408047_10152507078088539_821649830_nAz alábbiakban Turizmus-vendéglátás szakos hallgatónk, Vajnai Berta osztja meg velünk kutatási tapasztalatait. Berta a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián 2. helyezést ért el Kulturális- és rendezvény-turizmus tagozaton. A szép eredményhez ezúton is gratulálunk!:)

„A Pannon Egyetemen április 19-én megrendezett XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kulturális- és rendezvény-turizmus tagozatában mutattam be munkámat A hazai önkéntes fogadó szervezetek önkéntes toborzási és kiválasztási szokásai a rendezvényszervezésben címmel. A dolgozat megírásában Raffai Csilla tanárnő volt segítségemre, akinek útmutatását ezúton is köszönöm.

Pályamunkám elkészítése során arra törekedtem, hogy megfelelő gyakorlati segítséget nyújtsak a rendezvényszervezéssel (is) foglalkozó önkéntes fogadó szervezeteknek abban, hogy hogyan készítsék el önkéntes toborzási és kiválasztási tervüket. Kutatásomban ezért elsősorban az önkéntes fogadó szervezetek rendezvényszervezési szokásait valamint az önkéntesek toborzásának és kiválasztásának gyakorlatát vizsgáltam. A felmérés újszerűségére jellemző, hogy Magyarországon elsőként végeztem adatfelvételt arra vonatkozóan, hogy a fogadó szervezetek milyen típusú rendezvényeket szerveznek önkéntesek bevonásával, illetve hogy mely tevékenységek elvégzésébe vonnak be önkénteseket egy-egy rendezvény megszervezése és megvalósítása során.

Az elemzéshez szükséges adatokat kérdőíves felméréssel gyűjtöttem össze, melyhez a kérdőívet a Lime Survey programmal készítettem el. A kérdőív 19 kérdésből áll, melyek a szervezetek általános működésére, a szervezett rendezvényekre valamint az önkéntesek toborzására és kiválasztására kérdeznek rá. A felmérés 2012. július 15-étől augusztus 30-ig terjedő ideje alatt megközelítőleg 1400 önkéntes fogadó szervezethez juttattam el a kérdőívet az Önkéntes Központ Alapítvány segítségével, melyből végül 108 érkezett vissza hozzám kitöltve.

Az elemzésben elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy milyen arányban jelenik meg a kompetencia alapú toborzás és kiválasztás a vizsgált szervezeteknél. Más szóval: a toborzók szempontjából az a fontosabb, hogy az önkéntesek a külvilág számára is érzékelhetően motiváltak, lelkesek legyenek, vagy az, hogy rendelkezzenek az adott tevékenység ellátásához szükséges képességekkel. Emellett azzal a kérdéssel is foglalkoztam, hogy az önkéntesek bevonzása és kiválasztása során mely módszerek bizonyultak a legeredményesebbnek.

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy az önkéntes fogadó szervezetek napjainkra felismerték az önkéntesek alkalmazásának fontosságát a rendezvényszervezésben. Ez a felismerés arra készteti őket, hogy toborzási és kiválasztási terveiket tevékenységükkel összhangban állítsák össze. Fontos tanulsága a kutatásnak azonban az is, hogy az önkéntes menedzsmentnek még számos kiaknázatlan területe létezik, melyek jobb kihasználásával a fogadó szervezetek még tovább tökéletesíthetik, még gördülékenyebbé tehetik munkájukat.”