www.flickr.com/photos/kristiand/ CC BY 2.0

www.flickr.com/photos/kristiand/ CC BY 2.0

Felvételire jelentkezni elektronikusan és papíron is lehet. Elsőként a papíros jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat tekintjük át.

A felvételi tájékoztató tartalmaz két jelentkezési lapot érettségizőknek, illetve egyet diplomásoknak. A jelentkezési lapok ezen kívül beszerezhetőek az Educatio Kht. és az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatain. A jelentkezési lapon mindenképpen meg kell jelölni, hogy a jelentkező az egyetem mely szakjára, milyen képzési formá(k)ra, illetve államilag finanszírozott és /vagy költségtérítésese képzésre jelentkezik. A kitöltött jelentkezési lapot postai úton kell eljuttatni a jelentkezési lapon megadott címre (Oktatási Hivatal 1380. Budapest, Pf. 1190).

A jelentkezési lapok postára adási határideje 2010. február 15.

A jelentkezési laphoz csatolni kell:

a., alapképzésre és felsőfokú szakképzésre jelentkezés esetén:
– érettségi bizonyítvány másolatát
– amennyiben hozott pontok beszámítását is kéri, a középiskolai utolsó 2 tanév végi bizonyítvány másolata,
– a többletpontokat igazoló dokumentumok másolatát,

b., mesterképzésre jelentkezés esetén:
– felsőfokú bizonyítvány másolatát,
– a többletpontokat igazoló dokumentumok másolatát.

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2010. július 8-ig kell benyújtani.

Szintén 2010. július 8-ig a jelentkezőknek lehetősége van arra, hogy adataikat megváltoztassák és – egy alkalommal – a jelentkezési sorrendjükön is módosíthatnak. A jelentkező módosíthatja a személyes adatait, ha azok helytelenül szerepelnek, vagy időközben megváltoztak, de változtathat a szakok sorrendjén is. Ilyenkor csak a korábban megjelölt szakok sorrendjét lehet variálni, újat megjelölni nem lehet.
A módosítási kérelmek benyújthatók a jelentkező által aláírt kérelemben postai úton (Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190), személyesen (az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán, Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, Budapest VIII., Reviczky u. 6.), illetve elektronikusan az e-felvételi keretében.