Diplomaátadó ünnepségA Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2016. február 5-én rendezte Diplomaátadó ünnepségét Veszprémben, az egyetem Aulájában.

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, hogy a nemzetközi rangsorokban is előkelő helyen szereplő egyetemen megszerzett tudás birtokában a végzettek lehetőséget kapnak arra, hogy leendő munkahelyükön helytálljanak. Értékes diplomájuk a szakmai pályafutásukat, előrelépésüket meghatározza. Hangsúlyozta, hogy a hallgatók az oklevél megszerzésével értelmiségivé váltak, s felelősséget kell vállalniuk környezetük iránt.

Dr. Kovács Zoltán, a Gazdaságtudományi Kar dékánja köszöntőjében felhívta a figyelmet a minőség fontosságára, amely a kar hitvallása is egyben. Megköszönte, hogy a végzett hallgatók a Gazdaságtudományi Kart választották felsőfokú tanulmányaik színteréül, s köszöntötte az érintetteket – a családokat, a gazdasági élet szereplőit, a kar együttműködő partnereit, az egyetem kollégáit, dolgozóit -, akik lehetővé tették, hogy friss diplomásaink eljutottak e jelentős mérföldkőhöz.

Zerényi Zoltán, az IBM Data Storage System Kft. ügyvezető igazgatója ünnepi beszédében kiemelte, hogy a végzett hallgatók lesznek a jövő gazdasági szakemberei, akik a szakma irányvonalait meghatározzák. Fontos, hogy ne feledjék, honnan jöttek, hova tartoznak, s az egyetemen szerzett értékeket adják tovább.

Diplomaátadó ünnepségAz ünnepség keretében kitüntetéseket, elismeréseket adtak át. Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként a Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetésben részesült Dr. Gaál Zoltán, aki a Pannon Egyetem korábbi rektoraként elévülhetetlen érdemeket szerzett vezetői kvalitásai, stratégiai szemlélete és szervező munkássága révén az ötkarú egyetem megalapításában, és folyamatos fejlesztésében. A Pannon Egyetem díszpolgára kitüntetést vette át Dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, aki a hazai oktatás elkötelezett támogatója, aktívan közreműködik a szakképzés gyakorlati részének megszervezésében és korszerűsítésében, a duális képzés hazai beindításában. Pannonia Award díjat vett át Dr. Horst Laubscher, a Menedzsment Intézet vendégoktatója, aki rendszeres meghívott oktatója a karnak, kurzusai hozzájárulnak a hallgatók nemzetközi szinten is jelentős eredményeihez. Gasparetz András, a Magicom Kft. ügyvezető igazgatója Pannónia Felsőoktatásáért díjban részesült. Gasparetz András, címzetes egyetemi docens mint az egyetem öregdiákja, közel három évtizede támogatja az intézményt eszközökkel, tudással, pénzügyi források megteremtésével. A Pannon Egyetem Szenátusa és rektora az egyetemen kifejtett iskolateremtő, magas szintű tevékenységéért a Professor Emeritus címet adományozta Dr. Gaál Zoltán nyugalmazott egyetemi tanárnak, az egyetem korábbi rektorának. Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Rektori Dicséretben részesült Hock Lászlóné ügyintéző, az Oktatási Igazgatóság munkatársa.

A kitüntetések, elismerések átadását követően Szabados Balázs búcsúztató és Gyenei Orsolya búcsúzó hallgató osztotta meg gondolatait az ünneplő közönséggel.

Az ünnepség zárásaként az oklevelek átadására került sor. A Gazdaságtudományi Karon 2016 februárjában 198 hallgató vette át oklevelét.