400px-Molnár_Tamás

Név: Dr. Molnár Tamás

Tanszék: Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTGAB144A Vállalati gazdaságtan
 • VEMKGA2143A Vállalati gazdaságtan
 • VEGLGAB144A Vállalati gazdaságtan
 • VEMKGA2112A Vállalati gazdaságtan
 • VEMLGAB213A Vállalati gazdaságtan

Születési év: 1964

Munkahely, munkakör: Pannon Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézeti Tanszék, intézeti tanszékvezető, egyetemi docens

Tudományos fokozat: habilitáció, PhD

Nyelvtudás: francia, orosz

Fő kutatási terület(ek): regionális gazdaságtan

Fontosabb publikációk:

Folyóiratcikk (FC):

Idegen nyelvű közlemények (IK):

 • Tamás M: Le développement rural en Hongrie In: EU Working papers 2. p. 91-106. 1999.
 • S. Fejes; P. Budai; T. Molnár; M. Keserű: Teratogenicity test on an insecticide containing dimthoate and on heavy elements (Cu, Cd) in chicken embryos. In: Georgikon for Agriculture. 13 (2) p. 97-107. 2003.
 • Tamás M: Factors Influencing Development Level of Settlements in South-Transdanubia. In: Journal Central European Agriculture, vol 8 ( 2007) No 3.p. 277-284.
 • Molnár T; Tóth E.: Development Level Of Settlements in the Settlements in the Scope of Subsidies. In: Acta Scientiarum Socialium, Tomus XXVIII/2008. p. 121-129.
 • T. Molnár: Factors Influencing Development Level of Settlements in South-Transdanubia. In: K. Molnárné Barna; B. Horváthné Kovács ed: Studies of Regional Scientific Centre (Collection of Publication) p. 17-28. 2011.)

Magyar nyelvű közlemények (MK):

 • Kardosné Dr. Nagy J; Molnár T: Egyenlőtlenségek a vidéki térségekben. In: Tudományos közlemények 2. szám p. 101-103. 1997.
 • Molnár T: Kistérségek, települések fejlettségének elemzése a nyugat-dunántúli régióban. In: Gazdálkodás 6. szám p. 25-35. 2000.
 • Molnár T; Barna K.; Nyáriné Budvig A; Marton I; Tütő E.: A települések fejlettségének vizsgálata. In: Acta Scientarium Socialium XIV. szám p. 53-61. 2003.
 • Molnár T; Barna K; Kovács B: A Dél-Dunántúli régió településeinek fejlettségi vizsgálata. In: Acta Scientatium Socialium XIV. szám p. 61-75. 2003.
 • Sarudi Cs; Molnár T: A fejlettség településszintű elemzése a Dél-Dunántúli régióban. In: Gazdálkodás 1. szám. p. 23-33. 2004.
 • Nagy M; Pungor T; Molnár T; Barna R: A Somogy megyei gímtrófeák paramétereinek statisztikai elemzése In: Acta Agraria Kaposvariensis Vol 9. No 1 p. 59-67. 2005.
 • Barna K; Dr. Molnár T; Juhász R. T: Megújuló területpolitika: előtérben a regionális versenyképesség. In: Területi statisztika 8. (45.) évf. 6. szám p. 542-555. 2005.
 • Molnár T; Barna K; Nagy M. Z: A génmódosított élelmiszerek fogyasztói magatartásának vizsgálata klaszter-analízissel In: Élelmiszer, Táplálkozás, Marketing. I.-II. szám p. 77-81. 2005.
 • Dr. Csima F; Dr. habil. Molnár T: A cukorrépa termésátlaga és cukorrépatartama közötti összefüggés vizsgálata In: Acta Scientiarum Socialium XXI.-XXII. Összevont szám p. 21-23. 2007.
 • Dr. Molnár T: A települések fejlettségének alakulása a Dél-Dunántúli régióban, In: Acta Scientiarum Socialium XXI.-XXII. Összevont szám p. 93-101. 2007.
 • Molnár T: Az egészségi állapot összefüggései a gazdasági fejlettség és a nemek tekintetében Magyarországon In: Acta Scientarium Socialium ISSN 1418-7191 XXIX/2009. évfolyam p. 73-82.
 • Molnárné Barna K; Molnár T; Ilk Balázs F: A Dél-dunántúli régió pályázati tevékenysége In: DETUROPE, 2010. 3. szám
 • Molnár T; Ilk B. F: A fiatalok egészségi állapotának jellemzői és főbb összefüggései In: DETUROPE, 2010. 3. szám
 • Molnár T: A települések fejlettségi szintjére ható tényezők a Dél-Dunántúlon In: Molnárné Barna K; Horváthné Kovács B. szerk: A Regionális Tudományi Műhely tanulmányai (közleménygyűjtemény) p. 57-69.
 • Molnárné Barna K; Molnár T; Ilk Balázs F: A Dél-dunántúli régió pályázati tevékenysége. In: Molnárné Barna K; Horváthné Kovács B. szerk: A Regionális Tudományi Műhely tanulmányai (közleménygyűjtemény) 2010 p. 69-81..
 • Horváthné Kovács B; Molnár T; Honfi Vid S: A megyék humánerőforrás helyzete dinamikus mutatók alapján In: Molnárné Barna K; Horváthné Kovács B. szerk: A Regionális Tudományi Műhely tanulmányai (közleménygyűjtemény) 2010. p. 45-57.
 • Moizs M.; Szörényiné Ványi G.; Molnár T.: Részvételi hajlandóság a népegészségügyi szűrővizsgálatokon – lehet-e fokozni? In: Népegészségügy 89. évfolyam, 1. szám; p. 51-60.

