A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának Alkalmazott Gazdálkodástani Intézete az anyaintézménnyel közösen folytatott oktatási, kutatási feladatok mellett folyamatos fejlődésre törekszik a dinamikusan változó üzleti környezethez való alkalmazkodással és innovációval.

Az elmúlt bő egy évtizedben az egyetem nagykanizsai képzéseinek megszilárdulásával a szakmai, tudományos élet is fellendült, az intézmény hazai és nemzetközi kapcsolatai kibővültek. Munkatársaink a gazdaság- és társadalomtudományok területén végeznek széleskörű kutatásokat.

Kiemelt céljaink közé tartozik az egyetemen összpontosuló szellemi tőke és az ebből születő szakmai és tudományos eredmények gyakorlati hasznosítása, valamint a kampuszon zajló kutatás-fejlesztési- és innovációs tevékenységek menedzselése.

Hiszünk abban, hogy egy üzleti vállalkozás számára a versenyelőny megszerzése és megtartása csak a folyamatos szervezeti tanuláson keresztül, a változó környezethez való alkalmazkodással biztosítható.

A szervezeti egység szakmai kompetenciái a teljesség igénye nélkül az alábbi területekre terjednek ki:

Turizmus, turizmusmarketing

 • Turisztikai tevékenységen alapuló területfejlesztési, gazdaságfejlesztési tevékenységek segítése.
 • Turisztikai szervezetek (vállalatok, nonprofit szervezetek), turisztikai attrakciók, szolgáltatások marketingje.
 • Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) szervezetek vizsgálata, feladatuk segítése, helyi, térségi turisztikai fejlesztések támogatása.
 • A turizmus, a helyi gazdaság fejlődésének segítése, a környezetvédelem, a turizmusbiztonság területén végezhető kutatások.

Fejlesztési tervek és stratégiák megalapozása

 • Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatokon alapuló statisztikai és közgazdasági vizsgálatok, elemzések.
 • Korszerű statisztikai módszerekkel megalapozott felmérések, tanulmányok összeállítása.
 • Fejlesztéseket megalapozó stratégiák kidolgozása intézményi, települési, kistérségi és regionális szinten, különös tekintettel a helyzetelemzésekre, környezetelemzésekre
 • Ifjúsági, kulturális és sportkoncepció készítése, települési szinten.

Vállalkozásfejlesztés

 • Üzleti, vállalkozói versenyképesség vizsgálata, kereslet- kínálat elemzés, stakeholder elemzés, kockázatelemzés.
 • Vállalkozások fejlesztésére irányuló kutatás kistérségi és regionális szinten.
 • Egyedi, speciális fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságának vizsgálata, fejlesztési folyamatok segítése, projektmenedzsment.
 • Környezeti fenntarthatóság komplex vizsgálata, szemléletformálás, vállalati felelősségvállalás területét érintő kutatások.

Kapcsolat:

Dr. Németh Kornél
intézetigazgató, egyetemi docens

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz
Alkalmazott Gazdálkodástani Intézet

8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 18.
Telefon: 2916 || +36 93 502 916
Mobil: +36 30 693 2449
Email: nemeth.kornel@uni-pen.hu