A kutatásaink során elsősorban szekunder, nyilvánosan elérhető adatokat használunk fel (publikációk WoS adatbázisból, hirdetések, egyéb adatbázisok).

Vizsgálataink során támaszkodunk a korábban publikált módszereink alkalmazására, illetve a kutatás céljaihoz igazítva a szükséges módszereket létre is hozzuk.

A fő módszertani újítás az integratív és egyben iteratív megközelítés alkalmazása, amely lehetővé teszi, hogy az adatalapú megközelítés által talált összefüggéseket modellalapú eljárásokkal tesztelhessük.

A kutatás során elsősorban szabadhozzáférésű R, KNIME, Matlab, Python, SciLab, JASP és Overleaf programokat használunk.

Mivel több kutatási elem erőteljesen számítás-igényű, ezért ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez olyan felhőalapú szolgáltatások igénybevételét is tervezzük, amelyek külső hardveres erőforrás bevonásával nagymértékben gyorsítják a számítások lefutását.