E-közigazgatás 3.A szakképzettség megnevezése

Mester szintű e-közigazgatási menedzser

 

A szakirányú továbbképzés képzési területe

Gazdaságtudományok

 

A felvétel feltétele

Bármely képzési területen szerzett mesterfokozat, illetve egyetemi szintű végzettség. Ezen kívül előnyt jelent a társadalomtudományi képzési területhez tartozó végzettség.

 

A képzési idő

2 félév

 

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

60 kredit

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 

Tudás, ismeretek

A végzett ismeri:

 

Képesség, alkalmazás

A végzett képes és alkalmas a megszerzett ismeretek birtokában:

 

Készség, attitűd, magatartás

A végzett:

 

Biztosítási menedzserA szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

 

Alapozó tárgyak: 17 kredit

Információs társadalom, Állam és közigazgatás, Vezetés, Szolgáltató önkormányzás.

Szakmai törzsanyag: 31 kredit

E-közigazgatás jogi szabályozása, E-közigazgatás elmélete, Infokommunikációs technológiák, E‑Pályázás, E-közigazgatási projektek megvalósítása, E-közigazgatás gyakorlata Specializálódást szolgáló, választható tárgyak: 6 kredit E-közbeszerzés, e-adózás, Az EU tervezési módszertanok alkalmazása a közigazgatásban, E‑közigazgatás, e-demokrácia jövője, Digitális ügyintézés

Összesen: 54 kredit

A szakdolgozat kreditértéke: 6 kreditpont.

 

A képzés díja

100.000 Ft/félév

 

Jelentkezési határidő:

2015. szeptember 6.

 

Jelentkezés

A képzésre e-mailen vagy levélben lehet jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal.

A jelentkezési lap letölthető itt.

 

További információ

PE-GTK

Vajda TündeVajda Tünde

Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Nemzetközi Kapcsolatok Központ

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., A épület 102. iroda
E-mail: vajdatunde@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-879