Creative Commons Licence

Creative Commons Licence

A 2010-es felvételi eljárásban az alapképzésre történő jelentkezés esetében maximum 480 pont szerezhető. A pontokat kétféle módon lehet számítani, amelyek közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák, függetlenül attól, hogy a jelentkező mikor érettségizett. A pontokat számíthatjuk:

a, tanulmányi pontok (max. 200) + érettségi pontok (max. 200) + többletpontok (max. 80)

b, érettségi pontok kétszerese (max. 400) + többletpontok (max. 80)

A tanulmányi pontokat a korábbi évekhez hasonlóan a következő tantárgyakból számítják: magyar nyelv- és irodalom átlaga, történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy választott tárgy utolsó két tanult év végi érdemjegyei (max. 25-25 pont) összegének kétszerese (max. 100 pont). Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező – magyar nyelv- és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv -, valamint az egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (max. 100 pont).

Az érettségi pontokat a felvételiként meghatározott tantárgyak közül, a jelentkező számára kedvező két tárgy vizsgaeredményének százalékos teljesítményéből számítják. A 2005 előtt érettségizők pontszámításánál is a százalékos számítás érvényesül, tehát ha az érettségi eredmény 5, az érettségi pont 100, 4-es érdemjegy esetén 79, 3-as esetében 59, míg elégséges osztályzat esetében 39 érettségi pont jár a 2005 előtt(!) érettségizőknek.

Többletpontként összesen 80 pont szerezhető, azokat a témaköröket, amelyekért többletpont adható  az adott évi Felvételi tájékoztató tartalmazza, de néhány példa: emelt szintű érettségi vizsgáért 40 többletpont, középfokú államilag elismert C típusú nyelvvizsga-bizonyítványért 35, míg felsőfokú államilag elismert C típusú nyelvvizsgáért 50 többletpont jár, a nyelvvizsgákért összesen azonban maximum 50 pont adható.

Pontszámító kalkulátor a felvi.hu oldalán érhető el.