Könyvfejezet (KF):

 • Molnár T; Barna K: Területi statisztikai elemzési módszerek. Agroinform Kiadó, Budapest 2004. p.126. ISBN 963 502 827 X
 • Barna K; Nagy M. Z; Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika II. Perfekt Kiadó, 2006. p. 267. ISBN 963 394 666 2 ö; ISBN 963 394 668 9
 • Nagy M. Z; Barna K; Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika I. Perfekt Kiadó, Budapest, 2007. p. 209. ISBN 978-963-39-666-4-ö; ISBN 978-963-39-667-4-1
 • Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika Perfekt Kiadó, 2007. p. 232. ISBN 978-963-394-716-6
  Szerkesztett mű (SZM)
 • Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika Perfekt Kiadó, 2007. p. 232. ISBN 978-963-394-716-6
  Molnár T; Barna K: Területi statisztikai elemzési módszerek Agroinform Kiadó, Budapest 2004. p.126. ISBN 963 502 827 X
 • Barna K; Nagy M. Z; Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika II. Perfekt Kiadó, Budapest 2006. p. 267. ISBN 963 394 666 2 ö; ISBN 963 394 668 9
 • Nagy M. Z; Barna K; Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika I. Perfekt Kiadó, Budapest, 2007. p. 209. ISBN 978-963-39-666-4-ö; ISBN 978-963-39-667-4-1

Konferencia kiadvány (KK):

Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények (PK):

