Dr. Lőrincz Katalin

Név: Dr. Lőrincz Katalin

Tanszék: Turizmus Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • A turizmus földrajzi alapjai
 • Magyarország turizmusföldrajza
 • Nemzetközi turizmusföldrajz
 • Stratégiai térségmenedzsment
 • Tourism Geography
 • International Tourism Geography
 • Településfejlesztés és térségmarketing

Születési év: 1972

Végzettség, szakképzettség: földrajz-testnevelés-turizmus szakos tanár

Munkahely, munkakör: PE-GTK Gazdálkodási Intézet – intézetigazgató, egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD., 2008-ban

Nyelvtudás: angol (középfok), spanyol (alapfok)

Fő kutatási terület(ek):

 • Desztinációmenedzsment
 • Kulturális turizmus
 • Turizmusföldrajz
 • Kulturális turizmus
 • Turizmus és fenntarthatóság

Fontosabb publikációk:

Angol nyelvű publikáció (könyvrészlet, konferencia absztrakt, tudományos cikkek):

 • Lőrincz, K., Raffay, Á., Hajmásy, Gy. (2014) “A turisztikai desztináció menedzsment rendszer gazdasági fenntarthatósága Magyarországon
 • Raffay, Á., Lőrincz, K. and Clarke, A. (2011) “Show me the money! Factors influencing the development of destination management organisations in Hungary” presented at the RSA/ETOUR Innovation and Destination Management Conference, 30. March-2. April, 2011, Östersund, Sweden
 • Raffay, Á., Lőrincz, K. and Clarke, A. (2011) ‘Co-Creating Tourism Services: The Role(s) of Destination Management Organisations’ In Clarke, A. (ed) (2011) Exploring Co-Creation Harlow, Pearson Education Limited ISBN 978 1 78086 440 2 pp 58 – 68
 • Raffay, Á., Lőrincz, K., Clarke, A. and Raffai, Cs. (2011) ‘Stages of Co-Creation at Veszprém Events’ In Clarke, A. (ed) (2011) Exploring Co-Creation Harlow, Pearson Education Limited ISBN 978 1 78086 440 2 pp 219 -228
 • Raffay, Á., Lőrincz, K. and Clarke, A. (2011) “A strange marriage – the development of DMOs in Hungary” presented at the Conference A Turizmus Ünnepe, organised by the Tourism Institute of the University of Pécs, 23-24 November, 2011
 • Lőrincz, K. and Raffay, Á. (2011) “A vállalkozó szellem érvényesülése a hazai TDM rendszerben” presented at the TDM Conference Mór, 10-11. November
 • Lőrincz, K., Raffay, Á. and Clarke, A. (2010) ‘Co-Creation of Creative Tourism in the Historic City: The opportunities for Veszprém, Hungary’ presented at the International Conference on Creative Tourism, Barcelona, 9-11 December, 2010
 • Raffay, Á., Clarke, A. and Lőrincz, K (2010) ‘The benefits of DMO Membership for the Competitiveness of Cultural Attractions – A Veszprém Case Study’ in Clarke, A. (ed) (2010) Tourism Competitiveness: Constructing Central Europe Veszprém, University of Pannonia Press (isbn 978-963-9696-98-3) pp 77-95
 • Raffay, Á., Clarke, A., Lőrincz, K. and Raffai, Cs. (2010) ‘Stages of Co-Creation at Veszprém Events’ presented at the Co-Creation International Conference, University of Pannonia, 16-18 September 2010.
 • Lőrincz, K., Raffay, Á. and Clarke, A. (2010) ‘Co-Creating Tourism Services: the Role(s) of DMOs’ presented at the Co-Creation International Conference, University of Pannonia, 16-18 September 2010.
 • Clarke, A., Lőrincz, K. and Raffay, Á. (2009): Maximising the Cultural Tourism Offer: the benefits of a DMO. In: International Conference on Central Europe and Tourism Competitiveness. Pannon University, Veszprém
 • Lőrincz, K. and Raffay, Á. (2007): Best Practice in Rural Destination Management – Exploring Hungarian Excellence. In: Long, P. (ed.): Researching Destination Management, Policy and Planing: Linking culture, heritage and tourism. Latvia, Riga, 27 p.
 • Lőrincz, K. (2007): Competitiveness in Tourism through the Example of Historic Towns. In: Rátz, T. – Sárdi, Cs. (eds.): (Inter)cultural Aspects of Tourism Development. Kodolányi János University College, Székesfehérvár, pp. 234-249

Magyar nyelvű publikáció:

 • Lőrincz, K – Somossy, E (2014): A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer fejlesztése Magyarországon. Turizmus és településmarketing konferencia kötete, Corvinus Egyetem, Budapest
 • Raffay, Á – Lőrincz, K (2013): Spirituális és üzleti értékek találkozása a vallási turizmusban. Turizmus Bulletin 2013/2
 • Lőrincz, K. (2007): Veszprém ismertsége és imázsa Magyarországon. Turizmus Bulletin 2007/3, pp. 14-22.
 • Lőrincz, K. (2007): Versenyképesség a turizmusban hazai történelmi városok példáján. Konferenciakötet: II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém, 13 p.
 • Lőrincz, K. (2007): A helytörténeti emlékek bemutatása az idegenvezetéseknél. Honismeret 2007, 7 p.
 • Michalkó G. – Lőrincz, K. (2007): A magyarországi turistavárosok életminősége. Földrajzi Közlemények, 2007/3. pp. 157-170.
 • Lőrincz, K. (2007): A térségi szintű turizmusirányítás kérdése. Comitatus, 2007/7-8, pp. 70-78.
 • Lőrincz, K. (2006): A Tourinform-hálózat működésének regionális különbségei. Turizmus Bulletin, 2006/3, pp. 18-26.
 • Lőrincz, K. (2006): A történelmi helyszínek turizmusbarát fejlesztése – veszprémi esettanulmány. In: Aubert A. (szerk.): fejlesztés és képzés a turizmusban. PTE TTK FI, Pécs, pp. 118-128. (CD-kiadvány)
 • Lőrincz, K. (2006): A veszprémi lakosok helyi turizmussal és szabadidős szokásaival kapcsolatos felmérése, 2005. Comitatus, 2006/7-8, pp. 62-67.
 • Lőrincz, K. (2003): A hazai turisztikai régiókban megvalósuló termékfejlesztés problematikája az egészségturizmus példáján. Comitatus, 2003/3, pp. 65-75.
 • Lőrincz, K. (2002): A hazai turisztikai régiókban megvalósuló termékfejlesztés problematikája az egészségturizmus példáján. In: Farkas Gy. – Zábrádi Zs. (szerk): Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciájának emlékkötete. ELTE TTK, Budapest. (CD-kiadvány) 10 p.
 • Lőrincz, K. (2001): A hazai Tourinform irodák regionális különbségei. Comitatus, 2001/7-8, pp. 78-91.
 • Lőrincz, K. (2000): A funkcionális Balaton régió adottságaira építhető turisztikai termék. In: Molnár J. (szerk.): Földrajz az egész világ. Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája, Miskolc pp. 403-409.
 • Formád,i K. – Lőrincz, K. – Mayer, P. (2000): Turisztikai termékfejlesztés Veszprémben. Turizmus Bulletin, 2000/4, pp. 28-32.

Egyéb publikáció (stratégiák és egyetemi jegyzet):

 • Lőrincz, K. (1999): Magyarország turizmusföldrajza. Főiskolai tanulmányi segédlet összeállítása. Veszprémi Egyetem, 71 p.
 • Formádi K. – Lőrincz K. – Mayer P. (2000): Veszprém város turisztikai koncepciója. Veszprém, 90 p.
 • Lőrincz, K. – Pénzes E. (2004): Magyarország turizmusföldrajza I. Tanulmányi segédlet a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és Szálloda Szak hallgatói számára. Veszprémi Egyetem, pp. 98-166.
 • www.veszpreminfo.hu turisztikai portál struktúrájának kialakítása és szerkesztése 2005-2011

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • KDRFÜ turisztikai szakértő – pályázatok bírálata;
 • Veszprém város – turisztikai projektekben való részvétel;
 • HERITOUR projekt – turisztikai szakértő;
 • Veszprém TDM – projektmenedzser
 • desztináció fejlesztésével kapcsolatos külföldi tanulmányutak és képzések: Dél-Tirol, (2006, 2008);
 • Burgenland (2009), Passau (2010), RCA képzés (Németország / Szlovénia 2011)
 • külföldi szakmai konferencia előadás és részvétel: Riga (2007); London (2006, 2010) Barcelona (2010);
 • Berlin ITB Convention (2011, 2012, 2013, 2014); Málta – ATLAS vallási turizmus konferencia (2013)
 • turisztikai szakértőként EU-s pályázatok értékelése (KDRFÜ részére)
 • nemzetközi turisztikai projekt az Ajka-Veszprém térségben
 • Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázat – KDOP-2009/2.2.1/003 Veszprém mint helyi desztináció részére
 • RCA képzés –Recreation Assistant (RCA) certification felnőttképzési (LLL) program
 • Recultivatur – vallási turisztikai nemzetközi projekt – SEE/B/0011/4.3/x
 • Élménymax – GOP-1-1.1.1-11-2011-0029
 • Klíma alprojekt – TÁMOP-4.2.2.A-1/1/KONV-2012-0064 GTK Klíma alprojekt

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység: Veszprémi Turisztikai Egyesület tagja

Telefonszám: (88) 624-810

Szobaszám: A/107

E-mail cím: lorincz@turizmus.uni-pannon.hu

Fogadóóra: kedd 14:00-15:00

Szemináriumos konzultáció: kedd 15:00-16:00

Dr. Lőrincz Katalin BATUKI interjú: