MolnárnéBarnaKatalin

Név: Dr. Molnárné Barna Katalin

Tanszék: Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék

Oktatott tárgyak:

 • Makrogazdasági statisztikai adatok és elemzések (VEGTKGB543M)
 • Nemzetközi gazdasági kapcsolatok kvantitatív elemzése (VEGTKMB544K)
 • Nemzetközi statisztika (Nemzetközi gazdaság- és társadalomstatisztika)(VEGTKMM512S)
 • Statisztika (VEGTGAB144S)
 • Statisztikai számítások excellel
 • Ügyviteli és jogi ismeretek (VEGTGAF246Ü)

Születési év: 1978

Végzettség, szakképzettség:

 • Minőségügyi szakmérnök
  Veszprémi Egyetem, Georgikon Mérnöki Kar
 • 1996-2001 Okleveles gazdasági agrármérnök
  Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
 • 1996-2001 Mérlegképes könyvelő
  Perfekt Zrt., Zalaegerszeg
 • 2000-2001 Alapfokú növényvédelmi szakképesítés
  Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar

Munkahely, munkakör:

 • 2011 – : Egyetemi docens, Pannon Egyetem, Számvitel és Controlling Intézeti Tanszék
 • 2002 – 2011: Kaposvári Egyetem. Ezen belül:
  • 2009 – 2011: Egyetemi adjunktus, Gazdaságtudományi Kar
  • 2007 – 2009: Egyetemi tanársegéd, Gazdaságtudományi Kar
  • 2002 – 2007: Tanszéki mérnök, Állattudományi Kar
  • 2002: Óraadó tanár, Állattudományi Kar

Tudományos fokozat:

 • 2004 – 2007 Doktori fokozat, PhD
  Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
  (Témavezető: Dr Sarudi Csaba, egyetemi tanár A disszertáció címe: Módszertani lehetőségek a területi versenyképesség mérésére)

Nyelvtudás:

 • angol: középfok
 • német: alapfok

Fő kutatási terület(ek):

 • területi szintű kutatások: regionális versenyképesség mérése, település fejlettségi vizsgálatok,
 • egészségügyi kutatások: prevenció, egészségvédelem, egészségfejlesztés

Fontosabb publikációk:

Folyóiratcikkek:

Idegen nyelvű közlemények:

 • K. Barna: Measuring Regional CompetitivenessIn: K. Molnárné Barna; B. Horváthné Kovács: Studies of Regional Scientific Centre (Collection of Publication), Kaposvár University 2011. p. 28-45.
 • A. Dolgos; K. Barna: Several macroeconomic indexes and the economical competiteveness. In: Acta Scientarium Socialium XXIII. sz. p. 60-65.
 • K. Barna: Measuring Regional Competitiveness In: Journal of Central European Agriculture (JCEA)(Volume 8) Number 3 p. 343-356.
 • Cs. Sarudi; K. Barna: Multifunctional Agriculture and Rural Development. In: Acta Agraria Kaposváriensis 2005. Vol 9. No 1. p. 87-99.

Magyar nyelvű közlemények:

 • Molnár T; M. Barna K (2012): Demográfiai helyzet, egészségi állapot és azok gazdasági vetülete a Dél-dunántúli régióban. In: DETUROPE, Volume 4. Issue 2. p. 35-53.
 • Molnár T; M. Barna K (2012): Demográfiai jellemzők Magyarországon és az EU-ban, különös tekintettel a daganatos megbetegedések okozta halálozásra. In: Statisztikai Szemle, 90. évf. 6. sz. p. 544-558
 • Sarudi Cs; Molnárné Barna K; Horváthné Kovács B: Területi különbségek az Európai Unióban. In: DETUROPE (Central European Journal of Regional Development and Tourism) Volume 3 Issue 1, 2011. p. 55-75
 • Molnárné Barna K, Ilk B.F. Molnár T: A Dél-dunántúli régió pályázati tevékenysége In: Molnárné Barna K; Horváthné, Kovács B: A Regionális Tudományi Műhely tanulmányai (közlemény gyűjtemény), Kaposvári Egyetem 2011. p. 69-81.
 • Molnárné Barna K; Molnár T; Ilk B. F: A Dél-dunántúli régió pályázati tevékenysége. In: DETUROPE (Central European Journal of Regional Development and Tourism) Volume 2 Issue 2, 2010. p. 111-128.
 • Molnár T; Barna K; Nagy M.Z: A génmódosított élelmiszerek fogyasztói magatartásának vizsgálata klaszter-analízissel. In: Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing II. évf. 2005/1-2. p. 77-81.
 • Barna K; Dr. Molnár T; Juhász R. T: Megújuló területpolitika: előtérben a regionális versenyképesség. In: Területi statisztika 8. (45.) évf. 8 (2005) 6. szám p. 542-555.
 • Molnár T; Barna K; Nyáriné Budvig A; Marton I; Tütő E.: A települések fejlettségének vizsgálata. In: Acta Scientarium Socialium 2003. XIV. szám p. 53-61.
 • Molnár T; Barna K; Kovács B.: A Dél-dunántúli régió településeinek fejlettségi vizsgálata. In: Acta Scientarium Socialium 2003. XIV. szám p. 61-75.

Könyvfejezet:

 • Molnár T; Barna K: Területi statisztikai elemzési módszerek. Agroinform Kiadó, Budapest 2004. p.126. ISBN 963 502 827 X
 • Nagy M. Z; Barna K; Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika II. Perfekt Kiadó, 2006. p. 267. ISBN 963 394 666 2 ö; ISBN 963 394 668 9
 • Barna K; Nagy M. Z; Dr. Molnár T: Egyszerűen Statisztika I. Perfekt Kiadó, Budapest, 2007. p. 209. ISBN 978-963-394-666-4-ö; ISBN 978-963-394-667-1

Tanácsadói kompetenciák, projekt-tapasztalatok:

 • Részvétel az I. Terület- és Vidékfejlesztési Konferencia szervezésében
 • Részvétel projektekben: OTKA (K63209) TÁMOP 4.2.3, IPA Unireg Impulse (Workshopok szervezése, tanulmánykötetek összeállítása)
 • Projektmenedzseri tevékenység: IPA InnoCropFood

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység:

Tudományos tagságok:

 • Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • Magyar Statisztikai Társaság
 • Regionális Tudományok Műhelye
 • Acta Scientarium Socialum szerkesztőbizottsági tag

Telefonszám: (88) 624-901

Szobaszám: A/222

E-mail cím: barna.katalin@gtk.uni-pannon.hu