„Az igazi siker a bennünk rejlő képességek kibontakoztatásának öröme. Annak a hihetetlen feszültségnek az oldása, amelyet a felszínre még nem tört, a magát még be nem bizonyított tehetség kirobbanása jelent. Az igazi siker a rügyfakadás öröme. Az igazi siker kiteljesedés. A nekünk adatott tér betöltése. A szárnyra kapás pillanata.” (Csermely Péter)

Mi a Pentor Program?

Középiskola után az egyetemre bekerülve sokan elveszettnek érzik magukat, mert rengeteg az újdonság, az egyetem jóval nagyobb önállóságot igényel, mint a középiskola. De a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán erre is gondoltunk!

2015 őszétől az országban egyedülálló mentorálási programot, ún. Pentor Programot működtetünk, amellyel a célunk, hogy

✔ az egyetemre bekerülő hallgatók szakmai és személyi fejlődését támogassuk;
✔ segítséget nyújtsunk a kezdeti akadályok leküzdésében;
✔ megkönnyítsük a középiskola után az egyetemi életbe történő beilleszkedést;
✔ ösztönözzük a hallgatók egyéni tanulmányi és karrier céljainak megvalósítását.

Minden hallgatónak a tanulmányai megkezdésétől fogva van egy oktatói vagy hallgatói mentora, aki végigkíséri a hallgató tanulmányi előrehaladását, és segíti személyes fejlődésében az egyetemen eltöltött évek során.

A mentorálás alapja a partneri viszony a mentor (=pentor) és a mentorált (=pentorált) között, lényeges eleme a titoktartás. A pentorral való személyes találkozás, és az egész folyamat a hallgató számára ingyenes.

A Pentor Program keretében a hallgatók

✔ a személyes konzultációkon kívül
✔ hasznos műhelyfoglalkozásokon is részt vehetnek, amelyeken pl. az egyetemi élet problémáit és megoldásukat beszélik meg, megtudhatják, mi a szóbeli vizsgák sikerének titka, s hogyan hasznosíthatják a kurzusokon tanultakat;
✔ továbbá az élménynapok keretében érdekes és izgalmas programokon – pl. kalandpark-látogatáson, szabadulós játékon, segítőkutyás érzékenyítő foglalkozáson – vehetnek részt.

A Pentor Program hosszú távú célja, hogy a középiskolásokat is bevonjuk a programba, segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban, a megfelelő szakok kiválasztásában és az egyetemi évekre történő gördülékeny felkészülésben.

Oktató mentorok

Kővári EditKővári Edit - A Pannon Pentor Program szakmai vezetője, Emberi Erőforrások oktatói mentor

Az Angol Tanári Bölcsészdiploma megszerzése után Emberi Erőforrás Szakmenedzser diplomát szereztem a Pannon Egyetemen. PhD tanulmányomat az angliai Derby egyetemen végeztem, kutatási témám az érzelmi intelligencia és egyéni teljesítmény kapcsolata a szervezeti kultúra tükrében. Egyetemista mentálhigiénés kortárs mentorként, később, pedig mint Erasmus koordinátor, nemzetközi kapcsolattartóként és egyetemi oktató megtanultam milyen fontos a tudatos élet/karrier tervezés, nyitottság és fejlődési képesség. Coachként és életmód tanácsadóként 2011 óta praktizálok. Jelenleg a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán gazdasági alapismereteket, üzleti-, szervezeti- és nemzetközi kommunikációs tantárgyakat oktatok magyar és angol nyelven. A Pentor Program keretében emberi erőforrások alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: editkovari@gtk.uni-pannon.hu

Bogdány EszterBogdány Eszter - Emberi Erőforrások oktatói mentor

Diplomámat Humán erőforrás menedzser szakon, majd Vezetés és szervezés szakon a Pannon Egyetemen szereztem meg. Az egyetem elvégzése alatt karrier-tanácsadóként dolgoztam a Pannon Egyetem Karrier Irodájában, majd több szakmai területen is kipróbáltam magam. Jelenleg adjunktusként számos órám van az emberi erőforrás alapszakon, és a Pentor Program egyik Pentoraként az emberi erőforrások alapszak hallgatóit mentorálom. Elérhetőségem: bogdany.eszter@gtk.uni-pannon.hu

