Harsányi János Szakkollégium

13_GTK_kiadvany_061A Harsányi János Szakkollégium 2010-ben nyitotta meg kapuit a gazdaságtudományt tanulni, elsajátítani és művelni kívánó hallgatók előtt. A Szakkollégium egy olyan szellemi műhely, amely a Pannon Egyetem oktatási tevékenységén túlmenő szakmai képzést és önképzési lehetőséget biztosít tagjainak.

A Szakkollégium fő célja, hogy tagjainak segítséget nyújtson az önfejlődésben, és egy olyan tudományos terület megtalálásában, és mélyebb megértésében, ami kutatási munkájukat segíti, legyen az gazdasági, menedzsment vagy akár turizmus terület. A Szakkollégium tagjainak munkáját témavezetőikkel történő konzultációk segítik.

A szakkollégisták munkájuk során lehetőséget kapnak az oktatókkal való közvetlenebb kapcsolat kialakítására. A Szakkollégium által szervezett előadásokon az érdeklődők személyesen találkozhatnak a gazdaság- és menedzsmenttudományok elismert szakembereivel.

Tovább a Harsányi János Szakkollégium honlapjára.

 

Tudományos Diákköri Kutatómunka a Karon

13_OTDKpentek_021A Tudományos Diákköri (TDK) munka célja, hogy segítséget nyújtson az egyetem hallgatóinak a tananyagon túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos kutatási módszerek elsajátításában.

Ezt a tevékenységet a hallgatók egy adott szakma vagy tudományterület mélyebb megismerése érdekében önállóan végzik, az oktatók és kutatók szakmai útmutatásával, az egyetem oktatási egységeinek segítségével.

A hallgatók egyéni vagy csoportos munkájuk eredményeit TDK dolgozatban, tudományos publikációkban, szakmai konferenciákon foglalják össze, mutatják be.

Nagy megtiszteltetés a Gazdaságtudományi Kar számára, hogy 2013-ban megrendezhette az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekcióját Veszprémben. Az országos konferencia kiemelkedő jelentőséggel bír: a hallgatói tudományos munka legfőbb fóruma, amelyen összegyűlnek a közgazdaságtudományi területen tanulmányokat folytató, legkiválóbb egyetemisták és főiskolások, hogy bemutassák kutatásaik eredményét.

A tehetséges hallgatók tudományos tevékenységét érdemes a kezdetektől nyomon követni, hiszen néhány év múlva közülük kerülnek ki a gazdasági élet meghatározó szereplői, ahogy napjaink gazdasági szakemberei közül szintén sokan kezdték pályafutásukat a tudományos diákköri konferenciákon.

Tovább a Tudományos Diákkör honlapjára.

 

Esettanulmányi Verseny és Klub

A Gazdaságtudományi Karon minden évben megrendezésre kerül a Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny.

A versenyt a Kar fiatalon elhunyt kollégája emlékének ápolására és tiszteletére hozta létre, aki a veszprémi menedzserképzés megszervezésében, beindításában úttörő szerepet vállalt.

A több napos versenyen hallgatói csapatok mérik össze tudásukat egy izgalmas, valós vállalati eset megoldásában, majd zsűri előtt ismertetik eredményeiket. A zsűri a Pannon Egyetem oktatóiból, korábban eredményesen versenyző, végzett hallgatókból és vállalatok képviselőiből áll.

A verseny célja a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar tehetségmenedzsment programjához illeszkedően az esettanulmány módszer terjesztése és népszerűsítése, melynek köszönhetően a hallgatók elméleti tudásukat a gyakorlatban is próbára tehetik. A versenyen választják ki azokat a csapatokat, amelyek képviselni fogják a Pannon Egyetemet más oktatási intézmények által meghirdetett esettanulmányi versenyeken.

A Tímár László Tanulmányi Emlékverseny és Esettanulmányi Megoldó Verseny kiváló lehetőséget biztosít a résztvevő hallgatóknak ismereteik bővítésére, tapasztalatszerzésre és szakmai kapcsolatépítésre

Az esettanulmányi versenyekre történő felkészítésben az Esettanulmány Klub fontos szerepet játszik. A Klub célja a hallgatók számára lehetőséget biztosítani arra, hogy közelebb kerüljenek vállalatokhoz, s konkrét esetek tanulmányozása révén, hatékony problémamegoldó módszereket ismerjenek meg.

A Klub interaktív formában valósul meg, online módon a Nagykanizsai Kampusz is bekapcsolódik, ezáltal is erősítve a Kar és a Kampusz közötti kapcsolatot.

 

BusinessLab program

13_GTK_kiadvany_009A BusinessLab program egy korábbi kezdeményezésből, egy nyári üzleti gyakornoki programból nőtte ki magát. A BusinessLab program olyan egyedülálló műhelyek hálózata, amelyek biztosítják a tehetség, az innováció és az üzlet találkozását, és lehetőséget nyújtanak az egyetemi hallgatóknak ötleteik megvalósítására, valamint tehetségük kibontakoztatására a különböző projekteken való együttdolgozás keretein belül.

Ezek a projektek nem csak a hallgatóktól indulhatnak el, hanem vállalatok is kezdeményezhetnek innovatív ötleteket, amelyeken a hallgatók közösen törhetik a fejüket, közelebb kerülvén ezzel az üzleti szférához. A program mind a hallgatóktól, mind a céges támogatóktól érkező innovációs ötleteket befogadja, és az országos műhelyhálózat keretein belül konkrét üzleti, megvalósítási terveket dolgoznak ki rájuk, egy változatos hátterű hallgatói csapat közös munkájával.

A BusinessLab műhelyek az ország 7 egyeteméről érkező szakkollégiumi hallgatók vezetésével országos hálózatot alkotnak. Budapesten, Veszprémben, Győrben, Miskolcon és Pécsen vannak jelen.

Tovább a BusinessLab program honlapjára.

 

Magyar Közgazdasági Társaság Veszprém Megyei Szervezet Ifjúsági Bizottság

A szervezet alapvető célja, hogy mind tagjait, mind a Pannon Egyetem hallgatóit bevonja a Pannon Egyetem aktív szellemi közéletébe, ezáltal hozzájáruljon szakmai tudásuk és a közgazdász életben nélkülözhetetlen készségeik, ismereteik gyarapításához, látókörük szélesítéséhez.

logoA szervezet kiemelt célja a közgazdász szakma belső kapcsolatrendszerének bővítésében történő szerepvállalás országos és nemzetközi szinten egyaránt, továbbá a fiatalok bevonása a közgazdász társadalom szakmai és társadalmi életébe, konstruktív együttműködés létesítése és fenntartása más gazdasági felsőoktatási intézmények MKT ifjúsági szervezeteivel, illetve a Pannon Egyetem más diákszervezeteivel. Emellett célkitűzései között szerepel a szervezet tagjainak, a Pannon Egyetem hallgatóinak segítése a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, szakmai tapasztalatszerzésben.

Az Ifjúsági Bizottság a felsorolt célok megvalósítását magas színvonalú szakmai rendezvények, előadások, workshopok, tréningek szervezésével kívánja elérni. A programok előkészítése, lebonyolítása során a tagok lehetőséget kapnak gyakorlati szervezési ismeretanyag elsajátítására, rendezvényszervezésben és a szervezet más tevékenységeiben való részvételre.