A szakmai gyakorlat célja komplex feladatok és problémák felismerése, az azok megoldásához szükséges környezeti, munkahelyi tapasztalatok megszerzése, és a szak- vagy diplomadolgozat előkészítése.

Műszaki menedzser alapszak a PE-GTK-n

A szakmai gyakorlat során a hallgató megismeri az adott intézmény működését és jellemzőit különös tekintettel az alábbi területekre:

  • A szakmai munka tartalma, folyamatai, jellemzői és keretei, az egyes szakterületek tevékenysége
  • A vezetői információs rendszer, vezetői szervezet, döntés-előkészítés és döntéshozatal a különböző vállalati szinteken
  • A belső és külső kapcsolatrendszer, együttműködés és verseny az ágazat más szereplőivel
  • A gazdaságban és a kérdéses ágazatban betöltött szerep

A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kötődő tevékenységet folytat, és ahol vannak felső-fokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A szakok tantervei különböző időtartamú gyakorlatot írnak elő:

Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodási, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás alapszak és felsőoktatási szakképzés: A szakmai gyakorlat időtartama négy hónap

Műszaki menedzser alapszak: A szakmai gyakorlat hossza 2×4 hét. A szakmai gyakorlat az első és a második tanév utáni nyári szünet folyamán tölthető le.

Emberi erőforrások felsőfokú szakképzés: A szakmai gyakorlat időtartama négy hónap.

Logisztikai menedzsment, MBA, Műszaki menedzser, Számvitel, Vezetés és szervezés mesterszak: A szakmai gyakorlat időtartama 4 hét, amely az első két lezárt félév után nyáron tölthető le.

Az egyetem a törvényi szabályozásnak megfelelően együttműködési megállapodást köt a gyakorlati helyet biztosító szervezetekkel. A gyakorlat befejezése után a gyakorlati hely értékeli a hallgató munkáját, a hallgató pedig szakmai tapasztalatairól a szakvezető részére beszámolót készít.

Szakmai gyakorlattal kapcsolatos bővebb információ a Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasításában olvasható, amely elérhető a Moodle rendszer hivatalos dokumentumai között. >>>

Tovább a PE Gazdaságtudományi Kar szakmai gyakorlatok Facebook oldalra!>>>