Veres_Zoltán

Név: Dr. Veres Zoltán

Oktatott tárgyak:

 • Bevezetés a marketingbe / Introduction to Marketing – BA
 • Nemzetközi marketing – BA / MA
 • Marketing menedzsment – MA; MBA
 • A marketingelmélet válogatott fejezetei – GSDI

Születési év: 1953

Végzettség, szakképzettség:

 • okl. villamosmérnök;
 • okl. mérnök-közgazdász

Munkahely, munkakör:

Pannon Egyetem
Marketing Intézeti Tanszék
tanszékvezető egyetemi tanár

Tudományos fokozat: habil. CSc

Nyelvtudás:

Fő kutatási terület(ek):

 • szolgáltatásmarketing
 • b2b marketing
 • projekt marketing
 • fogyasztói preferenciakutatás
 • fogyasztói elégedettségkutatás
 • minőségmenedzsment

Fontosabb publikációk:

Könyv:

 • Veres, Z .– Hoffmann, M. – Kozák, Á. (2006): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai, Budapest, 512 o.
 • Veres, Z. (2009): A szolgáltatásmarketing alapkönyve, Akadémiai, Budapest, 578 o.
 • Fojtik, J. – Veres, Z. (szerk.) (2012): A nagy túlélő – Időutazás a marketingben, Akadémiai, Budapest, 402 o.
 • Hetesi, E. – Veres, Z. (2013): Nonbusiness marketing, Akadémiai, Budapest, 355 o.

Folyóiratcikk:

 • Z. Veres (2004): Аудит на фронтлайне – дизайн исследования, обосновывающего действенный менеджмент, Маркетинг, Moszkva, Vol. 14, No. 5, 68-75. o.
 • Z. Veres (2005): Presumed Competence and Perceived Risk in Project Engineering Services, in Varadarajan, Advances in Global Business Research, Vol. 2, No. 1, AGBA, New Delhi, 119-122. o.
 • Z. Veres – N. Buzas (2006): Management des risques bilatéraux dans le transfert de technologie, La Revue du management technologique, PUG, Grenoble, Vol. 15, No. 2, 47-74. o.
 • Z. Veres – N. Mihály (2007): Paradoxie der Qualität und der Erforschung der Zufriedenheit an den Hochschulen, Update, Mainz, Nr. 4, 29-31. o.
 • Z. Veres (2009): Competence-Based Risk Perception in the Project Business, Journal of Business and Industrial Marketing, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 24, Issue 3/4, 237-244
 • Z. Veres – M. Vilmányi – E. Hetesi (2009): Competences versus risk reduction in higher education, International Review on Public and Nonprofit Marketing, Springer Verlag, Vol. 6, Issue 1, 51-61
 • Z. Veres (2010): Performance Risk Perception in Service Projects, Journal of Global Strategic Management, Vol. 4, No. 2, December, 171-181
 • Z. Veres – L. Sajtos (2012): Competencias y Gestión de Riesgos de los Actores de Proyectos. Revista Internacional Administración & Finanzas, The IBFR, Hilo (HI), Vol. 5, No. 4, 51-62.
 • Veres, Z. – Sajtos, L. – Hack-Handa, J. (2012): The impacts of a respondent’s positions on the evaluation of the strengths of a project partner. International Journal of Business Insights and Transformations, Vol. 5, Special Issue 3, 72-81.
 • Z. Veres (2012): Uncertainty-reducing project-competences as organizational capabilities. The IMP Journal, Vol. 6, Issue 2, 154-166.
 • Veres, Z. – Hack-Handa, J. (2013): Interdepency in the Relationship of Project Partners: How can it work?, Asian Journal of Business Research, Vol. 3, No. 1, 19-35.
 • Veres, Z. – Tarján, T. (2013): Doubts on Exploring Consumers’ Preferences. Bad News for Product Policy Makers and for Market Researchers. Journal of Management and World Business Research, Vol. 10, No. 1, 1-14.
 • Hetesi, E. – Veres, Z. (2013): Make-believe or common interest? Central European dilemma. Идеи и Идеалы, Novosibirsk, Vol. 4, No. 18., 83-91., ISSN 2075-0862
 • Veres, Z. – Tarján, T. – Hámornik, B.P. (2014): Product Attribute Preferences – A Multidisciplinary Approach. European Scientific Journal, Vol. 1 (February), Special Edition, 1-10.
 • P. Platz – Z. Veres (2014): Understanding Consumer Preference Biases. Journal of Applied Economics and Business, Vol. 2, No. 1, 105-119.
 • Veres, Z. – Platz, P. – Tarján, T. (2014): Interrelaciones de los atributos del producto y las preferencias intransitivas. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa / European Research on Management and Business Economics, Elsevier España, Vol. 20, No. 2, 102-108.
 • Veres, Z. – Fehér, K. – Balogh, A. (2014): Impact of Corporate Network Competences on the Competitiveness of Companies. European Scientific Journal, Vol. 1 (May), Special Edition, 259-269.