Csepregi AnikóCsepregi Anikó - Emberi Erőforrások oktatói mentor

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karának számvitel szakán megszerzett alapszakos diplomámat követően a Pannon Egyetem gazdálkodási kiegészítő mesterszakán diplomáztam. A két diploma között kereskedelmi menedzserként dolgoztam egy KKV-nál. A Ph.D. tanulmányaimtól kezdődően a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán előbb (emberi és műszaki menedzser) alapszakos, majd mesterszakos hallgatókkal vannak óráim. A Pentor Program keretében emberi erőforrások alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: csepregia@gtk.uni-pannon.hu

Csizmadiáné Dr. Czuppon ViktóriaCsizmadiáné Czuppon Viktória – Gazdálkodási és Menedzsment oktatói mentor

A Pécsi Tudományegyetemen végeztem, földrajz, terület- és településfejlesztő szakon. Doktorátust Földtudományokból szereztem, 2006-ban, summa cum laude minősítéssel. A Pannon Egyetemen 2014 óta tanítok, ezt megelőzően a Pécsi és Kaposvári Egyetemeken tanítottam közgazdász hallgatókat. Részt vettem a tehetséggondozásban és a hallgatók mentorálásában is mindkét egyetemen. Az elmúlt években innováció-menedzser, klasztermenedzser, iparjogvédelmi szakértői képesítéseket is szereztem. Hobbim a nyelvtanulás és az utazás. Alapvető feladatomnak tekintem a hallgatók segítését, támogatását és bevonásukat az általam vezetett kutatásokba. Elérhetőségem: viktoria.czuppon@gmail.com

Dr. Dániel Zoltán AndrásDániel Zoltán – Gazdálkodási és Menedzsment oktatói mentor

Alap- és mesterszakos diplomámat Veszprémben szereztem a Gazdaságtudományi Karon. 2004 óta veszek részt a Kar munkájában, 2006 óta oktatóként is. Elsősorban vállalkozásokkal kapcsolatos ismereteket oktatok a Kar és a Gazdálkodási és menedzsment szak hallgatóinak. Az oktatás mellett a Gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók segítése, támogatása a feladatom. Elérhetőségem: zoltan_daniel@gtk.uni-pannon.hu

Hegedűs CsabaHegedűs Csaba – Műszaki Menedzser oktatói mentor

Műszaki menedzserként végeztem (2008-ban) a Pannon Egyetemen és az egyetemi évek alatt megkezdett kutatásomat is itt folytattam a PhD megszerzéséhez. Oktatásban, kutatásban matekosabb, modellezést, szimulációt igénylő témák érdekelnek, így a Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszéken dolgozom. Műszaki menedzser hallgatókat jelentkezését várom mentor programban. Elérhetőségem: hegeduscs@gtk.uni-pannon.hu

Szentes BalázsSzentes Balázs - Műszaki Menedzser oktatói mentor

Műszaki menedzser oklevelemet 2003-ban szereztem meg a Veszprémi Egyetemen, majd belekezdtem PhD tanulmányaimba. Kutatásomban az elektronikus üzlet és a szervezetek működésének összefüggéseit vizsgálom. Oktatási tevékenységem a menedzsment tudományok szerteágazó világához kapcsolnak, mind alap, mind mesterszakon. A Pentor Program keretében műszaki menedzser alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: szentesb@gtk.uni-pannon.hu

Molnárné Dr. Barna KatalinMolnárné Barna Katalin - Pénzügy és Számvitel oktatói mentor

