Az üzleti élet fontosabb területein megbízható, versenyképes tudást szeretne? Kulcsot szeretne a főnöki irodához? Saját kezébe venné karrierje menedzselését? Válassza az MBA mesterszakot!

MBA mesterszak a PE-GTK-n

(Részletes információért kattintson a nyilakra!)

Kiknek ajánljuk az MBA mesterszakot?

Az MBA mesterszakot azoknak ajánljuk, akik…

 • az üzleti élet minden fontosabb területén megbízható, versenyképes tudást szeretnének szerezni a legkorszerűbb tudásmegosztási módszerekkel;
 • számára fontos a magas szintű ismeretek elsajátítása a vállalkozások, szervezetek változtatását és fejlődését biztosító stratégiai szemlélet kialakításához;
 • versenyképes szintre szeretnék fejleszteni szervezői, irányítási és döntési képességeiket;
 • saját kezükbe akarják venni a karrierjük menedzselését;
 • kulcsot szeretnének a főnöki irodához;
 • érdeklődnek az innovációs stratégiák kidolgozása, a gazdasági döntések előkészítése iránt;
 • a gazdálkodás minőségi és hatékonysági mutatóinak javítását tartják szem előtt.
Hol helyezkedhet el a szakon szerzett diplomával?
 • profiltól függetlenül gyakorlatilag bármilyen termelővállalat, a kis- és közepes vállalkozásoktól a multinacionális cégekig;
 • szolgáltató szervezetek;
 • közszférában működő szervezetek.

A szerzett ismeretek alkalmassá tesznek saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére, illetve önálló szakértői tevékenység folytatására.

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni az MBA mesterszakra?

Az MBA szakra történő bejutás feltétele:

 • Főiskolai végzettség esetén 3 év igazolt munkaviszony az oklevél kiállításának dátumától számítva
 • Egyetemi végzettség esetén 2 év igazolt munkaviszony az oklevél kiállításának dátumától számítva

Előfeltétel nélkül:

A mesterszakra kreditvizsgálat, azaz előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik a következő alapszakon szereztek diplomát:

 • gazdálkodási és menedzsment
 • pénzügy és számvitel
 • nemzetközi gazdálkodás
 • kereskedelem és marketing
 • műszaki menedzser

Előfeltétellel:

A mesterszakra előfeltétellel felvehetők mindazok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek (alapszak, mesterszak, főiskolai szak, egyetemi szak) és akik tanulmányaiból elismerhető (elfogadható) 60 kreditpont a kreditelismerési táblázatban (letölthető alább) felsorolt bontásban.  Nem szükséges mindegyik felsorolt ismeretkörrel rendelkezni, csupán kategóriánként kell meglennie az előírt kreditmennyiségnek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell megszerezni. Az elismerhető tárgyak listája megtekinthető a honlapon.

Felvételi pontszám kialakítása

A felvételi elbeszélgetés (max. 45 pont) és a leckekönyvi tanulmányi átlag (max. 45 pont) összege (max. 90 pont), vagy

A felvételi elbeszélgetés duplázása (max. 90 pont).

Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (fogyatékosság: 4 pont; gyermekgondozás: 4 pont; hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pont

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj.
Képzési idő
Tanterv szerint a mesterszak 4 félévet (120 kredit) tartalmaz.
Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles közgazdász, MBA szakon
(Master of Business Administration)
Végzettségi szint
Mesterfokozat (master; rövidítve: MA)
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tanterv
Önköltségi díj
Kreditelismertetési kérvény beküldési határideje keresztféléves felvételi esetén
2018. december 1.
Felvételi beszélgetés időpontja keresztféléves felvételi esetén
2018. január 10-11. (A pontos időpontról és helyszínről a jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást.)

Az előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges dokumentumok letölthetők itt.>>>

MBA mesterszak – További információ

PE-GTK

Dr. Fehérvölgyi Beáta szakvezetőDr. Fehérvölgyi Beáta
szakvezető

Pannon Egyetem – Turizmus Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: fehervolgyi.beata@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-891

 

 

Bollók Attiláné
mesterképzések koordinátora

Pannon Egyetem – Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-334