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • 1993-tól: tanácsadó, CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft., Budapest
 • 1977-79 Villamoserőmű Tervező és Szerelő Vállalat, Budapest, exportvállalkozó
 • 1979-80 KOMPLEX Külkereskedelmi Vállalat, Irak, szaktanácsadó
 • 1980-86 Energiagazdálkodási Intézet, Budapest, export fővállalkozó
 • 1981-83 Baghdad, Irak, létesítményigazgató (KOMPLEX – EGI)
 • 1985-86 Giannitsa, Drama, Görögország, szaktanácsadó (KOMPLEX – EGI)
 • 1986-90 Energiagazdálkodási Intézet, Budapest, marketing tanácsadó
 • 1987-90 Bouira, Oued-Djeir, Algéria, létesítményigazgató (KOMPLEX – EGI – MEZŐGÉP)
 • 2010 vezető auditor, EMT Első Magyar Tanúsító Zrt.; ISO 9001:2008
 • OTKA kutatási projektek vezetése:
  • 2007 – 2010 „Életsílus alapú fogyasztói szegmentumkutatás” (SZTE GTK)
  • 2010 – 2013 „Competence-based risk management in project transactions” (BGF Kutatóközpont)

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

 • 1991-től: European Network for Project Marketing and Systems Selling, Lyon, állandó kutatói tagság
 • 1995-től: Magyar Marketing Szövetség, marketing szakértő
 • 1995-től: Marketing Oktatók Klubja, 1999-2000: elnökségi tag, 2000-2002: elnök
 • 1996-2005: MTA Marketing Bizottság Általános Marketing-elméleti albizottság, állandó meghívott tanácskozó tag
 • 1999-2005: MTA Marketing Bizottság, tag
 • 2000-től: Marketing & Menedzsment folyóirat, szerkesztőbizottsági tag
 • 2003-tól: Alapítvány a Francia Tagozat Támogatására (BGF KKFK), kuratóriumi tag
 • 2004-től: Revista Internacional de Marketing Público y No Lucrativo, szerkesztőbizottsági tag
 • 2006-11: MTA Marketingtudományi Bizottság, tag
 • 2008-tól: Academy of World Business, Marketing and Management Development, Perth (Ausztrália), Advisory Board, member
 • 2009-től: International Strategic Management Conference, Beykent University, Istanbul, Advisory Board and Review Committee, member
 • 2009-11: MTA Marketingtudományi Bizottság Publikációs Nívódíj Bizottsága, elnök,
 • 2010-től: International Strategic Management Conference, Beykent University, Istanbul, Regional Coordinator
 • 2010-től: Journal of Global Strategic Management, Advisory Board and Review Committee, member
 • 2010-től: Asian Journal of Business Research, Editorial Review Board, member
 • 2011-14: MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Gazdálkodástudományi Bizottság, tag
 • 2011-től: Nepalese Academy of Management, Advisory Board, member
 • 2011-14: MTA Gazdálkodástudományi Bizottság, Marketingtudományi Albizottság, tag
 • 2011-től: MTA Gazdálkodástudományi Bizottság, Marketingtudományi Albizottság Publikációs Nívódíj Bizottsága, elnök
 • 2012-től: Magyar Akkreditációs Bizottság, szakértő
 • 2012-től: Tér-Gazdaság-Ember, szerkesztőbizottsági tag
 • 2013-tól: International Conference on Marketing (ICOM), Colombo, Sri Lanka, Review Committee, member
 • 2013-tól: Scientific Committee of the International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), member
 • 2014-től: Pannon Management Review, editor
 • 2014-től: EMOK (Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért) Felügyelő Bizottság, tag
 • 2014-15: Comité Cientifico del XXIX AEDEM Annual Meeting, tag
 • 2015-től: Вестник Красноярского государственного аграрного университета, Editorial Board, tag

Telefonszám: (88) 624-896

Szobaszám: A/115

E-mail cím: veres.zoltan@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra: hétfő 11:00-12:00 Előzetes e-mail egyeztetés szükséges!