A kutatóműhely vezetője: Dr. Szikszai Szabolcs

A kutatóműhely létrejötte: 2011

A kutatóműhelyt az Európai Bizottság 7. Keretprogramjának keretében meghirdetett (SSH.2010.1.2-1.) és a Közgazdaságtan Tanszék által sikeresen megpályázott „Pénzügyiesedés, gazdaság, társadalom és fenntartható fejlődés” (angolul rövidítve FESSUD) című nagyszabású integratív projekt hívta életre.

A kutatóműhely céljai

A magyarországi és az európai pénzügyi rendszer működési és szabályozái reformját megalapozó alapkutatások elvégzése. A kutatóműhely a Közgazdaságtan Tanszék kollégái és hallgatói közreműködésével tanumányokat és elemzéseket készít a magyar pénzügyi rendszer rendszerváltást követő fejlődéséről, a 2008-as pénzügyi majd gazdasági válságban betöltött szerepéről, valamint a különböző pénzügyi piacok sajátosságainak, anomáliáinak és a pénzügyi piaci szabályozás hiányosságainak a válság kirobbanásában és terjedésében játszott szerepéről.

Financialization, economy, society and sustainable development (FESSUD)

A kutatás résztvevői:

A nemzetközi kutatási konzorcium tagjai:

A kutatás támogatói:

Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága

(FP7-SSH-2010-1 számú Nagyszabású Integratív Projekt, 266800. számú Támogatási Szerződés)

A kutatás célja:

A FESSUD integratív projekt keretében a Makrogazdasági pénzügyek kutatóműhely 13 európai, ázsiai és afrikai egyetem és egy civil szervezet munkatársaival közösen kutatja az európai pénzügyi közvetítőrendszer reformjának lehetőségeit, mellyel az ágazat képessé válik a tőle is elvárt gazdasági, társadalmi és környezeti célok elérésére. A 2008-ban kirobbant és világméretűvé vált pénzügyi majd gazdasági világválság okai alapvetően a pénzügyi rendszer működési rendellenességeiben és a pénzügyi ágazat innovációjával lépést tartani képtelen szabályozási politika hiányosságaiban keresendők. A pénzügyi közvetítőrendszer a XXI. század elejére, a szektorban lezajlott teljes körű privatizáció és liberalizáció következményeként „önjáróvá” vált és célrendszere jelentősen eltávolodott a reálgazdaság, a társadalom és a természeti környezet hármasa által alkotott működési környezete célrendszerétől. Ennek az önállósodásnak az árát azonban éppen az ágazat működési környezete fizette meg a piaci eszközök árfolyamainak nagyobb ingadozása, a jövedelem-különbségek növekedése és a természeti környezet leépülése formájában. A válságból történő kilábalás így csak akkor lehet teljes értékű, ha a megújult szabályozórendszer képes biztosítani azt, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer a továbbiakban az eddigieknél nagyobb mértékben szolgálja a reálgazdaság, a társadalom és a környezet érdekeit. Az európai támogatást élvező, mégis nemzetközi kutatási projekt alapvető célja az e személet- és szabályozásbeli váltáshoz szükséges közgazdasági alapkutatások elvégzése.

A kutatás időtartama:

2011. december 1. – 2016. december 1.

A kutatás rövid leírása:

A Makrogazdasági pénzügyek kutatóműhely a FESSUD kutatási projekt nyolc munkacsomagjában vesz részt. Ezek felsorolásszerűen a következők: 1. Projektmenedzsment 2. Magyarország pénzügyi rendszerét leíró részletes országtanulmány elkészítése 3. A magyarországi pénzügyi piaci transzmissziós csatornák válságot felerősítő jellemznek feltárása; a magyarországi pénzügyi rendszer és a reálgazdaság viszonyában a rendszerváltást követően bekövetkezett változások vizsgálata; a nemzetközi pénzpiacok szerepének tanulmányozása a pénzügyi válság terjedésében 4. A magyarországi pénzügyi szektor szabályozását leíró részletes tanulmány elkészítése; az európai uniós pénzügyi direktívák magyarországi adaptációjának áttekintése 9. A magyarországi gazdaságpolitikának a pénzügyi válságban betöltött szerepét, eredményeit leíró tanulmány elkészítése 10. Disszemináció 11. Előretekintés 12. Szintézis és következtetések.