Alapszakos diplomámat a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karán szereztem gazdasági agrármérnök szakon 2001-ben. Ezzel párhuzamosan mérlegképes könyvelői végzettséget is szereztem. Szintén a Veszprémi Egyetemen szereztem Minőségügyi szakmérnöki oklevelemet. Doktori disszertációmat a területi versenyképesség témakörében írtam. 2002 óta statisztika és számvitel jellegű tárgyakat oktatok a Kaposvári Egyetemen, 2011 óta pedig a Pannon Egyetemen. A gazdálkodás és ezen belül a számvitel területe – sokszor évről évre – gyorsan változik. Oktatóként sem egyszerű eligazodni a legújabb törvényi előírások között és ennek megfelelően használható tananyagot átadni a hallgatóknak. A hallgatók feladata még nehezebb, hiszen akkor lesznek jó szakemberek, ha mindig az aktuális szabályozásokkal tisztában vannak. Úgy gondolom, hogy a kihívásokat teljesíteni sokkal könnyebb, ha kölcsönös bizalom alakul ki az oktató és a hallgató között, de nemcsak az oktatás terén. Szakvezetőként mindig nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy a hozzám forduló hallgatóknak a legrövidebb idő alatt segítséget tudjak nyújtani bármilyen problémájuk is legyen. A Pentor program – melynek keretében pénzügy és számvitel alapszakos hallgatóknak ajánlom fel mentori tevékenységem – minderre jó lehetőséget ad. Elérhetőségem: barna.katalin@gtk.uni-pannon.hu

Dr. Raffay ÁgnesRaffay Ágnes - Turizmus-Vendéglátás oktatói mentor

A Pannon Egyetem jogelődjén, a Veszprémi Egyetemen szereztem angol-német szakos középiskolai tanári és idegenforgalmi szakközgazdász diplomát. Második diplomám megszerzését követően óraadóként oktattam idegenforgalom- és szálloda, majd ezt követően turizmus vendéglátás alapszakon, közben PhD fokozatot (és ezzel egyidejűleg külföldi oktatási tapasztalatot) szereztem a Derby Egyetemen. 2008 óta vagyok a Turizmus Intézeti Tanszék főállású oktatója. A Pentor programban turizmus-vendéglátás alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: raffay@turizmus.uni-pannon.hu

Gyurácz-Németh PetraGyurácz-Németh Petra – Turizmus-Vendéglátás oktatói mentor

A Pannon Egyetemen először Idegenforgalmi és szálloda szakon, majd Közgazdász-gazdálkodási kiegészítő képzésen szereztem közgazdász diplomát. Tanulmányaim során szakmai tapasztalatot szereztem Tourinform irodában és utazási irodában utazásszervezőként is. Diplomám megszerzése után egy nemzetközi szállodalánchoz tartozó szállodában dolgoztam több munkakörben, majd visszatértem alma materembe és elkezdtem doktori tanulmányaimat. A PhD minősítést 2015-ben szereztem meg, fő kutatási területeim a szállodai minőség és innováció menedzsment. Doktori tanulmányaim alatt fél évet a Derby Egyetemen tanultam és kutattam, ahol minden évben vendégoktatóként tanítok. A Pentor Program keretében Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzéses és alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: nemeth@turizmus.uni-pannon.hu

Madarász EszterMadarász Eszter – Turizmus-Vendéglátás oktatói mentor

Felsőfokú tanulmányaimat a Pannon Egyetemen (akkor még Veszprémi Egyetem) kezdtem Idegenforgalmi és szálloda szakon, Programtervezés szakirányon. A főiskolai évek alatt idegenvezető képesítést is szereztem, és Tourinform irodában, illetve utazásszervező irodákban töltöttem a gyakorlati időszakaimat. Egyetemi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdász szakán, azon belül pedig Marketing szakirányon szereztem. Doktori tanulmányaimat szintén a Pannon Egyetemen folytattam és fejezetem be 2016-ban. Kutatásomban a hálózatelemzés és a turizmus kapcsolatát vizsgáltam, a konkrét empirikus kutatás egy turisztikai desztináció szereplői közötti kapcsolatok feltérképezését és azok elemzését ölelte fel. A Pentor Program keretében Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzéses és alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: madarasz@turizmus.uni-pannon.hu

Dr. Papp ZsófiaPapp Zsófia – Turizmus-Vendéglátás oktatói mentor

2001-ben diplomáztam a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és szálloda szakán, melyre a idegenvezetői szakképesítés megszerzése után jelentkeztem. Közgazdász tanulmányaimat a Szegedi Tudományegyetemen folytattam, illetve ezzel párhuzamosan kezdtem oktatóként dolgozni a Pannon Egyetem Turizmus Tanszékén. Szakmai gyakorlatot főleg idegenvezetőként és utazási irodában szereztem, de a vállalkozások mellett a turisztikai desztinációk is érdekelnek: doktori kutatásaimban erre a témára fókuszáltam, dolgozatomat 2014-ben védtem meg. A Pentor Programban Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzési és alapszakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: papp@turizmus.uni-pannon.hu

