CC-2.0-By-lisby1

CC-2.0-By-lisby1

A 2011/2012. tavaszi félévre a Pannon Egyetem alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori, illetve mesterképzésben résztvevő hallgatói számára meghirdeti az Erasmus hallgatói mobilitást szervezett külföldi részképzésre. A pályázat részletei a tovább gombra kattintva érhetők el.

A pályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 19. 1400

A pályázat beadásának helye: Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság, B Aula I. emelet

Információk: www.uni-pannon.hu/tni

A Pannon Egyetem pályázatot hirdet az Európai Unió LLP/Erasmus programjának keretén belül szervezett külföldi részképzésre.

Elsősorban keresztféléves mesterszakos hallgatók jelentkezését várjuk.

A pályázatban részt vehet, aki:

 • magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel él, vagy menekült-státusszal rendelkezik
 • a Pannon Egyetem beiratkozott hallgatója,
 • a megpályázott időszakban hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • diplomáját/oklevelét, illetve doktori fokozatát sem a hallgatói cserét megelőzően, sem az alatt még nem szerezte meg,
 • alapképzésben, kiegészítő alapképzésben, szakirányú továbbképzésben, doktori, illetve mesterképzésben vesz részt,
 • nappali, vagy levelező tagozaton tanul a küldő intézményben,
 • két lezárt félévvel rendelkezik (pályázáskor 1 lezárt félév is elegendő, amennyiben a pályázó elsőéves),
 • szakmailag felkészült arra, hogy külföldi egyetemen folytasson tanulmányokat,
 • birtokában van a szükséges nyelvtudásnak,
 • korábban nem részesült ERASMUS tanulmányi ösztöndíjban.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 • kitöltött és kinyomtatott magyar nyelvű jelentkezési lap (www.uni-pannon.hu/tni dokumentumtárból letölthető)
 • tanszéki koordinátor által aláírt Learning Agreement / tanulmányi szerződés (minden megjelölt fogadóintézményhez külön, min. 16 ECTS kredit), (www.uni-pannon.hu/tni dokumentumtárból letölthető),
 • önéletrajz, motivációs levél (magyarul + külföldön folytatott tanulmányok nyelvén),
 • hallgatói nyilatkozat (www.uni-pannon.hu/tni dokumentumtárból letölthető),
 • 2 db útlevélkép,
 • az utolsó két lezárt félév indexmásolata, vagy a NEPTUN-ból kinyomtatott, az Oktatási Igazgatóság által hitelesített átlageredményei,
 • állami nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata,
 • szakmai referencia az adott tanszékről (a szakterület oktatójától),
 • elért eredmények, díjak, helyezések (amennyiben van),
 • rendszeres szakmai-, közösségi-, kulturális-, sporttevékenységről szóló igazolás (amennyiben van),
 • korábbi, külföldön töltött szakmai gyakorlatok, tanulmányutak ösztöndíjak jegyzéke.

Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött jelentkezési lap, vagy hiányzó mellékletek esetén az adatok pótlására egyszeri lehetőséget kap a hallgató. Amennyiben ennek öt munkanapon belül nem tesz eleget, automatikusan kiesik a pályázati rendszerből. A jelentkezési lap hiánya nem pótolható.

A pályázattal és a programmal kapcsolatos részletes információk és a pályázati dokumentumok megtalálhatók a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság honlapjának (www.uni-pannon.hu/tni) Erasmus program hallgatói oldalain.

Pályázni kizárólag olyan külföldi felsőoktatási intézményekbe lehet, amelyekkel a Pannon Egyetemnek erre vonatkozó érvényes szerződése van (lásd a honlapon Intézmények/koordinátorok – hallgatói helyek).

A fogadóintézményekről információk szerezhetők az intézmények honlapjain, valamint a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóságon (TNI) található tanulmányi tájékoztatókból és egyéb információs anyagokból. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos kérdésekben szíveskedjenek a tanszéki koordinátorokhoz fordulni.

A fogadóintézmények listája ITT található.

A pályázat elbírálása két körös rendszerben működik tanszéki és intézményi szinten. A pályázat tanszéki szintű elbírálásának időpontját a tanszék határozza meg. A tanszéki elbírálás időpontja megtalálható a tanszéki hirdetőkön, illetve érdeklődni lehet a felelős tanszék Erasmus koordinátoránál. A pályázat eredményéről a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság 2011. szeptember 28-ig e-mail-ben értesíti a hallgatókat.

A pályázati anyagot szíveskedjenek lefűzhető fóliatasakban, összetűzés nélkül, lezárt A4-es fehér borítékban 2011. szeptember 19. 1400óráig a Tudományos és Nemzetközi Igazgatóságon leadni. A borítékra írják rá: név, szak, évfolyam, programért felelős tanszék (több programért felelős tanszék esetén külön borítékban kérjük leadni a pályázatokat). Kizárólag az itt leadott pályázatokat áll módunkban elfogadni.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni kizárólag fogadóórában (kedd 930-1100, csütörtök 1330-1500) lehet.