Magasabb vezetői beosztást szeretne betölteni értékesítési és marketingterületen, a piackutatásban, vagy reklámszakemberként? Válassza a 2019 szeptemberében induló marketing mesterszakot!


(Részletes információért kattintson a nyilakra!)

Kiknek ajánljuk a Marketing mesterszakot?

Ezt a mesterszakot elsősorban azoknak ajánljuk, akik:

 • érdeklődnek a piaci jelenségek közötti összefüggések iránt;
 • tanulmányozni szeretnék a globalizálódó világ fogyasztási tendenciáit;
 • már korábban is tanultak marketinget, és szeretnék a megszerzett tudásukat elmélyíteni;
 • más területen szerzett végzettségüket szeretnék kiegészíteni marketing-ismeretekkel;
 • szeretnék elsajátítani a fenntartható fogyasztás és a felelős vállalati magatartás marketingmódszereit;
 • magasabb vezetői beosztást szeretnének betölteni értékesítési és marketingterületen, a piackutatásban, vagy reklámszakemberként;
 • úgy tervezik, hogy valamelyik gazdálkodástudományi doktori iskolában szeretnék tanulmányaikat folytatni.

Mesterszakunkra a friss diplomásokat és a korábban végzetteket egyaránt várjuk. Oktatásszervezési és módszertani megoldásaink lehetővé teszik, hogy mindkét hallgatói kör számára testhezálló képzési szolgáltatást nyújtsunk.

A Marketing mesterszakot magyar nyelven levelező formában indítjuk. Nappali tagozaton angol nyelven indítjuk a képzést.

Hol helyezkedhet el a szakon szerzett diplomával?
 • gyártó- és szolgáltatóvállalatok;
 • kereskedelmi vállalatok;
 • állami intézmények;
 • non-profit szervezetek;
 • piackutató ügynökségek;
 • reklámügynökségek;
 • elektronikus kereskedések;
 • PR-ügynökségek;
 • tanácsadó vállalatok.

A szerzett ismeretek ezen túl alkalmassá teszik diplomásainkat saját vállalkozások indítására és sikeres működtetésére is.

Milyen végzettséggel lehet felvételt nyerni a Marketing mesterszakra?
Előfeltétel nélkül:
Előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szakok valamelyikén szereztek alapdiplomát.
Előfeltétellel:
A szakra előfeltétellel felvehetők a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szakról, továbbá azokról az alapképzési és mesterképzési szakokról, amelyek tantárgyi programjából a mesterképzésbe való belépéshez szükséges és megszerzett kreditek száma legalább 30 az alábbi területekről:
– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;
– elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;
– üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.
Felvételi pontszám kialakítása
A felvételi elbeszélgetés (max. 45 pont) és a leckekönyvi tanulmányi átlag (max. 45 pont) összege (max. 90 pont), vagy
A felvételi elbeszélgetés duplázása (max. 90 pont).
Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.

Többletpontok:
Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (fogyatékosság: 4 pont; gyermekgondozás: 4 pont; hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pont

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj.
Képzési idő
Tanterv szerint a képzési idő 4 félév (120 kredit).
Tagozat
Magyar nyelven: levelező.
Angol nyelven: nappali.
Oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése
Okleveles közgazdász „Marketing” szakon (Economist in Marketing) – MSc
Végzettségi szint
Mesterfokozat (master; rövidítve: MSc)
Képzési terület
Gazdaságtudományi
Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből legalább középfokú C típusú vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy egy élő idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga letétele, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Tanterv
Önköltségi díj
Kreditelismertetési kérvény beküldési határideje
2019. május 31.
Felvételi beszélgetés időpontja
2019. június 21.; 2019. június 24. (A pontos időpontról és helyszínről a jelentkezők e-mailben kapnak tájékoztatást.)

Az előzetes kreditelismerési eljáráshoz szükséges dokumentumok letölthetők itt.>>>

Marketing mesterszak – További információ

PE-GTK
Dr. Veres ZoltánDr. Veres Zoltán
szakvezető
Pannon Egyetem – Marketing Intézeti Tanszék
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: veres.zoltan@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-896
 
 
Bollók Attiláné
mesterképzések koordinátora
Pannon Egyetem – Marketing Intézeti Tanszék
Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
E-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu
Telefon: (88) 624-334