Sasné Dr. Grósz AnnamáriaSasné Grósz Annamária – Kereskedelem és Marketing oktatói mentor

Első diplomámat a Veszprémi Egyetemen szereztem szervező vegyészmérnök szakon, ezután a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán végeztem, mint közgazdász szakmérnök. PhD tanulmányaimat a győri Széchenyi István Egyetemen, gazdálkodás- és szervezéstudományok területén folytattam, fokozatot summa cum laude minősítéssel szereztem. Kutatási témám a német nemzeti kisebbség fogyasztói magatartásának sajátosságai voltak. 1997 óta – kisebb megszakítással – dolgozom oktatóként a Pannon Egyetemen, a marketing témakörébe tartozó tárgyakat oktatom. 2003-tól foglalkozom tehetséggondozással. A Pentor Program keretében kereskedelem és marketing szakos hallgatókat mentorálok. Elérhetőségem: sasne@gtk.uni-pannon.hu

Kigyós TamásSzupervízor:

Kigyós Tamás, tanácsadó szakpszichológus

A Pentor Program szupervízoraként a feladatom, hogy rendszeres szakmai támogatást, képzést nyújtsak a Pentoroknak. Elérhetőségem: kigyos.t@gmail.com

 

Kortárs (hallgatói) mentorok

Csomor AdriennCsomor Adrienn - Gazdálkodási és Menedzsment szak kortárs mentor

Másodéves gazdálkodás és menedzsment szakos hallgató vagyok a Pannon Egyetemen. Első itt töltött évemben megtapasztaltam, hogy mennyivel nehezebb az információkhoz hozzájutni az egyetemen, mint a középiskolában, ezért is tartom nagyon hasznosnak a Mentor Programot, mely ebben is segítséget nyújt. Kollégistaként szívesen megosztom tapasztalataimat az egyetemi kollégiumokkal kapcsolatban is. Mentorként a gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgatókat mentorálom. Elérhetőségem: adrienncsomor@gmail.hu

Molnár GáborMolnár Gábor - Gazdálkodási és Menedzsment szak kortárs mentor

2015-ben szereztem gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon oklevelet, jelenleg első éves vezetés és szervezés mesterszakos hallgató vagyok. Azért jelentkeztem kortárs mentornak, mert saját belátásom szerint "gazdmenesként" rengeteg hasznos információra tettem szert a szakkal és az egyetemi élettel kapcsolatban, amelyeket a Pentor Programnak köszönhetően most átadhatok a szak-, valamint hallgató társaimnak. Visszaemlékezve gólyaéveimre egy ilyen kezdeményezésnek én is hasznát vettem volna, így bátran buzdítok minden most kezdő hallgatót, hogy éljen a lehetőséggel. A Pentor Program keretében bátran kereshetnek gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók, szakspecifikus és általános kérdésekkel, problémákkal. Szívesen adok tanácsot, felvilágosítást a karon végezhető tudományos tevékenységekkel kapcsolatban (TDK, esettanulmányi versenyek, Helyben a Hely(i)ért kutatótáborok stb.) is.
Elérhetőségem: gazdmenmentor@gmail.com

Takács TímeaTakács Tímea - Gazdálkodási és Menedzsment szak kortárs mentor

A gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók szakképviselője vagyok. Már középiskolásan is volt szerencsém részt venni egyetemi programokon (Legyél a saját menedzsered! kurzus, Helyben a helyiért kutatás). Az első évben sikerült megismernem a szakot és a szakhoz kapcsolódó elvárásokat. Mentorként a Gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatókkal foglalkozom. Elérhetőségem: timcsus970425@gmail.com

Farkas AlexandraFarkas Alexandra - Emberi Erőforrások szak kortárs mentor

Farkas Alexandra vagyok, másodéves emberi erőforrások szakos hallgató, egyetemre kerülésem óta Mentorált, és ettől az évtől Mentor. Optimista, életvidám és aktív személyiségnek tartom magam, aki szívesen veszt részt minden egyetemi programban. Így amellett, hogy felelősségteljesen végzem az egyetemet, és odafigyelek a tanulásra, egyáltalán nem vagyok egy unalmas személyiség és nem vetem meg a szórakozást. Ha engem választotok, biztosan nem lesz hiány közös csapatépítő programokból és szórakozásból, de nem fogunk megfeledkezni arról sem, hogy az elsődleges cél az, hogy megszerezzétek a diplomátokat. Miben segíthetek még? Abban, hogy minden bizonytalanságodra vagy kérdésedre választ adjak, megosszam a tapasztalataimat, tanulságaimat, hogy ne maradj le az ösztöndíjpályázásról vagy a jegyzetszerzésről. Olyan diákok jelentkezését várom, akik élni szeretnének az egyetem adta minden lehetőséggel, és szeretik a pörgést, a vidámságot, szeretnék az egyetemi éveiket felejthetetlenné tenni, de emellett felelősségteljesen és szorgalmasan tanulnak, ha a körülmények azt kívánják. Elérhetőségem Facebook-on: https://www.facebook.com/farkasszaszi

Hátas EszterHátas Eszter - Emberi Erőforrások szak kortárs mentor

Hátas Eszter vagyok, a harmadik félévemet kezdem emberi erőforrások szakon. Nagyon szeretek kapcsolatokat építeni, így remek lehetőségnek tartom a mentor programot. Én is mentoráltként kezdtem, így volt alkalmam megtapasztalni, mekkora segítség a program gólyaként. A mentoráltjaimnak szeretnék segíteni az egyetemmel kapcsolatban felmerült kérdésekben, valamint megmutatni, hogy az egyetem a sok tanulás és óralátogatás mellett rengeteg izgalmat és lehetőséget rejteget.
Elérhetőségem: hatas.eszter.17@freemail.hu , valamint a Facebookon is megtalálsz.

Kálmándy DalmaKálmándy Dalma - Emberi Erőforrások szak kortárs mentor

A várpalotai Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában érettségiztem, jelenleg pedig emberi erőforrás alapszakon tanulok másodévesként az egyetemen. Szeretek optimistán hozzáállni a kitűzött céljaimhoz, ennek érdekében igyekszem mindig maximálisan odatenni magamat, és lelkiismeretesen elvégezni a feladataimat. Az elsős hallgatókkal szívesen megosztom eddigi tapasztalataimat és segítek nekik, amiben csak tudok. Elérhetőségem: kalmandy.dalma@freemail.hu

Nagy Anna BorbálaNagy Anna Borbála - Emberi Erőforrások szak kortárs mentor

Veszprémi középiskolában 2014-ben érettségiztem, majd egy OKJ-s képesítést végeztem el mint gyógypedagógiai asszisztens. A későbbiek során terveim között szerepel még a természetgyógyászat egyes területeinek elsajátítása is. 2015-ben az életpályám a HR szak felé terelődött.
Érdekel az emberi viselkedés tanulmányozása és a pszichológia rejtelmei is. Az élet nem mindig úgy alakul, ahogy eltervezzük és akadnak kudarcok is. Ezt közös erővel legyőzhetjük és pozitív szemléletmóddal átlendülhetünk rajta. Ha elkeserednél vagy egyszerűen "barát helyett is barátra" vágysz, akivel egy jót beszélgethetsz, illetve elkél egy kis segítség az első lépésekhez, akkor keress bátran! Úgy érzem, mentorként nem csak a Ti segítségetekre lehetek, hanem az itt megszerzett tapasztalatokat a jövőben coachként is hasznosíthatom. Elérhetőségem: ann.nagy96@gmail.com, Facebookon: https://www.facebook.com/anna.nagy.75685

Ötvös EvelinÖtvös Evelin - Emberi Erőforrások szak kortárs mentor

Evelin vagyok, másodéves emberi erőforrások szakos hallgató a Pannon Egyetemen. A középiskolai tanulmányaimat 2015-ben Győrben fejeztem be, így újdonság volt számomra a távolság az otthontól. A Pentor Program eseményeinek köszönhetően rengeteg új embert ismerhettem meg. Mint mentor, szeretnék segíteni az elsőéves hallgatóknak az egyetemi beilleszkedésben. Továbbá a jövőben minden tudásomat felhasználva szeretnék a mentortársaimmal együtt hasznos és élményekkel teli programokat szervezni. Elérhetőségem: otvosevelin9504@gmail.com

