Dr. Halmai PéterAz Akadémikusok Gyűlése hétfői zárt ülésén megválasztotta a Magyar Tudományos Akadémia új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait. Az ülésen az levelező tagjává választották karunk oktatóját, Halmai Péter professzort (Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék). Szívből gratulálunk az elismeréshez!

A további tagok listája megtekinthető az MTA oldalán: http://mta.hu/kozgyules2016/a-magyar-tudomanyos-akademia-ujonnan-megvalasztott-tagjai-106411

Forrás