A Gazdaságtudományi Kar a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet ellenére is nagy hangsúlyt helyez arra, hogy hallgatóinak érdekeit szem előtt tartsa, így minden félévben pályázatot hirdet a költségtérítési díjjal kapcsolatos támogatás elnyerésére. Hogy a Kar minél több hallgató számára nyújtson segítséget a tanulmányaik során felmerülő anyagi terhek csökkentésében, az előzetes kiírástól eltérően 1.000.000 Forinttal több támogatást biztosított a költségtérítéses hallgatók számára.

A 2012/2013-as tanév tavaszi félévében 173 pályázat érkezett be, s a Kar összesen 3.000.000 Ft-ot osztott szét 100 költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató között.

A pályázat beadására jogosultak voltak az alapképzésben, mesterképzésben és felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatók egyaránt. Pályázni lehetett hallgatói teljesítmény vagy szociális helyzet alapján.

Hallgatói teljesítmény alapján nappali és levelező tagozatos hallgatók is pályázhattak, ebben a kategóriában 33-an nyertek támogatást.

Szociális helyzet alapján nappali tagozatos hallgatók pályázhattak, s összesen 67-en részesültek egyösszegű támogatásban.

A legalacsonyabb elnyerhető összeg 13.000 Ft volt.

A Kar lehetőségeihez mérten a jövőben is támogatni fogja hallgatóit tanulmányaik végzése során.