Az MCC Smart City Challenge egy innovatív gondolatokra, azok kidolgozására és megvalósíthatóságára épülő, interdiszciplináris csapatverseny egyetemisták számára. A 2021- es verseny témája a smart environment, annak leágazásai és fejlesztési, integrálási lehetőségei mind a kis- és középvárosokban, mind pedig a falvakban.

A versenyre jelentkezni itt tudsz >>>

A témáról röviden

A Smart Environment a jövő városainak veleje. Olyan, a 21. században divatos megoldásokat foglal magába, mint az okos vízfelhasználás, az eső- és szennyvíztisztítás, a városi levegőminőség és ezáltal az egészség javítása, a hulladékok hasznosítása, felhasználása és kezelése, a felhőalapú közterületi infokommunikációs szolgáltatások, vagy éppen a robotok intelligens használata. Mindezek természetesen a megfelelő energetikai hálózatokon keresztül, az okos épületek, épületegyüttesek digitális megoldásainak felhasználásával, infokommunikációs technológiai utakon haladva, nyitott adatkezeléssel valósulnak meg.

Minden esetben három fő cél adott egy fejlesztés kidolgozásánál:

– a klimatikus hatások és esetleges katasztrófák hatásainak csökkentése
– az erőforrásigények minimalizálása, és
– a megoldások hosszú távú fentarthatósága.

A 2021-es Smart City versenyre ehhez hasonló megoldásokat várunk a jelentkezőktől, amelyeket aztán szakmai oldalról érkező segítőinkkel megvizsgálnak, kibontanak, elemeznek, kidolgoznak, és végül az elkészült tanulmányokat a döntő szakmai zsűrije előtt prezentálják.

Jelentkezési feltételek:

– aktív hallgatói jogviszony folyamatban lévő egyetemi alap- vagy mesterszakos tanulmányokhoz kapcsolódóan
– pontosan 3 fős csapat
– online regisztráció és az online forduló feladatának beküldése 2021. október 10. 23:59-ig

(A versenyzők csak az online regisztráció után fogják megkapni a feladatlapot, így célszerű már hamarabb regisztrálni a versenyre a rendelkezésre álló idő jobb kihasználásáért.
Mindazonáltal mind a regisztrációnak, mind a feladatok beküldésének határideje 2021. október 10. 23:59)

A verseny két fordulóból áll:

I. Online forduló

A regisztrációt követően a regisztráltak megkapják az online forduló feladatát, amely egy fiktív kormányzati fejlesztési program keretében megvalósuló, az okos környezethez köthető pályázathoz kapcsolódik. A fordulóban bármilyen ötletet szívesen várunk, amely eleget tesz a formai- és témakövetelményeknek, valamint valós implementációs lehetőségekkel rendelkezik a magyar smart city – smart environment környezetben.

A pályázatkiírók két kategóriában várnak megoldási javaslatokat:

I. kis- és középvárosok (5000-50000 fő közötti lakosszámú települések)
II. falvak (5000 fő alatti települések)

A feladat pontosan egy kategória kiválasztása és megoldási terv kidolgozása a megadott segítő kérdések és értékelési kritériumok figyelembevételével. A feladatleírásban megtalálható segítő kérdések szerepe az adott kategóriákhoz tartozó legsarkosabb pontok kiemelése és az ötletek kidolgozásának elősegítése, teljesebbé tétele. Kiemelendő, hogy az adott kategórián belül minden kérdésre reflektálni kell. A kategóriák természetesen külön-külön, szakmai zsűri által lesznek értékelve, a versenykiírás „Értékelési szempontok az online forduló során” részében leírtak szerint.

Értékelési szempontok az online forduló során:

Az értékelési szempontok hat, jól elkülöníthető kritériumot fogalmaznak meg:

– Logikai kritérium:

A választott témához kapcsolódó adatok, vonatkozó trendek megfelelő elemzése, majd a
meghatározott feltevések alapján reálisan megvalósítható következtetések, konklúziók
megállapítása.

– Komplexitási kritérium:

Több különböző megoldási javaslat integrálása, bemutatása, a szegmenshez tartozó összes kérdésre való reflektálás.

