Érdekli a marketing napi gyakorlata? Egészítse ki tudását és készségeit olyan marketingszemlélettel és gyakorlati marketingismerettel, mely segítségére lehet jelenlegi munkájában vagy karriertervei megvalósításában!

Az Alkalmazott marketing posztgraduális képzésen olyan marketing tudás birtokába jut, amelynek a for-profit, az állami és a non-profit szférában is hasznát veszi munkája során.

A következő képzés kezdete, jelentkezési időszak
Kezdés: 2019. október. Jelentkezési időszak: 2019. szeptember 5 – október 2.
A képzés célja
A szakirányú továbbképzés a marketing operatív szintjét, a marketingmunka napi gyakorlatát mutatja be. Célcsoportjába azok a legkülönbözőbb szakterületen megszerzett alap- vagy mesterdiplomával már rendelkező szakemberek tartoznak, akik szakmai tudásukat és készségeiket gyakorlati marketingismeretekkel szeretnék kiegészíteni. A marketingszemlélet és gyakorlati tudás ugyanis a korszerű for-profit vállalati, az állami és non-profit intézményi tevékenységben bármely funkcióban hasznosítható, sőt akár az egyéni karrierfejlesztésben is segítséget jelenthet.
Kiket várunk?
Felvételre jelentkezhet az alábbi képzési területek valamelyikén alapképzést (BA, BSc) végzett szakember: agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi és igazgatási, műszaki, művészet, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány és természettudomány.
Jelentkezés módja, feltétele
Felvételi vizsga nincs.
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, amely letölthető itt.
Képzési idő
A képzés ideje 2 félév.
A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
A képzésben 60 kreditet kell megszerezni.
Oktatók
A Pannon Egyetem oktatói és marketingterületen jártas, tapasztalt szakemberek.
A képzés költségei
A képzésben való részvétel önköltséges.
A részvételi díj egy félévre 200.000 Ft.
Képzési rend
Oktatási napok: péntek délután 14:30-tól és szombati napokon 9:00-tól
Tanterv
1. félév: Fogyasztói és vásárlói magatartás; Marketing menedzsment; Gazdasági- és versenyjog, fogyasztóvédelem; Internet marketing; Direkt- és adatbázis marketing; Személyes eladás
2. félév: Operatív vállalatirányítás; Marketingkommunikációs technikák; Alkalmazott piackutatás; Szakdolgozat
Szakdolgozat
A szakdolgozat gyakorlatorientált szakmai feladat, amely a hallgató tanulmányaira támaszkodva, a témavezető irányításával megoldható, és igazolja azt, hogy a hallgató képes az elsajátított ismeretanyag alkalmazására, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására, a témakörbe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai munka végzésére.
Végzettség
Az oklevélben szereplő végzettség:
Alkalmazott marketing tanácsadó / Applied Marketing Consultant
Miért érdemes a mi képzésünket választania?

A szakirányú továbbképzés programját a Gazdaságtudományi Kar Marketing Intézeti Tanszéke dolgozta ki, és az országosan elismert, aktív nemzetközi kapcsolatokkal bíró tanszék oktatóinak elméleti és gyakorlati tapasztalata garancia a képzés magas színvonalára. A képzés egyik erőssége, hogy az oktatók mellett az üzleti életből meghívott szakemberek is részt vesznek benne.

Az alkalmazott marketing szakirányú képzési szakon végzettek alkalmasak arra, hogy részt vegyenek a vállalati stratégiai és operatív tervezési folyamatokban; jártasságot szereznek a marketing eszköztárának, illetve az információs és kommunikációs technikák eszközeinek alkalmazásában; a marketingmenedzsment gondolkodás gyakorlatba ültetésében; az üzleti kommunikáció során elsajátított tárgyalási technikák alkalmazásában a gyakorlatban és piackutatási módszerek és eszközök alkalmazásában.

Garancia a minőségre
  1. A kar a Felsőoktatási Minőségi Díj 2008. évi díjazottja.
  2. A kar az AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business tagja.
  3. A kar Közép-Európában elsőként érdemelte ki az elismerő IPSERA Egyetemi Kiválósági Központ (Academic Centre of Excellence) címet.

A jelentkezési lap letölthető itt!>>>

További információ:

Bollók Attiláné, ügyintéző
Tel.: (88) 624-334
e-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu