Az alábbiakban a Nemzeti Kiválóság Program keretében megjelent új ösztöndíj felhívások olvashatók.

Doktoranduszok és doktorjelöltek számára kiírt pályázatok:

  • Az Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása. Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 100-120 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. Az ösztöndíj havi összege: 150 000 Ft.
  • A Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj pályázat célja a fiatal, tehetséges doktorjelöltek anyagi és szakmai támogatása, a kiemelkedő kutatási, fejlesztési teljesítmény ösztönzése és elismerése, valamint a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése. Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 50-90 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. Az ösztöndíj havi összege: 200 000 Ft.

A meghirdetett ösztöndíjpályázatok részletei és a pályázati dokumentációk a következő linken találhatóak: Ösztöndíj-felhívások.

Mesterszakos hallgatók, posztdoktorok, Magyarországon és külföldön dolgozó tapasztalt kutatók számára kiírt pályázatok:

  • Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása a konvergencia régiókban. Az ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak, azonban az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok. Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 400-480 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. Az ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft.
  • Szent-Györgyi Albert Hazahívó Ösztöndíj tapasztalt kutatóknak (Konvergencia program) célja kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel, jelentős kutatási projektvezetői tapasztalattal és nemzetközi elismertséggel bíró tapasztalt oktató-kutatók hazatérésének elősegítése, továbbá a hazai felsőoktatásba történő beilleszkedésük anyagi és szakmai támogatása. Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 15 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. Az ösztöndíj havi összege: 1 000 000 Ft.

A meghirdetett ösztöndíjpályázatok részletei és a pályázati dokumentációk a következő linken találhatóak: Mesterszakos pályázat.

Utóbbi kettő felhívásnak meghosszabbították a benyújtási határidejét, melyről bővebben itt tájékozódhatnak: Hosszabbítás.