 • Kardosné Nagy J; Molnár T: A fenntartható fejlődés természeti, gazdasági és emberi erőforrásainak néhány jellemzője Zala megyében In: A mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig III. Falukonferencia p. 283-287. Pécs, 1995.
 • Molnár T; Weininger I; Hollósy Zs: Egyenlőtlen fejlődés és EU csatlakozás In: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés VI. Nemzetközi Tudományos Napok, III. kötet p.112-116. Gyöngyös, 1998.
 • Dr. Kántor B; Hollósy Zs; Molnár T: A növénytermelő családi gazdaságok jövedelemtermelő képességének vizsgálata a Nyugat-Dunántúli régióban. In: Mezőgazdaság és vidékfejlesztés VI. Nemzetközi Tudományos Napok, II. kötet p. 91-96. Gyöngyös, 1998.
 • Molnár T: Vidékfejlesztési politikánk az EU csatlakozás tükrében. In: XL. Georgikon Napok p. 435-438. Keszthely, 1998.
 • Dr. Kardos Z; Molnár T: A területfejlesztés intézményi háttere és a megvalósulás Zala megye példáján. In: XL. Georgikon Napok p. 204-208. Keszthely, 1998.
 • Molnár T; Weininger I: A borút szerepe a vidékfejlesztésben az EU csatlakozás küszöbén. In: XXVII. Óvári Tudományos Napok III. kötet p.705-708. Mosonmagyaróvár, 1998.
 • Molnár T: Egyes régiók fejlettségbeli különbségeinek feltárása. In: XLI. Georgikon Napok p. 201-205. Keszthely, 1999.
 • Molnár T: A Nyugat-dunántúli régió helyzete. In: XLII. Georgikon Napok p.167-172. Keszthely, 2000.
 • Dr. Molnár T; Jelenka Gy; Póla P: Fejlettségbeli differenciák elemzése egy régión belül. In: XLIII. Georgikon Napok p.169-175. Keszthely 2001.
 • Dr. Molnár T: Regional Characteristic off Social and Economic Structures in Western Transdanubia. In: Journal Central European Agriculture ICAA volume 2. number 1 -2. 2001. p. 25-37.
 • Molnár T; Barna K; Nyáriné Budvig A; Marton I; Tütő E.: A gazdasági-társadalmi fejlettség településszintű vizsgálata. XLV. Georgikon Napok p.158-165. Keszthely, 2003.
 • Dr. Molnár T; Barna K: A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők vizsgálata a Dél Dunántúli régióban XLVI. Georgikon Napok (CD-ROM) Keszthely, 2004.
 • Dr. Molnár T: Fejlettségbeli különbségek megjelenése régiós (NUTS II.) szinten. In: III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok p. 125-130. Mezőtúr, 2002.
 • S. Fejes; P. Budai; L. Várnagy; T. Molnár; R. Szabó; T. Fancsi: Toxicity of a mancozeb containing fungicideformulation and Cu-sulphate to chicken embryos after administration as single compounds or in combination. Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 2003.
 • Dr. Csima F; Dr. habil. Molnár T: A cukorrépa termésátlaga és cukorrépa tartama közötti összefüggés vizsgálata In: XLVIII. Georgikon Napok (CD-ROM) Keszthely, 2006.
 • Molnár T; Tóth E: A települési fejlettség mérésének lehetőségei. A sport szerepe a turizmus fejődésében, Nemzetközi Konferencia. Keszthely, 2007. április 20-21. CD-ROM

Proceedingsben megjelent absztraktok (PA):