Domján DóraDomján Dóra - Kereskedem és Marketing szak kortárs mentor

Domján Dóra vagyok, másodéves Kereskedelem és marketing szakos hallgató. A választásom azért esett erre a szakra, mert úgy gondolom, hogy minden szakmának szüksége van a marketingre, hogy érdekessé és eladhatóvá váljon. Most valamilyen szinten én is megpróbálom eladni magam, megkedveltetni magamat Veletek, elsőéves hallgatókkal. Gólyaként nekem nem volt lehetőségem, hogy mentorált legyek, mivel az én szakomon akkor ezt még nem tették lehetővé. Én mindig kicsit irigyeltem azokat, akik kaptak mentort, mert mindent első kézből tudhattak meg, és ha valami problémájuk adódott, akkor mindig volt kihez fordulniuk. Többek között ez a mentorprogram az ösztöndíj lehetőségéhez is hozzásegít, hiszen folytatni fogsz egyfajta iskolai tevékenységet ezáltal. Én személy szerint nagyon szeretek emberek társaságában lenni, velük foglalkozni és őket segíteni. Empatikusnak, nyitottnak és közvetlennek tartom magam, az egyes személyiségtípusokat hamar kiismerem, könnyen azonosulok velük. A közeljövőben, ha engem választotok, igyekszem mindig meghallgatni a problémáitokat, személyre szóló feladatokkal, célokkal ellátni Benneteket és elsősorban példát mutatni Nektek. Még az is lehet, hogy barátság alakul ki mentor és mentorált között. Várlak sok szeretettel Téged is! Elérhetőségem: domjandora11@freemail.hu

Szijj KatalinSzijj Katalin - Nemzetközi Gazdálkodási szak kortárs mentor

Nemzetközi gazdálkodási alapszakos harmadéves éves hallgató vagyok. A mentor program keretében szeretnék részt vállalni abban, hogy számotokra egyszerűbbé váljon az egyetem. Szívesen segítek, ha probléma merül fel egy tárgy teljesítése során, vagy ha a Neptun kifog rajtatok. De bátran fordulhattok hozzám, ha tanácsra van szükségetek, vagy csak ha kell valaki, aki meghallgat titeket. Ha jellemeznem kéne magam, a nyitottság, alaposság, segítőkészség szavakat használnám. Elérhetőségem: szijjk@gmail.com

Tóth BettinaTóth Bettina - Nemzetközi Gazdálkodási szak kortárs mentor

Az érettségi megszerzése után számomra a Pannon Egyetem nemzetközi gazdálkodási alapkézése volt a legvonzóbb. Tanulmányait 2014-ben kezdtem, és mint minden elsős én is szembesültem a kezdeti nehézségekkel. Kortárs mentorként célom, a hozzánk frissen érkező gólyák minél szélesebb körű tájékoztatása és segítése, a már megszerzett tapasztalataim alapján, a diplomához vezető úton. Elérhetőségem: bettinatoth01@gmail.com

Balogh KrisztiánBalogh Krisztián - Műszaki Menedzser szak kortárs mentor

Harmadéves műszaki menedzser hallgató vagyok. Egyetemista létem kezdetekor rengeteg kérdés fogalmazódott meg bennem, és számos nehézséggel találkoztam. Akkor a szakképviselőmtől kértem és kaptam is segítséget, de nem akartam állandóan az ügyes-bajos dolgaimmal zargatni őt, amúgy is több száz hallgatót képviselt a szakon, mindenkinek van egy maximális kapacitása. A Pentor Programban pont ennek a problémának a kiküszöbölését látom, tehát a kis létszám miatt megfelelő figyelmet és időt tud az ember szentelni a mentoráltjaira. Az egyetemi élet legfőbb veszélyének az óriási szabadságot látom, amivel hajlamos az ember akár féléveket is csúszni - "Ejj ráérünk arra még!" –, és ezzel sajnos nekem is meggyűlt a bajom. A saját hibáimból tanulva úgy gondolom, sokat tudok Neked segíteni abban, hogy hatékonyan és sikeresen teljesítsd az elkövetkezendő féléveidet az egyetemen. Elérhetőségem: baloghkrisztian@hok.uni-pannon.hu

Kapocsi MónikaKapocsi Mónika - Műszaki Menedzser szak kortárs mentor

Kapocsi Móni vagyok, másodéves műszaki menedzser alapszakos hallgató. Azért jelentkeztem mentornak, hogy segíthessem az elsőévesek egyetemi életbe való beilleszkedését. Adminisztrációs feladatokban, tantárgyakkal kapcsolatban, tanulási és akár magánéleti problémákban is szívesen adok tanácsot, és osztom meg tapasztalataimat. Az első két félév tárgyaiból korrepetálást vállalok. Magisteresként a felmerülő kollégiumi problémákra is megpróbálok megoldást találni. Nemcsak az egyetemi életben való eligazodásban állok segítségetekre, hanem Veszprém megismerésében is. Szeretném, ha mentoráltjaimmal egy jól működő csapat lennénk. Bármilyen felmerülő kérdéssel forduljatok hozzám bizalommal! Elérhetőségem: kapocsimoni@gmail.com, vagy keress a Facebookon.

Kocsis FerencKocsis Ferenc - Pénzügy és Számvitel szak kortárs mentor

Kocsis Ferenc vagyok, Pénzügy és Számvitel alapszakos hallgató. Második évemet kezdem el a Pannon Egyetemen. A tanulás mellett demonstrátor vagyok a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszéken. Erősségeim közé tartozik a jó időbeosztás, koordináló képesség, valamint a probléma felismerés és megoldás is. A Pentor Program mentoraként pénzügy és számvitel alapszakos hallgatókkal foglalkozom. Elérhetőségem: kocsisf96@gmail.com

Zaránd SzilviaZaránd Szilvia - Pénzügy és Számvitel szak kortárs mentor

A Pannon Egyetem Pénzügy és számvitel alapképzés végzett hallgatója vagyok, valamint a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék demonstrátora. A tanulmányaim és a munkám során rengeteg olyan tapasztalatot szereztem, melyek segítségével sokat tudok segíteni. Demonstrátori munkám során látom, hogy milyen sokat jelent az, hogy oktató és hallgató között ne csak hivatalos kapcsolat legyen, hanem a hallgatók tényleg bizalommal forduljanak problémáikkal az oktatókhoz. Ebben a kapcsolatépítésben szívesen vállalok koordinátori szerepet. Tanulmányaim során több TDK-, és esettanulmányi versenyen vettem részt, amik segítségével betekintést nyerhettem a tudományos életbe. A jövőben a Pentor Program keretén belül pénzügy és számvitel alapszakos hallgatóknak szeretnék segíteni az egyetemi éveik alatt.
Elérhetőségem: zarand.sziszi@gmail.com

Hirschmann AnettHirschmann Anett - Turizmus-Vendéglátás szak kortárs mentor

Jelenleg másodéves, angol nyelvű turizmus menedzsment mesterszakos hallgató vagyok. Turizmus-vendéglátás alapszakon 2015-ben szereztem diplomát szintén a Pannon Egyetemen. Kötelező szakmai gyakorlatomat egy TDM szervezetnél és az ahhoz tartozó Tourinform irodánál végeztem, de azóta a turizmus több területén is szereztem tapasztalatot külföldön és belföldön egyaránt. Korábban dolgoztam F&B asszisztensként és recepciósként valamint foglalkoztam rendezvényszervezéssel is. Turizmus-vendéglátás szakos hallgatókat fogok mentorálni.
Elérhetőségem: anett0402@gmail.com

Molnár FanniMolnár Fanni - Turizmus-Vendéglátás szak kortárs mentor

Első éves turizmus menedzsment mesterszakos hallgató vagyok, előző diplomámat Turizmus-vendéglátás alapszakon szereztem a Pannon Egyetemen. Tanulmányaim során kutatási tevékenységet is folytattam, az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián második helyezést értem el pályamunkámmal. Mind szállodai, mind vendéglátó tapasztalattal rendelkezem Magyarországról, az Egyesült Államokból és Skóciából. Turizmus-vendéglátás szakos hallgatókat fogok mentorálni. Elérhetőségem: molnarfanni91@gmail.com

További hasznos szolgáltatások >>>

Hírek >>>

 

A program a “Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása” című pályázat keretében támogatást nyert „Pentor Program a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán” című projekt (NTP-FTH-15-0083) keretében valósul meg.

logo