400px-CsizmadiaT

Új, Stratégiai és fejlesztési Dékánhelyettesi posztot hozott létre a Kar. A megbízott Dr. Szabó Lajos a K+F területeket érintő projektmunka kari szintű koordinációjáért lett felelős, ő biztosítja a kari erőforrások felkutatását, beosztását és felhasználását a kar által kezdeményezett, vagy a kart érintő projektekben.

Dr. Szabó Lajos oktatási dékánhelyettesi tevékenysége ezáltal megszűnik, helyette ezt a feladatot a továbbiakban Dr. Csizmadia Tibor veszi át. Az általános dékánhelyettesi posztot a továbbiakban is Dr. Badics Judit tölti be.