 • Molnár T: Vidékfejlesztési politikánk az EU csatlakozás tükrében. In: XL. Georgikon Napok p.35. Keszthely, 1998.
 • Dr. Kardos Z; Molnár T: A területfejlesztés intézményi háttere és a megvalósulás Zala megye példáján. In: XL. Georgikon Napok p.64. Keszthely, 1998.
 • Molnár T: Egyes régiók fejlettségbeli különbségeinek feltárása. In: XLI. Georgikon Napok p.46. Keszthely, 1999.
 • Molnár T: A Nyugat-dunántúli régió helyzete. In: XLII. Georgikon Napok p.167-172. Keszthely, 2000.
 • Dr. Molnár T: Regional Characteristic off Social and Economic Structures in Western Transdanubia. In: Journal Central European Agriculture ICAA volume 2. number 1 – 2. 2001.
 • Dr. Molnár; Jelenka Gy; Póla P: Fejlettségbeli differenciák elemzése egy régión belül. In: XLIII. Georgikon Napok p.74-75. Keszthely, 2001.
 • Dr. Molnár T: Fejlettségbeli különbségek megjelenése régiós (NUTS II.) szinten. In: III. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok p. 163. Mezőtúr, 2002.
 • S. Fejes; P. Budai; L. Várnagy; T. Molnár; R. Szabó; T. Fancsi: Toxicity of a mancozeb containing fungicideformulation and Cu-sulphate to chicken embryos after administration as single compounds or in combination. 54th International Symposium on Crop Protection. p. 187. Ghent (Belgium), 2002.
 • Nyáriné Budvig A; Sarudi Cs; Marton I; Molnár T; Barna K; Tütő E: Hazánk vidékfejlesztési lehetőségei a csatlakozás előtti és utáni időszakban. In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia p.163. Debrecen, 2003.
 • Tütő E; Sarudi Cs; Nyáriné Budvig A; Marton I; Molnár T; Barna K: A regionalizmus és a régiók érdekérvényesítésének előtérbe kerülése az Európai Unióban. In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. p.167. Debrecen, 2003.
 • Molnár T; Barna K; Nyáriné Budvig A; Marton I; Tütő E: A gazdasági-társadalmi fejlettség településszintű vizsgálata. XLV. Georgikon Napok p. 89. Keszthely, 2003.
 • Dr. Molnár T; Barna K: A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők vizsgálata a Dél Dunántúli régióban Georgikon Napok (CD-ROM) Keszthely, 2004.
 • Molnár T: A települések fejlettségi szintjére ható tényezők a Dél-Dunántúlon In: Molnárné Barna K; Horváthné Kovács B. szerk: A Regionális Tudományi Műhely tanulmányai (közleménygyűjtemény-absztrakt kötet) p. 8.
 • Molnárné Barna K; Molnár T; Ilk Balázs F: A Dél-dunántúli régió pályázati tevékenysége. In: Molnárné Barna K; Horváthné Kovács B. szerk: A Regionális Tudományi Műhely tanulmányai (közleménygyűjtemény-absztrakt kötet) 2011. p. 8.
 • Horváthné Kovács B; Molnár T; Honfi Vid S: A megyék humánerőforrás helyzete dinamikus mutatók alapján In: Molnárné Barna K; Horváthné Kovács B. szerk: A Regionális Tudományi Műhely tanulmányai (közleménygyűjtemény-absztrakt kötet) 2011. p. 10.
 • B. Horváthné K; T. Molnár; S. V. Honfi; The Situation of Human Resources in the Counties of Hungary, Assessed by Dynamic Indicators In: K. Molnárné Barna; B. Horváthné Kovács ed: Studies of Regional Scientific Centre (Collection of Publication- Abstrac Volume) p. 5.
 • T. Molnár: Factors Influencing Development Level of Settlements in South-Transdanubia. In: K. Molnárné Barna; B. Horváthné Kovács ed: Studies of Regional Scientific Centre (Collection of Publication-Abstract Volume) p. 7.

Disszertáció (D):

MBA szakdolgozat (MBA):

 • Tamás Molnár: Le role du développement rural, en l’Union européenne et en Hongrie. Mémoire de fin d’étude février p. 83. Gödöllő, 1999.

Doktori disszertáció (PhD):

 • Molnár Tamás: Társadalmi-, gazdasági struktúrák regionális jellemzői a Nyugat-Dunántúlon p. 133. Keszthely 2001.

Egyéb publikáció (EP):

Poszterek (P):

 • T. Molnár; Zsolt H: Some current problems of the agricultural production and food industrie in the Western-Transdanubian Region. In: XXVII. CIOSTA-CIGR V. Congress p. 389. Kaposvár, 1997.
 • A. B. Nyáriné; Cs. Sarudi; I. Marton; T. Molnár; K. Barna; E. Tütő: Determinative factors of regional development. In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia p. 339. Debrecen, 2003.
 • Nyáriné B. A; Sarudi Cs; Marton I; Molnár T; Barna K; Tütő E: Hazánk vidékfejlesztésének támogatása az EU integráció tükrében. In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia p. 346. Debrecen, 2003.
 • Tütő E; Sarudi Cs; Nyáriné B. A; Marton I; Molnár T; Barna K: Regionális szintek, valamint érdekérvényesítésük az Európai Unióban. In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia p. 340. Debrecen, 2003.
 • Dr. Molnár T; Barna K: A regionális versenyképességet befolyásoló tényezők vizsgálata a Dél Dunántúli régióban In: XLVI. Georgikon Napok p. 45. Keszthely, 2004.
 • Csima F; Molnár T; Juhász G: Mennyiségi és minőségi mutatók összefüggés-vizsgálata cukorrépánál. In: XLVIII. Georgikon Napok p. 118. Keszthely, 2006.
 • B. Ilk; T Molnár: Relations of demographic processes and mortality int he South-Transdanubian region between 1996 and 2009. III. Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvár, 2011. március

