Dr. Lőrincz Katalin

Név: Dr. Lőrincz Katalin

Tanszék: Turizmus Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • A turizmus földrajzi alapjai
 • Magyarország turizmusföldrajza
 • Nemzetközi turizmusföldrajz
 • Stratégiai térségmenedzsment
 • Tourism Geography
 • International Tourism Geography
 • Településfejlesztés és térségmarketing
 • Desztináció-menedzsment
 • Fenntarthatóság
 • Kulturális turizmus

Születési év: 1972

Végzettség, szakképzettség: földrajz-testnevelés-turizmus szakos tanár

Munkahely, munkakör: PE-GTK Gazdálkodási Intézet – intézetigazgató, egyetemi docens

Tudományos fokozat: PhD., 2008-ban

Nyelvtudás: angol (középfok), spanyol (alapfok)

Fő kutatási terület(ek):

 • Desztinációmenedzsment
 • Kulturális turizmus
 • Turizmusföldrajz
 • Kulturális turizmus
 • Turizmus és fenntarthatóság

Fontosabb publikációk:

Angol nyelvű publikáció (könyvrészlet, konferencia absztrakt, tudományos cikkek):

 • Papp, Zs – Lőrincz, K. (2016): Health Tourism Trends. PANNON MANAGEMENT REVIEW 5:(3-4) pp. 29-44.
 • Lőrincz, K. (2016): Sustainable tourism in historic towns – Kőszeg case study. Research report, Kőszeg
 • Lőrincz, K. (2015): Jewish Heritage of Budapest: Exploring the Visitors’ Experience – Egyéb konferenciakötet/ /Tudományos
 • Lőrincz, K. – Raffay Á. (2015): Learning the lesson from climate change: Incorporating the impacts of climate change and the means and techniques of mitigation and adaptation into tourism education In: Hungarian Geographical Society (szerk.) EUGEO Budapest 2015: congress programme and abstracts. 263 p. Budapest: Hungarian Geographical Society, 2015. p. 132. ISBN:978-615-80307-0-0
 • Raffay, Á., Clarke, A., Lőrincz, K. (2015): Crafting Beers&Crafting Experiences: A liquid case study In: Katalin Csobán, Erika Könyves (szerk.) Gastronomy and Culture. 162 p. Debrecen: University of Debrecen, 2015. pp. 00-17. ISBN:978-963-473-828-2
 • Lőrincz K., Priszinger K. (2014): Challenges of the Hungarian Spa Destinations. Konferenciakötet (Dusniki-Zdrój, Lengyelország) The Role of Tourism in the Regional Economy, Health, Wellness & Spa Tourism as The Regional Tourism Product – theory and practice – Egyéb konferenciakötet/ /Tudományos
 • Clarke, A., Raffay, Á., Lőrincz, K. (2014): Knowing the Unknowable, Controlling the Uncontrollable: climate change and tourism around the Balaton In: Knowing the Unknowable, Controlling the Uncontrollable: climate change and tourism around the Balaton. Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos
 • Raffay, Á., Lőrincz, K. and Clarke, A. (2011) “Show me the money! Factors influencing the development of destination management organisations in Hungary” presented at the RSA/ETOUR Innovation and Destination Management Conference, 30. March-2. April, 2011, Östersund, Sweden
 • Raffay, Á., Clarke, A., Lőrincz, K. (2011): Incentives fostering the development of destination management organisations in Hungary NFA FÜZETEK 1:(2) pp. 45-50. (2011)
 • Raffay, Á., Lőrincz, K., Clarke, A. and Raffai, Cs. (2011) ‘Stages of Co-Creation at Veszprém Events’ In Clarke, A. (ed) (2011) Exploring Co-Creation Harlow, Pearson Education Limited ISBN 978 1 78086 440 2 pp 219 -228
 • Raffay, Á., Lőrincz, K. and Clarke, A. (2011) “A strange marriage – the development of DMOs in Hungary” presented at the Conference A Turizmus Ünnepe, organised by the Tourism Institute of the University of Pécs, 23-24 November, 2011
 • Lőrincz, K., Raffay, Á. and Clarke, A. (2010) ‘Co-Creation of Creative Tourism in the Historic City: The opportunities for Veszprém, Hungary’ presented at the International Conference on Creative Tourism, Barcelona, 9-11 December, 2010
 • Raffay, Á., Clarke, A. and Lőrincz, K. (2010) ‘The benefits of DMO Membership for the Competitiveness of Cultural Attractions – A Veszprém Case Study’ in Clarke, A. (ed) (2010) Tourism Competitiveness: Constructing Central Europe Veszprém, University of Pannonia Press (isbn 978-963-9696-98-3) pp 77-95
 • Clarke, A., Lőrincz, K. and Raffay, Á. (2009): Maximising the Cultural Tourism Offer: the benefits of a DMO. In: International Conference on Central Europe and Tourism Competitiveness. Pannon University, Veszprém
 • Clarke, A., Raffay, Á., Lőrincz, K. (2009): Sustainability, Competitiveness and the Introduction of Destination Management Organisations: A Case Study of the Veszprém Cultural Attractions In: Sustainability, Competitiveness and the Introduction of Destination Management Organisations: A Case Study of the Veszprém Cultural Attractions.
 • Lőrincz, K. and Raffay, Á. (2007): Best Practice in Rural Destination Management – Exploring Hungarian Excellence. In: Long, P. (ed.): Researching Destination Management, Policy and Planing: Linking culture, heritage and tourism. Latvia, Riga, 27 p.
 • Raffay, Á., Clarke, A., Lőrincz, K. (2007): Best Practice in Rural Destination Management: Exploring Hungarian Excellence In: Phil Long (szerk.) Conference Proceedings Researching Destination Management, Policy and Planning: Linking Culture, Heritage and Tourism. Leeds Metropolitan University Press, 2007. pp. 36-48. ISBN:978-0-9555017-3-9
 • Lőrincz, K. (2007): Competitiveness in Tourism through the Example of Historic Towns. In: Rátz, T. – Sárdi, Cs. (eds.): (Inter)cultural Aspects of Tourism Development. Kodolányi János University College, Székesfehérvár, pp. 234-249

