penzugy_foksz„…hogy az ellenőrről csak a tömegközlekedés jusson eszedbe!”

Hogy kiknek ajánljuk?
Akik szeretnek emberekkel, ügyfelekkel foglalkozni és rendelkeznek ehhez megfelelő kommunikációs készséggel, azonban szívesen szentelnek időt a szabályoknak és törvényeknek is, szívesen gyűjtenek és adnak információt a banki ügyletekkel kapcsolatosan. Személyiségükre jellemző, hogy jól tájékozottak és könnyen eligazodnak a pénzügyi piac és termékeinek útvesztőjében.

A képzés sajátosságai:
nappali és levelező tagozatos felsőoktatási szakképzés államilag támogatott és költségtérítéses formában.

A képzés időtartama: 4 félév.
A pénzügyis és számviteli felsőoktatási szakképzéses hallgatók alkalmasak lesznek az ügyfelek sokoldalú kiszolgálására, az ügyintézők munkájának szervezésére és irányítására, a banküzemben adódó feladatok önálló végrehajtására, továbbá képesek lesznek a banki ügyfeleket megfelelő szakmai tanácsokkal ellátni.

Hol lehet ezzel a végzettséggel elhelyezkedni?
elsősorban az egyre gyorsabb ütemben növekvő és fejlődő bankszektorban, de a végzettek ugyanúgy helyt tudnak állni a gazdálkodói szféra bármely más területein is, így a cégek – nagyságuktól függetlenül – jól tudják őket alkalmazni, de önálló vállalkozóként is kedvező lehetőségeik adódhatnak.

Felvételi tárgyak:
az a két érettségi tárgy, melyből a jelentkező az érettségi vizsga folyamán a legjobb eredményt éri el.