„Az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme. Annak a hihetetlen feszültségnek az oldása, amelyet a felszínre még nem tört, a magát még be nem bizonyított tehetség kirobbanása jelent. Az igazi siker a rügyfakadás öröme. Az igazi siker kiteljesedés. A nekünk adatott tér betöltése. A szárnyra kapás pillanata.” (Csermely Péter)

Mi a Pentor Program?

Középiskola után az egyetemre bekerülve sokan elveszettnek érzik magukat, mert rengeteg az újdonság, az egyetem jóval nagyobb önállóságot igényel, mint a középiskola. De a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán erre is gondoltunk!

2015 őszétől az országban egyedülálló mentorálási programot, ún. Pentor Programot működtetünk, amellyel a célunk, hogy

✔ az egyetemre bekerülő hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassuk;
✔ segítséget nyújtsunk a kezdeti akadályok leküzdésében;
✔ megkönnyítsük a középiskola után az egyetemi életbe történő beilleszkedést;
✔ ösztönözzük a hallgatók egyéni tanulmányi és karrier céljainak megvalósítását.

Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy oktatói vagy hallgatói mentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és segíti személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során.

A mentorálás alapja a partneri viszony a mentor (=pentor) és a mentorált (=pentorált) között, lényeges eleme a titoktartás. A pentorral való személyes találkozás, és az egész folyamat a hallgató számára ingyenes.

A Pentor Program keretében a hallgatók

✔ a személyes konzultációkon kívül
✔ hasznos műhelyfoglalkozásokon is részt vehetnek, amelyeken pl. az egyetemi élet problémáit és megoldásukat beszélik meg, megtudhatják, mi a szóbeli vizsgák sikerének titka, s hogyan hasznosíthatják a kurzusokon tanultakat;
✔ továbbá az élménynapok keretében érdekes és izgalmas programokon – pl. kalandpark-látogatáson, szabadulós játékon, segítőkutyás érzékenyítő foglalkozáson – vehetnek részt.

A Pentor Program hosszú távú célja, hogy a középiskolásokat is bevonjuk a programba, segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.

Szakmai vezetők

Dr. Darida Zsuzsa szakmai vezető

Alapvégzettségem szerint szociális munkás és általános iskolai hittanár vagyok - a pályám elején gyermekvédelemmel foglalkoztam. Később úgy alakult az életem, hogy HR-es lettem. Gödöllőn szereztem elsőként emberi erőforrás menedzseri, majd Pécsett személyügyi szervező végzettséget. Bár pályát módosítottam, a segítői attitűdöm mindvégig megmaradt. 2007-ben csoportterapeuta végzetséget szereztem, és ezt a tudásomat hosszú éveken keresztül aktívan alkalmaztam. Gazdaság- és szervezéstudományokból 2020-ban doktoráltam. A Pentor Programba 2019-ben kapcsolódtam be mentorként, 2021. júliustól a program szakmai megvalósításáért felelek.
Elérhetőségem: darida.zsuzsa@gtk.uni-pannon.hu


Kigyós Tamás, szupervízor

A Pentor Program szupervízoraként a feladatom, hogy rendszeres szakmai támogatást, képzést nyújtsak a Pentoroknak.
Elérhetőségem: kigyos.tamas@gtk.uni-pannon.hu


Oktatói mentorok

Csizmadiáné Dr. Czuppon Viktória – Gazdálkodási és menedzsment szak oktatói mentor

A Pécsi Tudományegyetemen végeztem, földrajz, terület- és településfejlesztő szakon. Doktorátust Földtudományokból szereztem, 2006-ban, summa cum laude minősítéssel. A Pannon Egyetemen 2014 óta tanítok, ezt megelőzően a Pécsi és Kaposvári Egyetemeken tanítottam közgazdász hallgatókat. Részt vettem a tehetséggondozásban és a hallgatók mentorálásában is mindkét egyetemen. Az elmúlt években innováció-menedzser, klasztermenedzser, iparjogvédelmi szakértői képesítéseket is szereztem. Hobbim a nyelvtanulás és az utazás. Alapvető feladatomnak tekintem a hallgatók segítését, támogatását és bevonásukat az általam vezetett kutatásokba.
Elérhetőségem: czuppon.viktoria@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Fehér Helga - Pénzügy és számvitel szak oktatói mentor

Okleveles műszaki menedzser, adjunktus vagyok, kutatási területem az adózás és adóztatás elméleti és gyakorlati összefüggéseinek, valamint a nemzetgazdaságok külkereskedelmi versenyképességének vizsgálata. 2005-től a Pannon Egyetem oktatója vagyok, tudományos fokozatot szereztem gazdaságtudományokból (PhD, 2014). A Pénzügy és számvitel Felsőoktatási szakképzési szak szakfelelőseként tevékenykedem, a PENTOR programhoz 2019-ben csatlakoztam.
Elérhetőségem: feher.helga@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Konka Boglárka - Nemzetközi gazdálkodási szak oktatói mentor

Alap- és mesterszakos tanulmányaimat a Pannon Egyetemen végeztem. Itt szereztem meg a doktori fokozatomat is, így jól ismerem az intézmény struktúráját. A Pentor Programban a nemzetközi gazdaságtan szakos hallgatókat mentorálom. Ha kérdésed van, keress bátran.
Elérhetőségem: konka.boglarka@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Kozma Dorottya Edina doktorandusz mentor

Egyetemi tanulmányaimat 2010-ben kezdtem el a Pannon Egyetem Alkalmazott közgazdaságtan alapszakán, majd okleveles közgazdászi diplomát szereztem Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon. Az alap- és mesterszak befejezése után 2016-tól a PE GSDI hallgatója lettem, ahol sikeres doktori fokozatot szereztem. A Pentor Program keretében doktorandusz hallgatókat mentorálok.
Elérhetőségem: kozma.dorottya.edina@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Ködmönné Pethő Henrietta Emberi erőforrások szak oktatói mentor

A Miskolci Egyetemen végeztem, mint okleveles minőségügyi mérnök, gépészmérnök, közgazdász. Az elmúlt évtizedekben irányítási rendszerek tanácsadójaként és auditoraként számos szervezet irányítási rendszereivel dolgoztam a minőségirányítási, környezetirányítási, munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási, információbiztonsági, társadalmi felelősségvállalási területeken. A Gazdálkodás-és Szervezéstudományok Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok. 2021-től a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Menedzsment Intézet Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékének mesteroktatójaként dolgozom. Minőségmenedzsment, üzleti kommunikáció, vállalati belső auditor tárgyakat is tanítok. Fő feladatomnak tekintem a hallgatóknak átadni a szakmai tapasztalataimat, tudásomat. A Pentor Programban, mint oktatói mentor veszek részt. Kérdések esetén állok rendelkezésetekre
Elérhetőségem: kodmonne.petho.henrietta@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Papp Zsófia – Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor

2001-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és szálloda szakán, melyre a idegenvezetői szakképesítés megszerzése után jelentkeztem. Közgazdász tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen folytattam, illetve ezzel párhuzamosan kezdtem oktatóként dolgozni a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékén. Szakmai gyakorlatot főleg idegenvezetőként és utazási irodában szereztem, de a vállalkozások mellett a turisztikai desztinációk is érdekelnek: doktori kutatásaimban erre a témára fókuszáltam, dolgozatomat 2014-ben védtem meg. A Pentor Programban a keszthelyi kampusz hallgatóit mentorálom.
Elérhetőségem: papp.zsofia@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Strack Flórián - Turizmus-vendéglátás szak oktatói mentor

Már a középiskola óta turizmussal foglalkozom. Első diplomámat a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának Turizmus-vendéglátás alapképzésén szereztem. Ezt követően angol nyelven, kitüntetéses oklevéllel végeztem el a Turizmus-menedzsment mesterképzést, majd felvételt nyertem a Pannon Egyetem Gazdálkodás-és Szervezéstudományok doktori iskolájába, ahol 2022 januárjában doktori fokozatot szereztem. Egyetemi éveim során több alkalommal is sikeresen szerepeltem Intézményi- és Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, a hallgatóként végzett tudományos tevékenységemet pedig Pro Scientia Aranyéremmel, Kollarik Amália díjjal és számos egyéb ösztöndíjjal ismerték el. Fő kutatási területem az egészségturizmus, azonban többek között a szállodaipar, a fenntarthatóság és az életminőség iránt is érdeklődöm.
2011 óta újságírója, 2015 óta pedig online szerkesztője vagyok az Egyetemünknek, a Pannon Egyetem Hivatalos Lapjának, emellett a Pannon Egyetem Néptánc Kör alapítójaként és szervezőjeként is „vitézkedem”.
Elérhetőségem: strack.florian@gtk.uni-pannon.hu

Szentes Balázs - Műszaki menedzser szak oktatói mentor

Műszaki menedzser oklevelemet 2003-ban szereztem meg a Veszprémi Egyetemen, majd belekezdtem PhD tanulmányaimba. Kutatásomban az elektronikus üzlet és a szervezetek működésének összefüggéseit vizsgálom. Oktatási tevékenységem a menedzsment tudományok szerteágazó világához kapcsolnak, mind alap, mind mesterszakon. A Pentor Program keretében műszaki menedzser alapszakos hallgatókat mentorálok.
Elérhetőségem: szentes.balazs@gtk.uni-pannon.hu

Töreki Stefánia Matild - Kereskedelem és marketing szakos oktatói mentor

Közgazdásztanári oklevelemet 2013-ban szereztem meg a Budapesti Gazdasági Egyetemen. Oktatói tevékenységem előtt a szállodaipar területén és a turisztikai marketing területén szereztem gyakorlati tapasztalatokat. Jelenleg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán mesteroktatóként gazdasági, és marketing tantárgyakat oktatok. A Pentor Program oktatói mentoraként kereskedelem és marketing alapszakos hallgatókat segítem munkámmal. Kérdésetekkel forduljatok hozzám bizalommal.
Elérhetőségem: toreki.stefania.matild@gtk.uni-pannon.huHallgatói/kortárs mentorok

Cser Patrik Pénzügy és számvitel szak hallgatói mentor

Sziasztok!

Pénzügy számvitel szakon vagyok másodéves hallgató. Emellett a Pannon Egyetem Központi Kollégiumában vagyok az Öntevékeny csoportokért felelős szenior. Szabadidőmben nagyon szeretek sportolni és motorozni és új helyekre elmenni kirándulni. Nagyon türelmes embernek tartom magam. Elég könnyen ismerkedek és ezáltal sok jó barátra és ismerősre tettem szert az egész egyetemen. Az időm nagy részét munkával és tanulással töltöm, de mellette sokat találkozok és szórakozok a barátaimmal. Az egyetemi programok alatt szereztem meg a legtöbb és a legjobb élményeimet a múlt évben és remélem ezt veletek is ugyanúgy meg tudom osztani ebben az évben. Ha bármi kérdésetek van Messengeren bármikor elérhető vagyok.
Elérhetőségem: cserpatrik@gmail.com

Fehér Patrícia Mester szakos hallgatói mentor

Sziasztok!

Fehér Patrícia harmadik féléves Vezetés és szervezés mesterszakos hallgató vagyok. Jelenleg a Vezetés és szervezés mesterszakon tanuló hallgatókat mentorálom. Emberi erőforrások alapszakon diplomáztam itt a Pannon Egyetemen. 2019-ben csatlakoztam a Pentor programhoz, azóta is igyekszem tudásommal és tapasztalatommal segíteni hallgatótársaimat. Már három éve dolgozom a kar nemzetközi és kommunikációs központjánál, illetve szeptember óta a Központi Kollégiumba szeniorként is tevékenykedem.
Elérhetőségem: feherpatricia10@gmail.com

Huszár Adél Műszaki menedzser szak hallgatói mentor

Sziasztok!

Huszár Adél vagyok ötödik féléves Emberi erőforrások hallgató. Ez lesz a második félévem a Műszaki menedzser hallgatók mentoraként. Szeretném az eddig szerzett ismereteimet megosztani a többi egyetemi hallgatóval és segítséget nyújtani annak, akinek szüksége van rá. Ha bármi kérdésed van a Központi kollégiumban is megtalálhatsz személyesen.
Elérhetőségem: adel.huszar@gmail.com

Jahni Bálint Kereskedelem és marketing szak hallgatói mentor

Sziasztok!

Ötödik féléves Turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató vagyok. Az eddigi egyetemi és a középiskolai éveim során egyaránt fontosnak tartottam a társaim segítését tanulmányi vagy akár egyéb mindennapi problémáikba egyaránt. Az évek során megszerzett tapasztalataimat szívesen adnám át fiatalabb hallgató társaimnak is, akik esetlegesen kicsit még elveszettebbek az egyetemi rendszerek és élet világában. Abban az esetben, ha bármilyen kérdésetek merül fel, keressetek nyugodtan bizalommal. Emailben és Messengeren egyaránt elértek.
Elérhetőségem: jahnibalint02@gmail.com

László Veronika doktorandusz hallgatói mentor

Sziasztok!

A Pannon Egyetemen tanulok 2014 óta, itt szereztem az alap és a mesterszakos diplomámat is, eközben Campus Mundi ösztöndíjjal fél évet Lappföldön, Erasmus ösztöndíjjal fél évet Spanyolországban tanultam. OTDK-n első, második helyezést és különdíjat értem el. A tanulmányaim mellett logisztikusként és projektkoordinátorként dolgoztam, a doktori kutatásaimban fenntartható élelmiszer rendszerekkel, helyi élelmiszerekkel és szemléletformálással foglalkozom.
Szívesen segítek külföldi tanulmányi utakkal, tudományos diákkörrel és ösztöndíjakkal kapcsolatban, fő feladatomnak a doktori képzés népszerűsítését tekintem.
Elérhetőségem: laszlo.veronika@gtk.uni-pannon.hu

Németh Fanni Emberi erőforrások szak hallgatói mentor

Sziasztok!

Németh Fanni vagyok, a harmadik évemet töltöm a Pannon Egyetemen, emberi erőforrások alapszakos hallgatóként. Ezalatt az idő alatt, rengeteg dolgot tapasztalhattam meg és mégtöbb embert ismerhettem meg. Bármilyen jellegű kérdéssel, kéréssel fordulhattok hozzám. Nagyon szívesen segítek megoldást, választ találni mindenre, amire csak lehet. Segítek, hogy ki tudjátok hozni magatokból a legjobb éneteket, hogy az egyetem mellett akár dolgozni, sportolni is tudjatok.
Elérhetőségem: nh.fanni@gmail.com

Schmutz Eszter Turizmus-vendéglátás szak hallgatói mentor

Sziasztok!

Harmadik éve hallgatok vendéglátás-turizmust angol nyelven. Ezalatt az idő alatt sok mindent megtapasztalhattam az egyetemi életből, rengeteg élménnyel gazdagodtam az egyetemi programoknak hála és szeretném, ha most a ti segítségetekre válnának a tapasztalataim. Ha kérdésed van akár a szakkal, tantárgyakkal, kollégiummal, nyelv tanulással, Moodle vagy Neptun rendszerrel kapcsolatban, keress bátran akár személyesen, akár Messengeren.
Elérhetőségem: esztischmutz@gmail.com

Somogyi Laura Nemzetközi gazdálkodás szak hallgatói mentor

Sziasztok!

Ötödik féléves nemzetközi gazdálkodás alapszakos hallgató. Az itt eltöltött két évem alatt számos új tapasztalatot szereztem és sok új embert ismertem meg az egyetemen. Ha kérdésed van a szakkal, tantárgyakkal, vizsgákkal kapcsolatban vagy bármilyen segítségre, tanácsra van szükséged a sikeres egyetemi tanulmányodhoz, keress nyugodtan. Elérhető vagyok messengeren, e-mailen vagy személyesen is.
Elérhetőségem: s.laura.0929@gmail.com

Varga Mátyás Gazdálkodási és menedzsment szak hallgatói mentor

Sziasztok!

Varga Mátyás vagyok, vezetés és szervezés mesterszakos hallgató. A kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés sikeres elvégzése után felvételiztem ugyanezen alapszakra, melyet sikeresen teljesítettem. Az itt töltött éveim alatt sok tapasztalatot szereztem. Mivel első évemtől kezdve kollégista vagyok, voltam kollégiumi intéző bizottsági tag, illetve patronáló is a kollégiumi beköltöztetés során, amik által sok élményt gyűjthettem. Remélem, mint hallgatói mentor, hasznosíthatom az eddigi egyetemi éveim alatt megszerzett információkat. Ha bármilyen kérdésed támad a szakkal, a tárgyakkal, az oktatókkal vagy az egyetemmel kapcsolatban, vagy csak nem tudod kit keress fel a problémáddal, fordulj bátran hozzám e-mailen vagy akár Messengeren és legjobb tudásomhoz mérten próbálok segíteni.
Elérhetőségem: vamatty@gmail.com


Csatlakozz a PannonPentor csoporthoz a Facebookon az aktuális infókért! >>>

További hasznos szolgáltatások >>>

Hírek >>>


A Pentor Program az EFOP-3.4.3-16-2016-00009 azonosítószámú “A felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása a Pannon Egyetemen”  című projekt támogatSzéchenyi 2020ásával valósul meg.


A program a “Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” című pályázat keretében támogatást nyert „Pentor Program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán” című projekt (NTP-FTH-15-0083) keretében valósul meg.

logo