Mi az a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV)?

felsőoktatási felvételi szakmai vizsga egy olyan, a felsőoktatási intézmény által szervezett vizsga, amellyel a felsőoktatásba jelentkező a felvételi eljárás részeként teljesítheti

A vizsgát legalább 45%-osra kell teljesítenie a jelentkezőnek.  


Azok jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, akik

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal ellenőrzi.


Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok,

1. példa:

A jelentkező 2000-ben a magyar rendszerben tett érettségit és gazdálkodási és menedzsment képzésre jelentkezik, ahol (mint az összes többi gazdasági szakon) bármely tárgyból tehet emelt szintű érettségit a jelentkezés feltételeként, de többletpont csak akkor jár érte, ha az emelt szintű érettségit felvételi követelményként meghatározott tárgyból teszi.

Felvételi követelmény (=érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz) a gazdálkodási és menedzsment (és az összes többi gazdasági szakon): kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági ismeretek v. informatika v. matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy

A jelentkező rendelkezik matematika, történelem, idegen nyelv érettségi vizsgatárgyból is érettségi vizsgaeredménnyel, ami középszintűnek minősül. Ez alapján mind a három tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.

2. példa: 

A jelentkező 2006-ban a magyar rendszerben tett érettségit és minden érettségi eredménye középszintű. Ebben az esetben nem jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, függetlenül a jelentkezési helyének érettségi követelményétől, mivel már a kétszintű érettségi rendszerben vizsgázott.


Hogyan és mikor kell jelentkezni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára?

Az FFSZV-re csak a jelentkezési időszakban, azaz 2022. február 15-ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.

Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni.


A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga helyszíne és időpontja

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott érettségi vizsgatárgyakból egy napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2022. június 29-30. között kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.


Hányszor kell letenni a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát?

Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő felsőoktatási intézményben kell letenni.


Milyen eredmény szükséges?

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben


Miből számítják az érettségi pontot felsőoktatási felvételi szakmai vizsga esetén?

Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.

3. példa:

A jelentkező kereskedelem és marketing alapszakra jelentkezik, Magyarországon érettségizett 2000-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül történelemből közepes (59%) és matematikából négyes (79%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Matematikából jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 67%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.

Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos értékeinek összegeként kerül kiszámításra (138 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a duplázásával számítható ki (276 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 326 pont.


A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul. —> https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok


Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

Tehát, ha 2022-ben a jelentkező felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz, de nem nyer felvételt a 2022-es általános felvételi eljárásban, és 2022-ben pótfelvételi eljárásban jelentkezik, vagy 2023-ban az általános felvételi eljárásban újra jelentkezik, akkor újra teljesítenie kell a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát.

(Forrás: www.felvi.hu)


FIGYELEM! Az emelt szintű érettségire történő jelentkezés határideje 2022. február 15.

A jelentkezésről bővebb információ itt érhető el. >>>