<div xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" about="http://www.flickr.com/photos/cristic/359572656/"><a rel="cc:attributionURL" href=

http://www.flickr.com/photos/cristic/ / CC BY 2.0

A Pannon Egyetemen 2009/2010. tanévtől az elektronikus leckekönyv került bevezetésre. Ezzel kapcsolatosan az egyes eljárásrendek megváltoztak. Az alábbiakban az Oktatási Igazgatóság által közölt néhány fontosabb eljárási szabályt tesszük közzé.

  • A leckekönyvet a hallgatónak vizsgaidőszak elején nem kell felvenni. A vizsgák adminisztrálását a vizsgalapon és az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben (Neptun) kell megtenni. Az oktatónak a leckekönyvbe írási jogosultsága nincs. Az oktató köteles gondoskodni a megadott határidőig az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerben a felelősségi körébe tartozó kurzusok hallgatói eredményeinek rögzítéséről. A leckekönyvbe tett minden bejegyzés az elektronikus hallgatói nyilvántartási rendszerből kerül kinyomtatásra. (TVSZ 16. §)
  • Amennyiben várhatóan az aláírás megtagadására kerül sor, azt az ok nyilvánvalóvá válása esetén, de legkésőbb a vizsgaidőszak megkezdéséig a tanulmányi információs rendszerben közzé kell tenni. (TVSZ 17. § (2))
  • Ha a hallgató olyan félévközi kötelezettséget nem teljesít, mely a követelményrendszer szerint az aláírás feltétele és jellegénél fogva pótolható, a követelmény teljesítésének ismételt megkísérlésére egy alkalommal lehetőséget kell biztosítani. A pótlásra olyan határidőt kell megadni, hogy a hallgató még a vizsgaidőszakon belül teljesíthesse vizsgakötelezettségét is. (TVSZ 17. § (3)) Aláírás megtagadás esetén a hallgató vizsgajelentkezését külön le kell tiltani!
  • Gyakorlati jeggyel záruló számonkérés esetén az érdemjegyet a vizsgaidőszak 1. hetének utolsó munkanapjáig meg kell állapítani, és közzé kell tenni. Amennyiben ez nem történik meg, az oktató köteles a tantárgyi követelményrendszerben meghatározott lehetőségen túl újabb pótlási lehetőséget biztosítani. (TVSZ 19. § (3)) Figyelem! Gyakorlati jeggyel záruló tárgy eredményét nem lehet vizsgaként bejegyezni. Ebben az esetben az első vizsgajelentkezés már javító vizsgának számít.
  • A hallgató a vizsgán az oktató kérésére arcképes igazolvánnyal köteles személyazonosságát igazolni. (TVSZ 19. § (5))
  • Az a hallgató, akit vizsgán nem megengedhető eszközöket használ, a vizsgára elégtelen eredményt kap, a tárgyból nem javítóvizsgázhat (a Neptunban a jelentkezését le kell tiltani!). (TVSZ 22. § (5))

Eredményes vizsgaidőszakot kívánunk mindenkinek!