400px-SzVT2011_Csepregi.Aniko

Név: Dr. Csepregi Anikó

Tanszék: Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • VEGTVEB242K Kompetencia- és ösztönzésmenedzsment
 • VEGTVEB212M Munkaügyi kapcsolatok
 • VEGTVEB344P Projekt menedzsment
 • VEGTVEM244P Projektek tervezése és irányítása
 • VEGTVEB344S Személyügyi folyamatok szabályozása

Születési év: 1981

Végzettség, szakképzettség:

 • 2006-2009: PhD képzés, Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
 • 2004-2006:Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdász-Gazdálkodási kiegészítő szak. Végzettség: okleveles közgazdász
 • 2000-2004: Budapesti Gazdasági Főiskola, Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, Számvitel szak. Végzettség:közgazdász

Munkahely, munkakör: 2016. 04. 01. – : Pannon Egyetem, Szervezési és Vezetési Tanszék, egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD

Nyelvtudás:

 • angol középfokú általános nyelvvizsga
 • angol középfokú gazdasági szakmai nyelvvizsga
 • német középfokú általános nyelvvizsga
 • német középfokú gazdasági szakmai nyelvvizsga

Fő kutatási terület(ek): Projekt menedzsment, Tudás megosztás, Szervezeti kultúra, Kompetencia menedzsment

Fontosabb publikációk:

Könyv, könyvrészlet:

 • Banász, Zs., Csepregi, A. (2018) Microfinance Institutions Influenced by National Culture: An Evidence Based on Investigating 35 Countries. In: Leon, R.D. (ed) Managerial Strategies for Business Sustainability during Turbulent Times. IGI Global, Hershey (PA), pp. 185-206.
 • Csepregi, A. Pauluzzo, R. (2017) Project organizations and different levels of culture in Hungary and Italy In: Deák, Cs., Blaskovics, B. (eds) Chapters from the Academic Aspect of Project Management: Research and Teaching Methodologies. PMUNi – International Network for Professional Education and Research in Process and Project Management, Budapest, pp. 68-85.
 • Chandler, N., Csepregi, A., Heidrich, B. (2017) The World I Know: Knowledge Sharing and Subcultures in Large Complex Organisations. In: Vătămănescu, E.M., Pînzaru, F.M. (eds) Knowledge Management in the Sharing Economy: Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage. Cham: Springer International Publishing, pp. 117-143.
 • Szabó, L., Csepregi, A. (2015) “A nemzetközi projektvezetés kihívásai: A Greennocar-projekt” In: Nemzetközi menedzsment Blahó, A., Czakó, E., Poór, J. (szerk) Akadémiai Kiadó: Budapest, 2015, pp. 347-357.

Folyóirat cikk:

 • Banász, Zs., Csepregi, A. (2017) A nemzeti kultúra hatása a mikrofinanszírozás sikerességére. Vezetéstudomány. 48(3) pp. 56-68.
 • Szabó, L., Csepregi, A. (2015) Project Organizations and Their Present and Preferred Culture. Management Dynamics in the Knowledge Economy. vol. 3(4), pp. 589-608.
 • Obermayer-Kovács, N., Csepregi, A. (2013) A tudásmenedzselés érettségének szervezeti és egyéni aspektusai Magyarországon. Vezetéstudomány. XLIV(6), pp. 37-43.
 • Szabó, L., Csepregi, A. (2013) Organizational characteristics and methodological competences. Management & Marketing. 8(Special), pp. 353-362
 • Csepregi, A. (2012) Lost in Knowledge Sharing: Possible Lessons and Implications for Middle Managers and their Organizations. Pannon Management Review, 1(1), pp. 67-88.
 • Szabó, L., Csepregi, A.(2011) Competences Found Important for Knowledge Sharing: Investigation of Middle Managers Working at Medium- and Large-sized Enterprises. The IUP Journal of Knowledge Management. 9(3), pp. 41-58.
 • Szabó, L., Csepregi, A. (2009) A gazdasági válság hatása a szervezeti kultúra alakulására – jó irányba megyünk? Harvard Business Manager, 11, 29-35. old

Kutatási tevékenység:

 • 2014-től: Project Management in the XXI. Century [Projektvezetés a XXI. Században (Magyarország, Olaszország, Bulgária)]
 • 2009 – 2013: Middle Managers’ Knowledge Sharing and Knowledge Sharing Competences [Középvezetők tudásmegosztásának és tudásmegosztó kompetenciájának vizsgálata (Magyarország)]
 • 2006 – 2009: International Mapping of Knowledge Sharing Excellence [Közép-, és kelet-európai országok (Magyarország, Szerbia, Bulgária) közép-, és nagyvállalatinál dolgozó középvezetők tudásmegosztásának vizsgálata]

Szakmai tisztségek, tagságok:

 • International Association for Knowledge Management (IAKM) tagja 2015-től
 • Management Management & Marketing, szerkesztő bizottságának tagja 2010-től
 • Knowledge Management Research & Practice (impakt faktoros folyóirat), lektor (reviewer) 2011-től
 • Economia. Seria Management, lektor (reviewer) 2013-tól
 • VINE: The journal of information and knowledge management systems, lektor (reviewer) 2015-től
 • Entrepreneurship Research Journal, lektor (reviewer) 2015-től
 • Journal of Knowledge Management (impakt faktoros folyóirat), lektor (reviewer) 2017-től
 • European Conference on Knowledge Management 2012 (ECKM2012), ECKM2013, ECKM2014, ECKM2015, ECKM 2016, ECKM 2017 konferencia bizottság tagja
 • International Conference on Knowledge Management 2015 (ICKM2015), ICKM2016, konferencia bizottság tagja
 • European Conference on Knowledge Management 2013 (ECKM2013), szekcióelnök 2013-ban
 • International Conference on Business Excellence 2012 (ICBE2012), ICBE2013, szekció(társ)elnök 2012-ben és 2013-ban
 • Strategica International Academic Conference 2015 (STRATEGICA 2015), szekció(társ)elnök 2015-ben
 • European Academy of Management (EURAM 2017) szekcióelnök 2017-ben

Szobaszám: A/129/C

Telefon: (88) 624-000/6152-es mellék

E-mail cím: csepregi.aniko@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra: hétfő 10:00-11:00 (A/129/C)