A Rochus und Beatrice Mummert Stiftung többéves ösztöndíjat kínál leendő csúcsvezető mérnök, természettudós és közgazdász hallgatóknak. Az alapítvány a Robert Bosch Stiftung keretében közép- és délkelet-európai diákok két és fél éves, kölni (Uni zu Köln vagy Deutsche Sporthochschule Köln), illetve aacheni (RWTH Aachen) mesterképzését támogatja.

Ki pályázhat?

 • aki magyar (vagy bolgár, cseh, észt, horvát, litván, lengyel, román, szlovák, szlovén, szerb) állampolgár
 • aki bachelor végzettségű, vagy utolsó bachelor évében levő, műszaki-, természettudományi- vagy gazdaságtudományi tanulmányokat, illetve turizmust hallgató diák,
 • aki kiemelkedő tanulmányi vagy tudományos eredményekkel és jó matematikai kézséggel rendelkezik
 • akinek írásban és szóban biztos a német és angol nyelvtudása
 • aki határozott motiváció és megfelelő vezetői képességek birtokában van,
 • aki megfelelő társadalmi elkötelezettséggel rendelkezik, valamint érdeklődést mutat a sport és a kultúra
  iránt,
 • aki a tanulmányok befejezése után visszatér hazájába, és ott gazdasági, közigazgatási vagy
 • felsőoktatási szervezetnél vezető szerepet vállal

Mit nyújt az ösztöndíj?

1. Pénzügyi támogatást

 • 850 – 900 € ösztöndíjat havonta
 • 228 € kutatási támogatást szemeszterenként
 • 150 – 250 € utazási kiegészítést az oda- és visszaútra
 • 700 € hozzájárulást laptopra
 • baleset- és betegségbiztosítást
 • kiváló záróvizsga esetén 500 € zsebpénzt

2. Vezetőképzést

 • személyiség- és vezetőkészség-fejlesztő tréningeket
 • 4-5 hónapos gyakorlatot német cégeknél
 • közös utazást Berlinbe és Brüsszelbe
 • gyárlátogatásokat, kulturális eseményeken való részvételt
 • projektmunkát az alapítvány vezetésében, fejlesztésében

3. Széleskörű segítségnyújtást

Az alapítvány személyes támogatást biztosít minden ösztöndíjasnak:

 • saját mentort az alapítvány grémiumából
 • a gazdasági, kulturális vagy egyetemi életben vezető szerepet betöltő német házaspár
  támogatását
 • egyetemi professzor, valamint
 • idősebb-, illetve volt ösztöndíjasok segítségnyújtását

4. Kapcsolati hálózat építését

A pályázás minden év szeptember elsejétől november elsejéig tart. Az ösztöndíjasok a leadást követő év őszi félévében kezdhetik meg németországi tanulmányaikat.

További információkban segítséget nyújt:

Karina Jankowski

Email: mummertstipendium@bosch-stiftung.de
Telefon: +49 (0) 711/460 84-976
www.mummertstiftung.de