Előadások (E):

 • S. Fejes; P. Budai; L. Várnagy; T. Molnár; R. Szabó; T. Fancsi: Toxicity of a mancozeb containing fungicideformulation and Cu-sulphate to chicken embryos after administration as single compounds or in combination. In: Med. Fac. Landbouww. Univ. Gent, 2003.
 • Nyáriné Budvig A; Sarudi Cs; Marton I; Molnár T; Barna K; Tütő E: Hazánk vidékfejlesztésének lehetőségei a csatlakozás előtti és utáni időszakban. II. Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia Debrecen, 2003.
 • Tütő E; Sarudi Cs; Nyáriné Budvig A; Marton I; Molnár T; Barna K: A regionalizmus és a régiók érdekérvényesítésének előtérbe kerülése az EU-ban. Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) nemzetközi konferencia. Debrecen, 2003.
 • Dr. Molnár T; Barna K: Objektív és szubjektív versenyképesség. Területfejlesztés-Térségi versenyképesség konferencia (Magyar Statisztikai Társaság Területi Statisztikai szakosztálya). Visegrád, 2005.
 • Dr. Molnár T: Összefüggések vizsgálata, regresszió-analízis. Habilitációs előadás. Kaposvár, 2005.
 • Dr. T. Molnar: La relation entre le développement et le caractère agriculturale. Habilitációs előadás. Kaposvár, 2005.
 • Dr. habil. Bertalan P; Dr. habil. Molnár T: Oktatáspolitikai kihívások a 21. század elején – lehetőségek, alternatívák a Dél-Dunántúli régióban.
 • Dr. Molnár T: Az RTM (Regionális Tudományok Műhelye) területi egészségstatisztikai kutatásai, lehetséges irányok. TÁMOP Workshoop, műhelykonferencia, Kaposvár, 2010. november 5.
 • Ilk B; Molnár T: A demográfiai folyamatok és a mortalitás kapcsolata a Dél-Dunántúli régióban 1996 és 2009 között, PhD Hallgatók Konferenciája, Kaposvár, 2011.

Egyetemi jegyzet (EJ):

 • Molnár T: Általános Statisztika Egyetemi jegyzet, Kaposvári Egyetem, p. 190. Kaposvár, 2004.
 • Barna K; Molnár T: Általános Statisztika példatár I. Egyetemi jegyzet, Kaposvári Egyetem, p. 140. Kaposvár 2005.

Oktatási segédlet (OS):

 • Barna K; Kovács B; Dr. Molnár T: Statisztikai képletek és táblázatok gyűjteménye, Oktatási segédlet a „Statisztika” c. tantárgy tanulmányozásához, Kaposvári Egyetem, Kaposvár, 2005. p. 22.

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

Tudományos tagságok:

 • MTA IX. Osztály Statisztika Bizottság
 • MTA PAB
 • MTA VEAB
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • MTA Regionális Tudományi Bizottság
 • Magyar Statisztikai Társaság
 • Regionális Tudományok Műhelye
 • Acta Scientarium Socialum Szerkesztőbizottsági tag
 • JCEA, tudományos Bizottsági tag
 • Élelmiszer-Táplálkozás-Marketing, Szerkesztőbizottsági tag
 • Regional Business Studies, Szerkesztőbizottsági tag
 • Akadémiai Köztestület

Telefonszám: (88) 624-644

Szobaszám: A/103

E-mail cím: molnar.tamas@gtk.uni-pannon.hu