ELSŐÉVES HALLGATÓK NYELVI SZINTEZŐ-BESOROLÓ TESZTJE

Felhívjuk  az  alapképzésre felvett és a képzésben  részt venni kívánó GTK-s  nappali tagozatos első évfolyamos hallgatók figyelmét, hogy a szaknyelvi (angol-német nyelvű) képzésbe való belépéshez nyelvi szintező-besoroló tesztet kell írniuk.

A teszt írására 2010. augusztus 30-án 14 órától (Turizmus-vendéglátás valamint Pénzügy és számvitel szakos hallgatók részére) és 2010. augusztus 31-én (minden egyéb GTK-s szakok számára : Alkalmazott közgazdaságtan, Gazdálkodási és menedzsment, Nemzetközi gazdálkodás, Műszaki menedzser, Emberi erőforrások) 10 órától kerül sor.

Kérünk Benneteket, hogy a jelzett időpontokban az A épület (Veszprém, Egyetem u. 10.) előtt jelentkezzetek, ahonnan oktatók kísérnek majd fel Benneteket a számítógépes laborokba, ahol feleletválasztós nyelvtani-szókincs tesztet töltetek ki a számítógépek segítségével. Ne feledjétek elhozni Neptun kódotokat!

Azon hallgatók, akik már rendelkeznek a szakmai képesítési követelményeiknek megfelelő nyelvvizsgabizonyítvánnyal (angol, német nyelvből államilag akkreditált szaknyelvi középfokú, általános C1 típusú középfokú vagy felsőfokú illetve általános B2 típusú középfokú vagy felsőfokú) nyelvi szintfelmérő nélkül jelentkezhetnek a szaknyelvi képzésre. Nektek nem kell részt venni a teszteken, de kérjük, hogy a regisztrációs hét első napján feltétlenül jelentkezzetek be a Neptunon a szakotoknak megfelelő, angol vagy német Szaknyelv I tantárgyra, mert csak így lesz lehetséges a csoportba való beosztásotok. A nyelvi csoportok pontos helyét, idejét, csoportlistákat megtekinthetitek a regisztrációs hét végén a Neptunban, az A épület földszintjén a GTK-s hirdetőtáblán illetve a K épület földszintjén levő GTK-s hirdetőtáblán.

Az angol nyelvi képzéssel kapcsolatos kérdéseitekkel forduljatok bátran Vadnay Mariannhoz (vmariann@upcmail.hu) illetve Rednik Zsuzsához (rednikzs@gmail.com) az Angol-Amerikai Intézet oktatóihoz. A német nyelvi képzéssel kapcsolatos kérdésekre Horváth Katalin (khorvath@btk.uni-pannon.hu) a Germanisztikai Intézet oktatója válaszol.

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK NYELVI SZINTEZŐ-BESOROLÓ TESZTJE

Felhívjuk azon felsőbb éves hallgatók figyelmét, akik a 2009/10-es tanév kezdetén nem vettek részt nyelvi szintfelmérőkön vagy nem sikerült elérniük a szaknyelvi csoportba soroláshoz szükséges ponthatárt, hogy 2010. augusztus 30-án 14 órától (Turizmus-vendéglátás valamint Pénzügy és számvitel szakos hallgatók) illetve 2010. augusztus 31-én 10 órától (egyéb GTK szakos hallgatók) lehetőségük nyílik a szintfelmérők megírására.

A hallgatókat kérjük, hogy a jelzett időpontban gyülekezzenek az A épület előtt, ahonnan oktatók kísérik fel őket a számítógépes laborokba.

Az angol nyelvi képzéssel kapcsolatos kérdéseitekkel forduljatok bátran Vadnay Mariannhoz (vmariann@upcmail.hu) illetve Rednik Zsuzsához (rednikzs@gmail.com) az Angol-Amerikai Intézet oktatóihoz. A német nyelvi képzéssel kapcsolatos kérdésekre Horváth Katalin (khorvath@btk.uni-pannon.hu) a Germanisztikai Intézet oktatója válaszol.