– Megvalósíthatósági kritérium:

Az ötlet valódi implementációs lehetősége az időkorlát és pénzügyi keret figyelembevételével, kiemelt figyelmet szentelve a költségbecslésnek és ütemezési munkatervnek.

– Hatáskritérium:

Meglévő problémák és megoldások hatásainak részletes feltérképezése.

– Kreativitási/Innovációs kritérium:

A kidolgozott megoldások újszerűsége.

– Prezentációs kritérium:

A beadott prezentáció strukturális és esztétikai minősége.

Fontos, hogy a megadott költségkeret és időintervallum felfelé rugalmatlanok, azonban teljes kihasználásuk nem kötelező.

Az online forduló érvényességéhez a csapatnak fel kell töltenie a (back-up slideok nélkül) maximum 15 diából álló prezentációját PDF formátumban a verseny honlapjára a választott kategória feltüntetése mellett.

Határidő: 2021. október 10. 23:59

II. Mentoring időszak

Az online forduló eredményeinek kihirdetése után a döntőbe jutott csapatok díja az SZTNH (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) jóvoltából csapatra szabott mentorálás lesz. Ezt megvalósítandó, minden csapat mellé egy, az adott ötlet területéhez legjobban értő mentort
sorolunk. A szakmai mentor feladata a kérdések megválaszolása és az ötletek további finomításának segítése a mentoring időszakban, azaz az online forduló eredményének kihirdetése és a döntő időpontja között. Ezen kérdéseket és a pontos időpontokat a mentorral való kapcsolatfelvétel során egyeztethetitek. Kérjük, hogy a mentorokat adminisztratív kérdésekkel ne zavarjátok, azokra nem fognak tudni válaszolni. Ilyen esetekben kérjük, hogy a honlapon található pontos email-címünkre (smartcity@mcc.hu) küldjétek kérdéseiteket és kapcsolattartónk keresni fog benneteket a megoldással.

III. Döntő

A döntő 2021. november 14-én kerül megrendezésre és három részből áll: a szakmai workshop után a csapatok véglegesítik tervüket és prezentálják azt a zsűrinek. Fontos kiemelni, hogy az online forduló során szerzett pontok már nem számítanak bele az értékelésbe.
Részletesebb leírást a döntő menetéről az online fordulót sikeresen abszolváló, a döntőbe behívásra kerülő csapatoknak fogunk küldeni.

1. Workshop

A döntő napján az ötletek kidolgozását további szakmai előadások fogják segíteni, amelyeken a részvétel fakultatív, de erősen ajánlott. Meghívott vendégeink mind rangos hazai környezetből érkeznek, és az ötleteitekre szabott prezentációval próbálják meg segíteni a kidolgozást, még jobbá tenni a terveiteket.

2. Kidolgozás

Ezt követően a csapatoknak lesz lehetőségük kidolgozni a prezentációjukat, ötletük teljes működési elvével, annak más területekere gyakorolt hatásainak vizsgálatával, valamint az implementációs lehetőségeivel. A csapatok a mentoring időszakban elhangzottak, a szakértői ajánlások, valamint a döntőt megelőzően kidolgozott ötletük alapján teljes integrációs tervet készítenek. Ennek tartalmaznia kell az ötletek működési elveit, azok hatásait más területekre, valamint az implementációs lépéseket is.

3. Prezentáció

A csapatok előadják integrációs tervezetüket a szakmai zsűrinek egy 15 perces prezentáció formájában, amelyet egy 5 perces Q&A követ a szakmai zsűri részéről.

A helyszíni fordulókon elektronikus eszközök használata engedélyezett.

A pályázatok, illetve az élő fordulók értékelését szakmai zsűri és a támogató szervezetek delegáltjai végzik.

A változtatás jogát fenntartják.

Díjazás:

Kis- és középvárosok kategória 1. díj:

600.000 Ft + Smart City ajándékcsomag

Falvak kategória 1. díj:

600.000 Ft + Smart City ajándékcsomag

BKV Zrt. különdíj:

Heti 20 órás, fizetett gyakornoki program a BKV Zrt. Minőségirányítási Főosztályán

A versenyre jelentkezni itt tudsz >>>