Biztosítási menedzserA szakképzettség megnevezése

Biztosítási szakmenedzser

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltétele

Legalább alapképzésben szerzett, államilag elismert oklevél (régi képzésben egyetemi vagy főiskolai, új képzésben alap vagy mester).

 

A képzési idő

2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 

Személyes adottságok, készségek:

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység rendszerben

 

Konkrét környezet:

 

Tevékenységek:

 

Vezetés és szervezés mesterszakA szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 

Alapozó ismeretkör: 12 kredit

Kommunikációs ismeretek, biztosításmatematikai és pénzügyi ismeretek, szervezési vezetési ismeretek.

Szakmai ismeretkör: 42 kredit

Tőzsdei- és befektetési ismeretek, jogi ismeretek, biztosítási ismeretek, önismeret, vezetési ismeretek, rendszerirányítási ismeretek, szervezeti ismeretek, menedzsment ismeretek.

Összesen: 54 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kreditpont

A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő témakörben gyakorlati probléma megoldására irányuló írásbeli munka, amely tanúsítja, hogy a hallgató tanulmányaira támaszkodva, illetve a vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásával önállóan képes a tanult ismeretek, a korszerű módszerek alkotó alkalmazására.

 

A képzés díja

200.000 Ft/félév

 

Jelentkezés

A képzésre e-mailen vagy levélben lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal.

A jelentkezési lap letölthető itt.

 

Jelentkezési határidő

2015. szeptember 6.

 

További információ

PE-GTK

Vajda TündeVajda Tünde

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 102. iroda
E-mail: vajdatunde@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-879