A tanszék bemutatása

A Turizmus tanszék 1996-ban alakult, a Pannon (akkor Veszprémi) Egyetem hosszú távú intézményfejlesztési programja keretében. A tanszék alapvető feladata a turizmus társadalmi, gazdasági, környezeti és kulturális vonatkozásait taglaló szaktárgyak oktatása a Pannon Egyetem turisztikai vonatkozású képzésein. Ennek megfelelően az oktatási tevékenység igen széles területet fed le, jellegükben erősen eltérő ismereteket tartalmazó tárgyakkal. A palettán megtalálható a földrajz, a védett természeti értékek ismerete, csakúgy, mint a turizmus gazdasági sajátosságainak vizsgálata, a turisztikai vállalkozások működésének elemzése vagy a terület- és térségfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati és vállalati feladatok megismerése.

A tanszék filozófiája leginkább a fenntartható fejlesztés elvének és követelményeinek tiszteletben tartásával jellemezhető. Ennek megfelelően a multidiszciplináris megközelítés, a turizmus gazdasági, természeti és szocio-kulturális kapcsolatrendszerének komplex vizsgálata, a globális változások helyi hatásainak figyelembevétele egyaránt jellemző a tanszék oktatási és kutatási módszerére.

A tanszék egyúttal az Idegenforgalmi és szálloda szakot a Bologna rendszerben váltó, 2006-ban indult új Turizmus-vendéglátás alapszak, az Idegenforgalmi szakmenedzser felsőfokú szakképzés és 2011 óta a Turizmus-menedzsment mesterszak felelőse is. Az alap és a mesterszak angol nyelven is elérhető a hallgatók számára. Ennek megfelelően az oktatáson túl az alábbi feladatokat is ellátja:

  • a szakon oktató tanszékek munkájának összehangolása, tantárgyi tematikák egyeztetése
  • óraadó tanárok, vendégelőadók munkájának szervezése
  • a képzések tantervének felügyelete és fejlesztése
  • a képzésekkel kapcsolatos egyéb tevékenységek koordinálása.

Együttműködés a turisztikai szakmával

A Turizmus-vendéglátás alapszakon és Turizmus menedzsment mesterszakon folyó képzések nyitott programként működnek abban az értelemben, hogy több ponton is közvetlen kapcsolatot teremtenek a turisztikai szakemberekkel, vállalkozásokkal és intézményekkel. Az együttműködési lehetőségek elsősorban a következő területeken jelentkeznek:

  • gyakorló szakemberek részvétele a képzésben, akár meghívott előadóként, akár teljes kurzusok felelőseiként;
  • szakmai gyakorlati helyek biztosítása a hallgatók számára a turisztikai vállalkozásoknál és intézményeknél, a kölcsönös előnyök alapján;
  • az oktatók és a hallgatók bevonása a turisztikai vállalkozásoknál vagy intézményeknél jelentkező időszakos vagy egyedi feladatok elvégzésébe (pl. turisztikai kutatások, felmérések, tanulmányok, rendezvények, projektek stb.), a Turizmus tanszéken folyó műhelymunka szervezeti kereteire támaszkodva;
  • testreszabott képzési vagy továbbképzési programok, szemináriumok megvalósítása a turisztikai vállalkozások és intézmények számára;integrált, átfogó fejlesztési programokba való bekapcsolódás (pl. internetes turisztikai adatbázisok, információs vagy foglalási rendszerek megvalósításában és működtetésében való részvétel, fejlesztési tervek szakmai véleményezése, segítségnyújtás nemzetközi pályázatokon való részvételhez stb.).

A Turizmus tanszék természetesen bármilyen más szakmai kérdésben is készséggel felajánlja együttműködését.

Turizmus Intézeti Tanszék, intézeti tanszékvezető:

Dr. Madarász Eszter

Telefonszám: +36 88 624 – 101

E-mail cím: madarasz.eszter@gtk.uni-pannon.hu


Oktatók:

Óraadó oktató:

Tupcsia Péter


Omász KatalinMarkó Beáta


PhD Hallgató:

Alishan Karimov

Tanszéki előadó:

Göllei Attiláné
Tel.: +36 88 624 – 202
e-mail: gollei.attilane@gtk.uni-pannon.hu

A tanszék kutatás-fejlesztési tevékenységét ide kattintva ismerheti meg.