A tanszék rövid története

A gazdasági jellegű tárgyak oktatását a Veszprémi Vegyipari Egyetemen 1957-től 1959-ig a Marxizmus-Leninizmus Tanszék keretében Balassa János, 1959-től 1967-ig a Kémiai Technológiai Tanszék keretében Balassa János és (1964-től) Tímár László látta el. 1967. augusztus 15-én Központi Önálló Üzemgazdasági Tanszéki Csoport létesült Vándor Józsefné vezetésével. 1969. március 1-én alakult meg az Üzemgazdaságtan Tanszék, belőle vált ki 1977. július 1-én, tanszéki jogállással, a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport. Az Üzemgazdaságtan Tanszék vezetője 1969. március 1. és 1984. június 30-a között Vándor Józsefné dr. egyetemi docens volt.
A Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport vezetője 1977. szeptember 1-től 1981. március 31-igDr. Bene László egyetemi tanár volt. 1981. április 1-én Dr. Papp Sándor egyetemi docens kapott megbízást a vezetői teendők ellátására. 1981. június 1-1982. január 31-e között Dr. Kindler József egyetemi docens volt a tanszéki csoport megbízott vezetője. 1982. február 1-én Dr. Tímár László egyetemi adjunktust bízták meg a csoport vezetésével. 1982. augusztus 1-1984. június 30-a között Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens vezette a csoportot.
A művelődésügyi miniszter 1984. július 1-i hatállyal az Üzemgazdaságtan Tanszék és a Vállalati Rendszerszervezési Önálló Tanszéki Csoport összevonásával Vállalatgazdasági és Szervezési Intézetet létesített. Az intézet igazgatói teendőinek ellátására Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens kapott megbízást.
Az intézet két csoportra tagozódott: Vállalatgazdasági csoportra, vezetője: Dr. Trethon Ferenc egyetemi docens és Vezetési és szervezési csoportra, vezetője: Dr. Gaál Zoltán egyetemi docens. Az egyetemi szervezet-átalakítás keretében az intézetet 1990. július elsejétől ismét tanszékké szervezték át. A létrehozott Vállalati Vezetés és Gazdaságtan Tanszék vezetője Dr. Gaál Zoltán egyetemi docens lett. A műszaki menedzser szak alapítása és a gazdálkodási szak indítása következtében megváltozott feladatok a tanszék szakmai alapokon történő szétválásához vezettek. 1996. január 1-én létrejött a Szervezési és Vezetési Tanszék (vezetője Dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár) és a Gazdaságtan Tanszék. 2001. január 1-én a Szervezési és Vezetési Tanszék és a közgazdász képzésre alapított tanszékek létrehozták a Gazdaságtudományi Önálló Intézetet, amely 2003. szeptember 1-én Karrá alakult.
A Szervezési és Vezetési Tanszék vezetését 2006. július 1-én Dr. Szabó Lajos egyetemi docens vette át.
A képzési területek és szakok számának növekedésével számos új tanszék alakult, melyek 2013. április 1-től intézetekbe tömörültek. Ekkor jött létre a Menedzsment Intézet az Ellátási Lánc Menedzsment Intézeti Tanszék, a Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék és a Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék konglomerátumaként. A Menedzsment Intézet vezetését megalakulásakor Dr. Szabó Lajos egyetemi docens látta el, majd 2015. december 23-án Dr. Csizmadia Tibor egyetemi docens vette át, és látja el napjainkban is.
A Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszéket a 2015. decembere és 2018. novembere közötti időszakban Dr. Csizmadia Tibor egyetemi docens irányította. Tőle vette át a stafétabotot Dr. Obermayer Nóra egyetemi docens.
A Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék két alapképzési szak (Emberi Erőforrások, Műszaki Menedzser) és három mesterképzési szak (Műszaki Menedzser, Master of Business Administration (MBA), Vezetés és Szervezés), valamint számos szakirányú továbbképzési szak gondozását látja el. A Tanszék aktívan szerepet vállal a doktori képzésben, és a kari projektek megvalósításában.

Intézeti tanszékvezető:

Dr. habil. Obermayer Nóra, egyetemi tanár
Tel.: +36 88 624 – 187
e-mail: obermayer.nora@gtk.uni-pannon.hu

Oktatók:

Tudományos segédmunkatárs:

Michalecová Gabriela

 

PhD hallgatók:

Mandana Gharehdaghi
Alishan Karimov
Vágner Vivien
Michalecová Gabriela
Nagy Viktória
Katona Andrea Ildikó
Tóth Erika Viktória
Lekszikov Kitti

Vendégoktatók:

Tanszéki előadó: 

Csabáné Molnár Andrea ügyintéző
Tel: +36 88 624 – 186
email: molnar.andrea@gtk.uni-pannon.hu

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg.