„Az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme. Annak a hihetetlen feszültségnek az oldása, amelyet a felszínre még nem tört, a magát még be nem bizonyított tehetség kirobbanása jelent. Az igazi siker a rügyfakadás öröme. Az igazi siker kiteljesedés. A nekünk adatott tér betöltése. A szárnyra kapás pillanata.” (Csermely Péter)

Mi a Pentor Program?

Középiskola után az egyetemre bekerülve sokan elveszettnek érzik magukat, mert rengeteg az újdonság, az egyetem jóval nagyobb önállóságot igényel, mint a középiskola. De a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán erre is gondoltunk!

2015 őszétől az országban egyedülálló mentorálási programot, ún. Pentor Programot működtetünk, amellyel a célunk, hogy

✔ az egyetemre bekerülő hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassuk;
✔ segítséget nyújtsunk a kezdeti akadályok leküzdésében;
✔ megkönnyítsük a középiskola után az egyetemi életbe történő beilleszkedést;
✔ ösztönözzük a hallgatók egyéni tanulmányi és karrier céljainak megvalósítását.

Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy oktatói vagy hallgatói mentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és segíti személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során.

A mentorálás alapja a partneri viszony a mentor (=pentor) és a mentorált (=pentorált) között, lényeges eleme a titoktartás. A pentorral való személyes találkozás, és az egész folyamat a hallgató számára ingyenes.

A Pentor Program keretében a hallgatók

✔ a személyes konzultációkon kívül
✔ hasznos műhelyfoglalkozásokon is részt vehetnek, amelyeken pl. az egyetemi élet problémáit és megoldásukat beszélik meg, megtudhatják, mi a szóbeli vizsgák sikerének titka, s hogyan hasznosíthatják a kurzusokon tanultakat;
✔ továbbá az élménynapok keretében érdekes és izgalmas programokon – pl. kalandpark-látogatáson, szabadulós játékon, segítőkutyás érzékenyítő foglalkozáson – vehetnek részt.

A Pentor Program hosszú távú célja, hogy a középiskolásokat is bevonjuk a programba, segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.

Oktató mentorok

Bogdány EszterDr. Bogdány Eszter - Emberi erőforrások szak oktatói mentor

Diplomámat Humán erőforrás menedzser szakon, majd Vezetés és szervezés szakon a Pannon Egyetemen szereztem meg. Az egyetem elvégzése alatt karrier-tanácsadóként dolgoztam a Pannon Egyetem Karrier Irodájában, majd több szakmai területen is kipróbáltam magam. Jelenleg adjunktusként számos órám van az emberi erőforrás alapszakon, és a Pentor Program egyik Pentoraként az emberi erőforrások alapszak hallgatóit mentorálom. Elérhetőségem: bogdany.eszter@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Cserháti Gabriella - Emberi erőforrások szak oktatói mentor
Elérhetőségem: cserhati.gabriella@gtk.uni-pannon.hu

Csizmadiáné Dr. Czuppon ViktóriaCsizmadiáné Dr. Czuppon Viktória – Gazdálkodási és menedzsment szak oktatói mentor

A Pécsi Tudományegyetemen végeztem, földrajz, terület- és településfejlesztő szakon. Doktorátust Földtudományokból szereztem, 2006-ban, summa cum laude minősítéssel. A Pannon Egyetemen 2014 óta tanítok, ezt megelőzően a Pécsi és Kaposvári Egyetemeken tanítottam közgazdász hallgatókat. Részt vettem a tehetséggondozásban és a hallgatók mentorálásában is mindkét egyetemen. Az elmúlt években innováció-menedzser, klasztermenedzser, iparjogvédelmi szakértői képesítéseket is szereztem. Hobbim a nyelvtanulás és az utazás. Alapvető feladatomnak tekintem a hallgatók segítését, támogatását és bevonásukat az általam vezetett kutatásokba. Elérhetőségem: czuppon.viktoria@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Fehér Helga - Pénzügy és számvitel szak oktatói mentor
Elérhetőségem: feher.helga@gtk.uni-pannon.hu

Hajmásy Gyöngyi - Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor
Elérhetőségem: hajmasy.gyongyi@gtk.uni-pannon.hu

Konka Boglárka - Nemzetközi gazdálkodási szak oktatói mentor
Elérhetőségem: konka.boglarka@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Papp ZsófiaDr. Papp Zsófia – Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor

2001-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és szálloda szakán, melyre a idegenvezetői szakképesítés megszerzése után jelentkeztem. Közgazdász tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen folytattam, illetve ezzel párhuzamosan kezdtem oktatóként dolgozni a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékén. Szakmai gyakorlatot főleg idegenvezetőként és utazási irodában szereztem, de a vállalkozások mellett a turisztikai desztinációk is érdekelnek: doktori kutatásaimban erre a témára fókuszáltam, dolgozatomat 2014-ben védtem meg. A Pentor Programban Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési és alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: papp.zsofia@gtk.uni-pannon.hu

Szentes BalázsSzentes Balázs - Műszaki menedzser szak oktatói mentor

Műszaki menedzser oklevelemet 2003-ban szereztem meg a Veszprémi Egyetemen, majd belekezdtem PhD tanulmányaimba. Kutatásomban az elektronikus üzlet és a szervezetek működésének összefüggéseit vizsgálom. Oktatási tevékenységem a menedzsment tudományok szerteágazó világához kapcsolnak, mind alap, mind mesterszakon. A Pentor Program keretében műszaki menedzser alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: szentes.balazs@gtk.uni-pannon.hu

Varga-Toldi Katalin - Kereskedelem és marketing szak oktatói mentor
Elérhetőségem: varga-toldi.katalin@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Veres Anita - Nemzetközi gazdálkodási szak oktatói mentor
Elérhetőségem: veres.anita@gtk.uni-pannon.hu

Kővári EditDr. Kővári Edit - A Pannon Pentor Program szakmai vezetője, Emberi erőforrások szak oktatói mentor

Az Angol Tanári Bölcsészdiploma megszerzése után Emberi Erőforrás Szakmenedzser diplomát szereztem a Pannon Egyetemen. PhD tanulmányomat az angliai Derby egyetemen végeztem, kutatási témám az érzelmi intelligencia és egyéni teljesítmény kapcsolata a szervezeti kultúra tükrében. Egyetemista mentálhigiénés kortárs mentorként, később, pedig mint Erasmus koordinátor, nemzetközi kapcsolattartóként és egyetemi oktató megtanultam milyen fontos a tudatos élet/karrier tervezés, nyitottság és fejlődési képesség. Coachként és életmód tanácsadóként 2011 óta praktizálok. Jelenleg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán gazdasági alapismereteket, üzleti-, szervezeti- és nemzetközi kommunikációs tantárgyakat oktatok magyar és angol nyelven. A Pentor Program keretében emberi erőforrások alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: kovari.edit@gtk.uni-pannon.hu

Kigyós TamásSzupervízor:

Kigyós Tamás, tanácsadó szakpszichológus

A Pentor Program szupervízoraként a feladatom, hogy rendszeres szakmai támogatást, képzést nyújtsak a Pentoroknak. Elérhetőségem: kigyos.tamas@gtk.uni-pannon.hu

További hasznos szolgáltatások >>>

Hírek >>>

 

A program a “Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” című pályázat keretében támogatást nyert „Pentor Program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán” című projekt (NTP-FTH-15-0083) keretében valósul meg.

logo