Magyar nyelvű publikáció:

 • Ernszt, I. – Lőrincz, K. (2017): A lassú turizmus mint termékfejlesztési irány: Kőszeg esettanulmánya. COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE XXVII.:(3. különszám) pp. 54-59.
 • Lőrincz, K. – Sulyok, J (szerk.) (2017): Turizmusmarketing. Budapest: Akadémiai Kiadó, (ISBN:978 963 454 024 3)
 • Lőrincz, K. – Raffay, Á. (2017): Turisztikai partnerségek. In: Lőrincz Katalin, Sulyok Judit (szerk.) Turizmusmarketing. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. pp. 297-312. (ISBN:978 963 454 024 3)
 • Lőrincz, K. (2017): A turisztikai desztinációk marketingtevékenysége. In: Lőrincz Katalin, Sulyok Judit (szerk.) Turizmusmarketing. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. pp. 313-340. (ISBN:978 963 454 024 3)
 • Lőrincz, K. – Raffay, Á (2017): Világsztárok Veszprémben!: A VeszprémFest marketingkommunikációs tevékenysége. In: Deli-Gray Zsuzsa, Árva László (szerk.) Turizmusmarketing esettanulmányok II. 212 p. Budapest: Akadémiai Kiadó; ESSCA Magyarország Alapítvány, 2017. pp. 109-117. (Marketing szakkönyvtár; Turizmus szak könyvtár ) (ISBN:9789634541509)
 • Lőrincz, K. (2016): Miért jó Kőszegen élni? – A helyi lakosság bevonása a fenntartható turizmus fejlesztésébe. In: Miszlivetz Ferenc (szerk.) Kisvárosok reneszánsza: A kőszegi példa . 462 p. Szombathely; Kőszeg: Savaria University Press, 2016. pp. 365-390. (iASK KRAFT könyvek sorozat ) (ISBN:978-615-80529-0-0)
 • Lőrincz, K. – Somossy, E (2014): A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) rendszer fejlesztése Magyarországon. Turizmus és településmarketing konferencia kötete, Corvinus Egyetem, Budapest
 • Lőrincz K., Priszinger K., Raffay Á. (2014): Befürdünk? – Hazai egészségturisztikai desztinációk turizmusirányítási gyakorlata. In: Martyin Zita, Vedrédi Katalin (szerk.) Cooling Cubes – Fürdőfejlesztési Stratégiák és Hálózatok Konferenciakötet ISBN:978-963-482-751-1
 • Lőrincz, K., Raffay, Á (2014): Éghajlatváltozás és turizmus: a hazai TDM szervezetek klímabarát tevékenysége. NFA FÜZETEK 2014/2. ISSN 2062-8250, ISBN 978 963 08 4418 5
 • Raffay Á., Lőrincz K., Varga B. (2014): Az éghajlatváltozás hatása a desztinációszintű termékfejlesztésre. NFA FÜZETEK 2014/2. ISSN 2062-8250, ISBN 978 963 08 4418 5
 • Raffay Á., Lőrincz K., Clarke A. (2014): Spirituális és üzleti értékek találkozása a vallási turizmusban. Turizmus Bulletin XV:(2) pp. 34-42
 • Raffay, Á., Lőrincz, K. (2013): Vendégelégedettségi vizsgálatok Veszprémben: Boldog utazók, boldoguló desztináció In: Michalkó Gábor, Rátz Tamara (szerk.) Jó(l)lét és turizmus: utazók, termékek és desztinációk a boldogság és a boldogulás kontextusában. 268 p. Székesfehérvár; Budapest: Kodolányi János Főiskola; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Magyar Földrajzi Társaság, 2013. pp. 61-72. (Turizmus Akadémia; 6.) ISBN:978-615-5075-15-5
 • Lőrincz, K. and Raffay, Á. (2011) “A vállalkozó szellem érvényesülése a hazai TDM rendszerben” presented at the TDM Conference Mór, 10-11. November
 • Lőrincz, K. (2008): A kulturális turizmus fejlesztése a hazai történelmi városokban 185 p.
  Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2008. Disszertáció/PhD/Tudományos
 • Lőrincz, K. (2008): A helytörténeti emlékek az idegenvezetésben HONISMERET 2008:(1) pp. 37-40.
 • Lőrincz, K. (2007): A térségi szintű turizmusirányítás dilemmái a Közép-dunántúli Régióban COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 17:(7-8) pp. 70-78.
 • Lőrincz, K. (2007): Veszprém turizmusának jellemzői egy belföldi kutatás tükrében TURIZMUS BULLETIN 11:(3) pp. 14-22.
 • Lőrincz, K. (2007): Versenyképesség a turizmusban hazai történelmi városok példáján. Konferenciakötet: II. Pannon Gazdaságtudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém, 13 p.
 • Michalkó, G. – Lőrincz, K. (2007): A turizmus és az életminőség kapcsolatának nagyvárosi vetületei Magyarországon FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 131:(3) pp. 157-169.
 • Lőrincz, K. (2006): A Tourinform-hálózat működésének regionális különbségei TURIZMUS BULLETIN 2006/3:(3) pp. 18-26.
 • Lőrincz, K. (2006): A történelmi helyszínek turizmusbarát fejlesztése – veszprémi esettanulmány. In: Aubert A. (szerk.): fejlesztés és képzés a turizmusban. PTE TTK FI, Pécs, pp. 118-128. (CD-kiadvány)
 • Lőrincz, K. (2006): A veszprémi lakosok helyi turizmussal és szabadidős szokásaival kapcsolatos felmérése 2005 COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 16:(7-8) pp. 62-67.
 • Lőrincz, K. – Pénzes E. (2004): Magyarország turizmusföldrajza I. Tanulmányi segédlet a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és Szálloda Szak hallgatói számára. Veszprémi Egyetem, pp. 98-166.
 • Lőrincz, K. (2003): A hazai turisztikai régiók és az egészségturizmus COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 13:(3) pp. 65-74.
 • Lőrincz, K. (2002): A hazai turisztikai régiókban megvalósuló termékfejlesztés problematikája az egészségturizmus példáján. In: Farkas Gy. – Zábrádi Zs. (szerk): Geográfus Doktoranduszok VII. Országos Konferenciájának emlékkötete. ELTE TTK, Budapest. (CD-kiadvány) 10 p.
 • Lőrincz, K. (2001): A hazai Tourinform hálózat regionális különbségei COMITATUS: ÖNKORMÁNYZATI SZEMLE 11:(7-8) pp. 78-90.
 • Lőrincz, K. (2000): A funkcionális Balaton régió adottságaira építhető turisztikai termék. In: Molnár J. (szerk.): Földrajz az egész világ. Geográfus Doktoranduszok V. Országos Konferenciája, Miskolc pp. 403-409.
 • Formádi, K. – Lőrincz, K. – Mayer, P. (2000): Veszprém város turisztikai koncepciója. Veszprém, 90 p.
 • Formádi, K., Lőrincz, K., Mayer, P. (2000): Turisztikai termékfejlesztés Veszprémben TURIZMUS BULLETIN 2000:(4) pp. 28-32.
 • Lőrincz, K. (1999): Magyarország turizmusföldrajza. Főiskolai tanulmányi segédlet összeállítása. Veszprémi Egyetem, 71 p.

Egyéb publikáció (stratégiák és egyetemi jegyzet):

 • Lőrincz, K. (1999): Magyarország turizmusföldrajza. Főiskolai tanulmányi segédlet összeállítása. Veszprémi Egyetem, 71 p.
 • Formádi K. – Lőrincz K. – Mayer P. (2000): Veszprém város turisztikai koncepciója. Veszprém, 90 p.
 • Lőrincz, K. – Pénzes E. (2004): Magyarország turizmusföldrajza I. Tanulmányi segédlet a Veszprémi Egyetem Idegenforgalmi és Szálloda Szak hallgatói számára. Veszprémi Egyetem, pp. 98-166.
 • www.veszpreminfo.hu turisztikai portál struktúrájának kialakítása és szerkesztése 2005-2011

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • KDRFÜ turisztikai szakértő – pályázatok bírálata;
 • Veszprém város – turisztikai projektekben való részvétel;
 • HERITOUR projekt – turisztikai szakértő;
 • Veszprém TDM – projektmenedzser
 • desztináció fejlesztésével kapcsolatos külföldi tanulmányutak és képzések: Dél-Tirol, (2006, 2008);
 • Burgenland (2009), Passau (2010), RCA képzés (Németország / Szlovénia 2011)
 • külföldi szakmai konferencia előadás és részvétel: Riga (2007); London (2006, 2010) Barcelona (2010);
 • Berlin ITB Convention (2011, 2012, 2013, 2014); Málta – ATLAS vallási turizmus konferencia (2013)
 • turisztikai szakértőként EU-s pályázatok értékelése (KDRFÜ részére)
 • nemzetközi turisztikai projekt az Ajka-Veszprém térségben
 • Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázat – KDOP-2009/2.2.1/003 Veszprém mint helyi desztináció részére
 • RCA képzés –Recreation Assistant (RCA) certification felnőttképzési (LLL) program
 • Recultivatur – vallási turisztikai nemzetközi projekt – SEE/B/0011/4.3/x
 • Élménymax – GOP-1-1.1.1-11-2011-0029
 • Klíma alprojekt – TÁMOP-4.2.2.A-1/1/KONV-2012-0064 GTK Klíma alprojekt

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység: Veszprémi Turisztikai Egyesület tagja

Telefonszám: (88) 624-810

Szobaszám: A/109

E-mail cím: lorincz.katalin@gtk.uni-pannon.hu

Fogadóóra: szerda 10:00-11:00

Szemináriumi konzultáció: szerda 11:00-12:00

Dr. Lőrincz Katalin BATUKI interjú: