rendelkezésére bocsátott erőforrások révén bizonyos mértékű tevékenységi integrációt valósítanak meg, de jogi és gazdasági önállóságuk megmarad.

A kutatás során felmérésre kerülnek a különböző ágazatokban működő szövetségek, klaszterek, platformok és a kutatási cél ezek céljainak, működésének, előnyeinek és hozzáadott értékének felmérése.

A pályázati megvalósítás időtartama: 2022. május 1. – június 30.

A pályázható összeg:

  • PhD hallgatóknak: 100.000 Ft/hó
  • MA, BA hallgatóknak: 50.000 Ft / hó

A pályázatokat a Moodle rendszerbe kell feltölteni 2022. április 28. 12:00 óráig.

Moodle felület: https://moodle.gtk.uni-pannon.hu/course/view.php?id=4861#section-1

A pályázattal kapcsolatban további információkért Dr. Fehérvölgyi Beátához, illetve Nánási Barbarához lehet fordulni a fehervolgyi.beata@gtk.uni-pannon.hu, illetve a nanasi.barbara@gtk.uni-pannon.hu email-címen.

A pályázati felhívás megtekinthető itt. >>>